בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

שיר השירים 2

1

אני חבצלת השרון שושנת העמקים:

2

כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות:

3

כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי:

4

הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה:

5

סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני:

6

שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני:

7

השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ:

8

קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות:

9

דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים:

10

ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך:

11

כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו:

12

הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו:

13

התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך:

14

יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה:

15

אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר:

16

דודי לי ואני לו הרעה בשושנים:

17

עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977