A A A A A
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

2 Croinicí 171
Tháinig Iahóiseáfát a mhac i gcomharbacht air agus dhaingnigh sé a cheannas ar Iosrael.
2
Chuir sé buíonta saighdiúirí i gcathracha daingne Iúdá go léir, agus cheap sé ceannairí i dtír Iúdá agus sna bailte in Eafráim a ghabh a athair Ásá.
3
Bhí an Tiarna i dteannta Iahóiseáfát mar gur lean sé sampla a athar mar a bhí i dtús a résean, agus ní dheachaigh sé i muinín na mBálaím,
4
chloígh sé le Dia a athar, agus lean a aitheanta in áit sampla Iosrael.
5
Dhaingnigh an Tiarna, dá bhrí sin, an ríocht ina ghreim, agus thug Iúdá go léir cáin do Iahóiseáfát, agus bhí saibhreas agus maoin go flúirseach aige.
6
Bhí misneach ina chroí le siúl i gcosáin an Tiarna agus scrios sé arís na hardionaid agus na cuaillí naofa i Iúdá.
7
Sa tríú bliain dá réimeas chuir sé a fheidhmeannaigh: Bein Haíl, Obaidiá, Zacairiá, Natanael agus Míocáiá le teagasc a thabhairt i gcathracha Iúdá.
8
Ghabh na Léivítigh seo leanas leosan: Seamaiá, Natainiá, Zabaidiá, Asáhael, Simíreámót, Iahónátan, Adoiníá, Tóibíá agus Tób Adóinía. Léivítigh iadsan, agus in éineacht leo bhí na sagairt Eilíseámá agus Iahórám.
9
Rinne siad teagasc in Iúdá agus leabhar dhlí an Tiarna acu agus chuaigh siad timpeall cathracha uile Iúdá ag teagasc an phobail.
10
Thit eagla an Tiarna ar ríochtaí uile na gcríoch i gcóngar Iúdá agus ní dhearna siad cogadh ar Iahóiseáfát.
11
Thug cuid de na Filistínigh bronntanais go dtí Iahóiseáfát agus airgead mar cháin; thug na hArabaigh féin seacht míle seacht gcéad reithe agus seacht míle seacht gcéad pocán gabhair.
12
Chuaigh Iahóiseáfát i neart agus i neart. Thóg sé daingin agus cathracha stóir in Iúdá;
13
bhí lón mór aige i gcathracha Iúdá. Bhí buíon saighdiúirí gaiscígh ghroí, in Iarúsailéim.
14
Seo mar a rangaíodh iad de réir finí: de Iúdá, mar cheannairí míle: Adná an ceannaire le trí chéad míle curadh calma;
15
faoina cheannas-san Iahóchánán an ceannaire le dhá chéad agus a hochtó míle fear;
16
faoina cheannas-san Amásá mac Zicrí, óglach i seirbhís an Tiarna, le dhá chéad míle curadh calma.
17
De Bhiniáimin: Eiliádá gaiscíoch calma, le dhá chéad míle fear iompartha bogha agus scéithe;
18
faoina cheannas-san Iahózábád le céad agus a hochtó míle armtha chun cogaidh.
19
Sin iad na fir a bhí ag déanamh seirbhíse don rí seachas an mhuintir a chuir an rí san cathracha daingne ar fud Iúdá ar fad2 Croinicí 17:1

2 Croinicí 17:2

2 Croinicí 17:3

2 Croinicí 17:4

2 Croinicí 17:5

2 Croinicí 17:6

2 Croinicí 17:7

2 Croinicí 17:8

2 Croinicí 17:9

2 Croinicí 17:10

2 Croinicí 17:11

2 Croinicí 17:12

2 Croinicí 17:13

2 Croinicí 17:14

2 Croinicí 17:15

2 Croinicí 17:16

2 Croinicí 17:17

2 Croinicí 17:18

2 Croinicí 17:192 Croinicí 1 / 2Cro 1

2 Croinicí 2 / 2Cro 2

2 Croinicí 3 / 2Cro 3

2 Croinicí 4 / 2Cro 4

2 Croinicí 5 / 2Cro 5

2 Croinicí 6 / 2Cro 6

2 Croinicí 7 / 2Cro 7

2 Croinicí 8 / 2Cro 8

2 Croinicí 9 / 2Cro 9

2 Croinicí 10 / 2Cro 10

2 Croinicí 11 / 2Cro 11

2 Croinicí 12 / 2Cro 12

2 Croinicí 13 / 2Cro 13

2 Croinicí 14 / 2Cro 14

2 Croinicí 15 / 2Cro 15

2 Croinicí 16 / 2Cro 16

2 Croinicí 17 / 2Cro 17

2 Croinicí 18 / 2Cro 18

2 Croinicí 19 / 2Cro 19

2 Croinicí 20 / 2Cro 20

2 Croinicí 21 / 2Cro 21

2 Croinicí 22 / 2Cro 22

2 Croinicí 23 / 2Cro 23

2 Croinicí 24 / 2Cro 24

2 Croinicí 25 / 2Cro 25

2 Croinicí 26 / 2Cro 26

2 Croinicí 27 / 2Cro 27

2 Croinicí 28 / 2Cro 28

2 Croinicí 29 / 2Cro 29

2 Croinicí 30 / 2Cro 30

2 Croinicí 31 / 2Cro 31

2 Croinicí 32 / 2Cro 32

2 Croinicí 33 / 2Cro 33

2 Croinicí 34 / 2Cro 34

2 Croinicí 35 / 2Cro 35

2 Croinicí 36 / 2Cro 36