A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

1 YOHANE 11
Ywə yə a lə bɑ tə fə nə to', ywə yə pyə lə yǔ', ywə yə pyə lə lɑ mnyə mɔk jɔ, ywə yə pyə lə cəŋtə dyəŋtə, ywə yə pyə lə co' pu nə a: Ghɔm vɔk.
2
Nə pa' vɔk lə təm, pyə yɔ e, shʉ' mghɛ kwinthɛ pyə; pyə bɑwə gɔm nwə vɔk bɔ bi po, vɔk mama yə e lə bɑ bəŋ Ta, gə pyə yɔ e a,
3
ywə yə pyə lə yɔ biŋ ju' a, pyə wə siŋ ba wɔ ya po'o gɑ pɑ tamtə. Yɔk pɑ nə tamtə pɑ a Ta, ba nə tamtə pɑ a Mu e Kristo.
4
Pyə bvə ya bi po po'o gɑ ŋwɛnyə yɔk pɑ pəmtə nyənyɔ.
5
Ŋkhʉɔ yə pyə lə yu' bi e, biŋ bɑwə shwi bi po a bɑ gɑ Si bɑ ŋkha', la' sɔmywə jʉ́m pɑ nə e.
6
A bi a pɑ ghɔm gɑ pɑ a pu tamtə tə bɑ giŋ pɑ nthʉm jʉ́m, bɑ pɑ̌ cwanwə, bɑ pɑ tə wə gə nwə nyənyɔ pɑ.
7
Tə a bi a pɑ pɑ ghiŋ nthʉm ŋkha' pa' ba yʉ yə bɑ nthʉm ŋkha' a, bɑ pɑ tamtə cəcɑ pɑ, bɑ mcyə Mu e Yeso shu' wɔk pɑ nə guŋ mhɔ awɛ.
8
A bi a pɑ ghɔm gɑ pɑ ka ghə mhɔ bɑ pɑ fʉtə pɑ nɑ tsɔk pɑ, nyənyɔ lə pɑ nə pɑ.
9
A bi a pɑ pìŋ mhɔ mɔk pɑ, bɑ pa' e tə kwyəpnyə a, biŋ bɑ nyənyɔ a, bɑ e gɔ lɑ mhɔ mɔk pɑ cwyɛ' wɔk pɑ piŋ lɔnyə wɔk pɑ nə guŋ mhɔ awɛ.
10
A bi a pɑ ghɔm gɑ pɑ ka hɔnwə, bɑ pɑ lɑ e gə shwanwə, ghɔm tsyə lə pɑ́ nə pɑ.1 YOHANE 1:1
1 YOHANE 1:2
1 YOHANE 1:3
1 YOHANE 1:4
1 YOHANE 1:5
1 YOHANE 1:6
1 YOHANE 1:7
1 YOHANE 1:8
1 YOHANE 1:9
1 YOHANE 1:10


1 YOHANE 1 / 1YO 1
1 YOHANE 2 / 1YO 2
1 YOHANE 3 / 1YO 3
1 YOHANE 4 / 1YO 4
1 YOHANE 5 / 1YO 5