A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ibrani 131
Brāļu mīlestība lai pastāv.
2
Neaizmirstiet labprāt dot mājas vietu; jo caur to daži nezinot eņģeļus ir uzņēmuši savās mājās.
3
Pieminiet tos saistītos, it kā līdzsaistīti; un tos, kas ļaunumu cieš, kā tādi, kas paši arī vēl esiet miesā.
4
Laulība lai ir godīga pie visiem un laulības gulta neapgānīta; bet mauciniekus un laulības pārkāpējus Dievs sodīs.
5
Jūsu dzīvošana lai ir bez mantas kārības; esiet mierā ar to, kas pie rokas, jo viņš ir sacījis: Es tevi neatstāšu, nedz tevi pametīšu;
6
Tā ka droši varam sacīt: Tas Kungs ir mans palīgs, un es nebīšos, ko man darīs cilvēks?
7
Pieminiet savus vadītājus, kas jums to Dieva vārdu runājuši. Uzlūkojiet viņu dzīvošanas galu un dzenaties viņu ticībai pakaļ.
8
Jēzus Kristus tas pats vakar un šodien un mūžīgi.
9
Neļaujaties šaubīties caur dažādām un svešām mācībām; jo tas ir labi, ka sirds top stiprināta caur žēlastību un ne caur ēdieniem, caur ko nekāds labums nav ticis tiem, kas tā staigā.
10
Mums ir altāris, no kā ēst nevienam nav brīv, kas tai teltī Dievam kalpo.
11
Jo kuru lopu asinis caur augsto priesteri par grēku top ienestas tai svētā vietā, to pašu miesas top sadedzinātas ārā, lēģera priekšā.
12
Tāpēc arī Jēzus, lai caur savām paša asinīm ļaudis svētītu, ir cietis ārā priekš vārtiem.
13
Tad nu lai izejam pie Viņa ārā, lēģera priekšā, nest Viņa negodu.
14
Jo šeitan mums nav paliekama pilsēta, bet to nākamo meklējam.
15
Tad nu lai caur Viņu Dievam allažiņ pienesam slavas upuri, tas ir, savu lūpu augļus, kas Viņa vārdu apliecina.
16
Neaizmirstiet labu darīt un izdalīt, jo tādi upuri Dievam labi patīk.
17
Paklausāt saviem vadītājiem un esat viņiem padevīgi; jo tie ir nomodā par jūsu dvēselēm, kā tādi, kam būs atbildēšanu dot, lai tie to dara ar prieku un ne nopūzdamies, jo tas jums nebūtu labi.
18
Lūdziet par mums, jo mēs apzināmies, ka mums, kas visās lietās gribam godīgi staigāt, ir laba zināma sirds.
19
Un jo vairāk lūdzu to darīt, lai jo ātri jums topu atdots.
20
Bet tas miera Dievs, kas no miroņiem atkal atvedis to lielo avju ganu caur mūžīgas derības asinīm, mūsu Kungu Jēzu,
21
Tas lai jūs dara pilnīgus iekš ikviena laba darba, ka jūs viņa prātu dariet, un lai rada iekš jums, kas viņam labi patīk, caur Jēzu Kristu, kam lai ir gods mūžīgi mūžam! Āmen.
22
Bet es jūs lūdzu, brāļi, panesiet šo pamācīšanu, jo es jums īsiem vārdiem esmu rakstījis.
23
Zināt, ka brālis Timotejs ir atlaists; ar to, (ja tas drīz nāk) es jūs redzēšu.
24
Sveicinājiet visus savus vadītājus un visus svētos. Tie brāļi no Itālijas jūs sveicina.
25
Žēlastība lai ir ar jums visiem! Āmen.Ibrani 13:1
Ibrani 13:2
Ibrani 13:3
Ibrani 13:4
Ibrani 13:5
Ibrani 13:6
Ibrani 13:7
Ibrani 13:8
Ibrani 13:9
Ibrani 13:10
Ibrani 13:11
Ibrani 13:12
Ibrani 13:13
Ibrani 13:14
Ibrani 13:15
Ibrani 13:16
Ibrani 13:17
Ibrani 13:18
Ibrani 13:19
Ibrani 13:20
Ibrani 13:21
Ibrani 13:22
Ibrani 13:23
Ibrani 13:24
Ibrani 13:25


Ibrani 1 / Ibr 1
Ibrani 2 / Ibr 2
Ibrani 3 / Ibr 3
Ibrani 4 / Ibr 4
Ibrani 5 / Ibr 5
Ibrani 6 / Ibr 6
Ibrani 7 / Ibr 7
Ibrani 8 / Ibr 8
Ibrani 9 / Ibr 9
Ibrani 10 / Ibr 10
Ibrani 11 / Ibr 11
Ibrani 12 / Ibr 12
Ibrani 13 / Ibr 13