A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaeilge Bible [Irish Gaelic] (ABN)

1 Croinicí 191
Fuair Nácháis rí na nAmónach bás ina dhiaidh sin agus tháinig a mhac i gcoróin ina áit.
2
Dúirt Dáiví leis féin: «Beidh mé chomh cineálta céanna le Hánún mac Nácháis agus a bhí a athair liomsa.» Chuir Dáiví seirbhísigh chuige le teachtaireacht chomhbhróin faoi bhás a athar. Ach nuair a tháinig seirbhísigh Dháiví go Hánún i dtír na nAmónach lena dteachtaireacht chomhbhróin,
3
dúirt ceannairí na nAmónach le Hánún: «An dóigh leat gur d' fhonn onóir a thabhairt do d' athair atá teachtairí comhbhróin á gcur ag Dáiví chugat? A mhalairt, nach bhfuil a sheirbhísigh curtha ag Dáiví chugat chun an chathair a bhrath, a scrios, agus a spíonadh?»
4
Ghabh Hánún seirbhísigh Dháiví dá bhrí sin, bhearr an fhéasóg de gach duine díobh, ghearr a gcuid éadaigh díobh leath slí suas chun a más, agus chuir chun siúil iad,
5
agus d' imigh siad leo. Nuair a insíodh do Dháiví faoinar tharla do na fir, chuir sé teachtaire ina gcoinne, mar go raibh náire shaolta ar na fir: «Fanaigí i Ireachó,» arsan rí, «go bhfása bhur bhféasóg arís agus tagaigí ar ais ansin.»
6
Nuair a chonaic na hAmónaigh go raibh an ghráin ginte ag Dáiví dóibh, sheoladar míle tallann airgid le carbaid agus carbadóirí a fhostú ó Aramaeigh na Measpatáime Uachtaraí, Mácá agus Zóbá.
7
D' fhostaigh siad tríocha dó míle carbad, agus rí Mhácá agus a chuid fear, agus tháinig siadsan agus shuigh siad a longfort os comhair Mhaedabá; maidir leis na hAmónaigh, chruinníodar le chéile as a gcathracha agus ghluaiseadar ar aghaidh chun catha.
8
Nuair a chuala Dáiví é sin sheol sé amach Ióáb leis na saighdiúirí singil agus leis na curaidh.
9
Mháirseáil na hAmónaigh amach agus chuadar in eagar catha ag an mbealach isteach sa chathair, ach d' fhan na ríthe a tháinig ó chéin leo féin sa mhachaire.
10
Nuair a chonaic Ióáb go raibh an cath le cur ar a bhéala agus ar a chúla le chéile, roghnaigh sé cuid de thogha na nIosraelach agus chóirigh iad in aghaidh na nAramaech.
11
Chuir sé an chuid eile den arm faoi cheannas a dhearthár Aibísí agus cóiríodh iad in aghaidh na nAmónach.
12
«Má bhíonn na hAramaeigh róthréan domsa, tarsa i gcabhair orm,» ar sé, «ach má bhíonn na hAmónaigh róthréan duitse, rachaidh mise i gcabhair ortsa.
13
Bíodh misneach agat agus seasaimis an fód ar son ár bpobail agus ar son cathracha ár nDé. Go ndéana an Tiarna mar is rogha leis.»
14
Chuaigh Ióáb agus an mhuintir a bhí in éineacht leis i ngleic leis na hAramaeigh, ach theitheadarsan uaidh.
15
Nuair a chonaic na hAmónaigh gur theith na hAramaeigh, theitheadar féin leis ó Aibísí, deartháir Ióáb, agus isteach leo ina gcathair. Ansin d' fhill Ióáb ar ais go Iarúsailéim.
16
Nuair a chonaic na hAramaeigh gur bhris Iosrael orthu, chuireadar teachtairí uathu agus thionóladar na hAramaeigh ó lastall den abhainn, le Seofac, ceann feadhna arm Hadad Eizir, á dtreorú.
17
Nuair a insíodh é sin do Dháiví, chruinnigh sé Iosrael go léir le chéile agus ghabh thar an Iordáin, tháinig suas leo, agus ghabh láthair taobh leo. Chóirigh Dáiví a shluaite in eagar catha os comhair na nAramaech agus chuadarsan i ngleic leis.
18
Ach theith na hAramaeigh ó Iosrael agus mharaigh Dáiví seacht míle dá bhfoirne carbad, agus daichead míle troitheach; mharaigh sé Seofac a gceann feadhna chomh maith.
19
Nuair a chonaic géillsinigh Hadad Eizir go raibh buaite orthu ag Iosrael, rinne siad síocháin le Dáiví, agus ghéill dó. Níorbh áil leis na hAramaeigh ansin a thuilleadh cabhrach a thabhairt do na hAmónaigh.1 Croinicí 19:1
1 Croinicí 19:2
1 Croinicí 19:3
1 Croinicí 19:4
1 Croinicí 19:5
1 Croinicí 19:6
1 Croinicí 19:7
1 Croinicí 19:8
1 Croinicí 19:9
1 Croinicí 19:10
1 Croinicí 19:11
1 Croinicí 19:12
1 Croinicí 19:13
1 Croinicí 19:14
1 Croinicí 19:15
1 Croinicí 19:16
1 Croinicí 19:17
1 Croinicí 19:18
1 Croinicí 19:19


1 Croinicí 1 / 1Cro 1
1 Croinicí 2 / 1Cro 2
1 Croinicí 3 / 1Cro 3
1 Croinicí 4 / 1Cro 4
1 Croinicí 5 / 1Cro 5
1 Croinicí 6 / 1Cro 6
1 Croinicí 7 / 1Cro 7
1 Croinicí 8 / 1Cro 8
1 Croinicí 9 / 1Cro 9
1 Croinicí 10 / 1Cro 10
1 Croinicí 11 / 1Cro 11
1 Croinicí 12 / 1Cro 12
1 Croinicí 13 / 1Cro 13
1 Croinicí 14 / 1Cro 14
1 Croinicí 15 / 1Cro 15
1 Croinicí 16 / 1Cro 16
1 Croinicí 17 / 1Cro 17
1 Croinicí 18 / 1Cro 18
1 Croinicí 19 / 1Cro 19
1 Croinicí 20 / 1Cro 20
1 Croinicí 21 / 1Cro 21
1 Croinicí 22 / 1Cro 22
1 Croinicí 23 / 1Cro 23
1 Croinicí 24 / 1Cro 24
1 Croinicí 25 / 1Cro 25
1 Croinicí 26 / 1Cro 26
1 Croinicí 27 / 1Cro 27
1 Croinicí 28 / 1Cro 28
1 Croinicí 29 / 1Cro 29