בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

משלי 24

1

אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם:

2

כי שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה:

3

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן:

4

ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים:

5

גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח:

6

כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ:

7

ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו:

8

מחשב להרע לו בעל מזמות יקראו:

9

זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ:

10

התרפית ביום צרה צר כחכה:

11

הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך:

12

כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו:

13

אכל בני דבש כי טוב ונפת מתוק על חכך:

14

כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת:

15

אל תארב רשע לנוה צדיק אל תשדד רבצו:

16

כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה:

17

בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך:

18

פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו:

19

אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים:

20

כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך:

21

ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב:

22

כי פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע:

23

גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב:

24

אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים:

25

ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב:

26

שפתים ישק משיב דברים נכחים:

27

הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך:

28

אל תהי עד חנם ברעך והפתית בשפתיך:

29

אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו:

30

על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב:

31

והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה:

32

ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר:

33

מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב:

34

ובא מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977