A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel 2000

NKPUGHE 201
Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen.
2
Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år
3
och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid.
4
Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år.
5
De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.
6
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.
7
Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse.
8
Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand.
9
Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem.
10
Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet.
11
Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem.
12
Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar.
13
Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.
14
Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön.
15
Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.NKPUGHE 20:1
NKPUGHE 20:2
NKPUGHE 20:3
NKPUGHE 20:4
NKPUGHE 20:5
NKPUGHE 20:6
NKPUGHE 20:7
NKPUGHE 20:8
NKPUGHE 20:9
NKPUGHE 20:10
NKPUGHE 20:11
NKPUGHE 20:12
NKPUGHE 20:13
NKPUGHE 20:14
NKPUGHE 20:15


NKPUGHE 1 / NKP 1
NKPUGHE 2 / NKP 2
NKPUGHE 3 / NKP 3
NKPUGHE 4 / NKP 4
NKPUGHE 5 / NKP 5
NKPUGHE 6 / NKP 6
NKPUGHE 7 / NKP 7
NKPUGHE 8 / NKP 8
NKPUGHE 9 / NKP 9
NKPUGHE 10 / NKP 10
NKPUGHE 11 / NKP 11
NKPUGHE 12 / NKP 12
NKPUGHE 13 / NKP 13
NKPUGHE 14 / NKP 14
NKPUGHE 15 / NKP 15
NKPUGHE 16 / NKP 16
NKPUGHE 17 / NKP 17
NKPUGHE 18 / NKP 18
NKPUGHE 19 / NKP 19
NKPUGHE 20 / NKP 20
NKPUGHE 21 / NKP 21
NKPUGHE 22 / NKP 22