הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מתי 1

1

ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם:

2

אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו:

3

ויהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר ופרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם:

4

ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון:

5

ושלמון הוליד את בעז מרחב ובעז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי:

6

וישי הוליד את דוד המלך ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה:

7

ושלמה הוליד את רחבעם ורחבעם הוליד את אביה ואביה הוליד את אסא:

8

ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו:

9

ועזיהו הוליד את יותם ויותם הוליד את אחז ואחז הוליד את יחזקיהו:

10

ויחזקיהו הוליד את מנשה ומנשה הוליד את אמון ואמון הוליד את יאשיהו:

11

ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל:

12

ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל:

13

וזרבבל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את אליקים ואליקים הוליד את עזור:

14

ועזור הוליד את צדוק וצדוק הוליד את יכין ויכין הוליד את אליהוד:

15

ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב:

16

ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח:

17

והנה כל הדרות מן אברהם עד דוד ארבעה עשר דרות ומן דוד עד גלות בבל ארבעה עשר דרות ומעת גלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דרות:

18

והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש:

19

ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר:

20

הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא:

21

והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם:

22

ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר:

23

הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו:

24

וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צוהו מלאך יהוה ויקח אליו את אשתו:

25

ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977