הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

משלי 28

1

נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח:

2

בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך:

3

גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם:

4

עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם:

5

אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל:

6

טוב רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר:

7

נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו:

8

מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו:

9

מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה:

10

משגה ישרים בדרך רע בשחותו הוא יפול ותמימים ינחלו טוב:

11

חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו:

12

בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם:

13

מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם:

14

אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה:

15

ארי נהם ודב שוקק משל רשע על עם דל:

16

נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים:

17

אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו:

18

הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת:

19

עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף רקים ישבע ריש:

20

איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה:

21

הכר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר:

22

נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבאנו:

23

מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון:

24

גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית:

25

רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן:

26

בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט:

27

נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב מארות:

28

בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977