הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

טיטוס 1

1

פולוס עבד אלהים ושליח ישוע המשיח לפי אמונת בחירי אלהים ודעת האמת אשר לחסידות:

2

עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר:

3

וגלה במועדו את דברו על ידי הקריאה המפקדה בידי על פי מצות האלהים מושיענו:

4

אל טיטוס בנו האמתי לפי אמונה אחת חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח מושיענו:

5

לזאת עזבתיך בקריטי למען תשלים את החסד ותשים זקנים בכל עיר ועיר כאשר צויתיך:

6

אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים:

7

כי פקיד העדה צריך להיות איש תם כסכן לאלהים לא עמד על דעתו ולא רגזן ולא אהב יין ולא בעל אגרף ולא נטה אחרי הבצע:

8

כי אם יהי מכניס ארחים ואהב טוב וצנוע וצדיק וקדוש וכבש את יצרו:

9

ומחזיק בדבר הנאמן כפי ההוראה למען יהיה בכחו להזהיר בלקח הבריא ולהוכיח את המריבים:

10

כי יש הרבה מרדים מדברי הבל ומתעי נפש ובפרט מן המולים:

11

אשר סכור יסכר פיהם ההפכים בתים כלם בהורותם דברים לא כנים עקב בצע:

12

וכבר אמר אחד מהם נביאם אשר בתוכם בני קריטי כזבים הם מעולם וחיות רעות וכרשים עצלים:

13

והעדות הזאת אמת היא ובעבור כן תוכיחם תוכחה קשה למען יהיו בריאים באמונה:

14

ולא ישימו לב אל הגדות היהודים ואל מצות האנשים הסרים מן האמת:

15

הן הכל טהור לטהורים אבל לנטמאים ולאינם מאמינים אין דבר טהור כי נטמאה גם דעתם גם רוחם:

16

אמרים המה כי ידעו את האלהים ובמעשיהם כופרים בו כי מתעבים וממרים הם ולא יצלחו לכל מעשה טוב:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977