בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

שיר השירים 1

1

שיר השירים אשר לשלמה:

2

ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין:

3

לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך:

4

משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך:

5

שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה:

6

אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי:

7

הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך:

8

אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים:

9

לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי:

10

נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים:

11

תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף:

12

עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו:

13

צרור המר דודי לי בין שדי ילין:

14

אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי:

15

הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים:

16

הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה:

17

קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977