A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Magyar Biblia (ERV) 2012

Ecsodus 301
„Készíts illatáldozati oltárt sittim fából.
2
Széle-hossza egy, magassága két könyök legyen. Fölső négy sarkán egy-egy szarva, vagyis kiemelkedése legyen, de az oltárral egy darabból kialakítva.
3
Borítsd be az oldalait, a tetejét és a szarvait tiszta arannyal. Fölső részén legyen egy körbefutó párkánya.
4
Két átellenes oldalára erősíts 2-2 aranykarikát a párkány alatt, a sarka közelében. Ezekbe a karikákba helyezzétek a rudakat, amelyekkel az egész oltárt hordozni lehet.
5
Készíts két rudat sittim fából, s ezeket is vond be arannyal.
6
Ezt az oltárt helyezd el a szentélyben, a kárpit elé, amely mögött a Szövetségláda és a rajta lévő fedél van — vagyis az a hely, ahol találkozom veletek.
7
Áron minden reggel füstölögtessen a szent füstölőszerből ezen az oltáron, amikor bemegy a szentélybe, hogy gondozza az olajmécseseket.
8
Ugyanígy minden este is ezt tegye, amikor bemegy, hogy meggyújtsa a mécseseket. Állandó illatáldozat legyen ez az Örökkévaló jelenlétében, nemzedékről nemzedékre.
9
Ezen az oltáron ne égessetek semmilyen más füstölőszert, se égőáldozatot, se lisztáldozatot, se italáldozatot.
10
Évente egyszer Áron végezzen különleges engesztelő áldozatot ezen az oltáron. Ilyenkor a vétekáldozati állat vérével kenje meg az oltár szarvait. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre minden esztendőben. Igen szentnek számít ez az Örökkévaló számára.”
11
Az Örökkévaló szólt Mózesnek:
12
„Amikor népszámlálást tartasz Izráel népe között, minden férfi adjon váltságdíjat magáért az Örökkévalónak. Ezt mindenki fizesse meg, hogy a népszámlálás miatt ne érje csapás a népet.
13
Minden egyes férfi, akit számba veszel, fizessen fél sékel ezüstöt — a szent sékel szerint, amelyben 20 géra van — az Örökkévalónak szóló áldozatként.
14
Minden férfit vegyetek számba, aki legalább 20 éves, és ők valamennyien adják meg ezt az áldozatot az Örökkévalónak.
15
A gazdag se adjon többet, a szegény se kevesebbet. Minden férfi pontosan egy fél sékel ezüstöt fizessen áldozatul az Örökkévalónak. Váltságdíj ez az életetekért.
16
Mózes, te gyűjtsd össze ezt a váltságdíjat, és teljes egészében fordítsd a Találkozás Sátorának felépítésére. Ez a váltságdíj emlékeztesse az Örökkévalót Izráel népére. Váltságdíj ez az életetekért.”
17
Az Örökkévaló szólt Mózesnek:
18
„Készíts egy mosdómedencét bronzból, amelynek állványa is bronzból legyen. Helyezd el a Találkozás Sátora és az oltár között, majd töltsd meg vízzel.
19
Áron és fiai abban mossák meg kezüket és lábukat.
20
Mielőtt belépnek a Találkozás Sátorába, mosakodjanak meg a vízben, hogy meg ne haljanak. Mielőtt az oltárhoz lépnek, hogy ajándékot mutassanak be az Örökkévalónak,
21
mossák meg kezüket és lábukat, hogy meg ne haljanak. Örökké érvényes rendelkezés ez Áron és utódai, vagyis a papok számára nemzedékről nemzedékre.”
22
Az Örökkévaló szólt Mózesnek:
23
„Vegyél jó minőségű illatszereket: 500 sékel folyékony mirhát, 250 sékel finom fahéjat, 250 sékel illatos nádat
24
és 500 sékel kassziát. A sékel a szent mérték szerinti legyen. Ezenkívül vegyél egy hin olívaolajat.
25
Ezekből készítsd el a felkenetésre szolgáló szent olajat, az illatszer-készítők mestersége szerint.
26
Ezzel kend föl a Találkozás Sátorát, a Szövetségládát,
27
a szent kenyerek asztalát és annak minden eszközét, az arany mécstartót és annak minden eszközét, az arany illatáldozati oltárt,
28
az udvaron lévő égőáldozati oltárt és annak minden eszközét, a mosdómedencét és annak állványát.
29
Így szenteld föl ezeket, hogy egészen szentek legyenek. Ha ezután valami, vagy valaki hozzáér az oltárhoz, az is szentté válik.
30
Kend fel Áront és fiait is, hogy szentek legyenek, és szolgáljanak engem a papi tisztségben.
31
Izráel népének add tudtára, hogy ez a felkenetésre szolgáló olaj szent, és ezért kizárólag az én szolgálatomban használható nemzedékről nemzedékre.
32
Közönséges célra nem szabad használnotok. Tilos ugyanilyen összetételű olajat készítenetek, közönséges illatszer céljára. Ez az olaj szent, így bánjatok vele.
33
Ha a papokon kívül más készítene ilyen olajat magának, vagy aki illetéktelent ken meg vele, azt ki kell irtani népem közül.”
34
Az Örökkévaló szólt Mózesnek: „Vegyél illatszereket: balzsam-gyantát, onychát, galbanum-gyantát és tiszta tömjént. Ezeket egyenlő arányban keverd össze,
35
és készíts belőlük jó illatú füstölőszert az illatszer-készítők mestersége szerint. Keverj bele sót is, hogy szent és tiszta legyen.
36
Végy egy darabot az így elkészített füstölőszerből, majd törd össze finom porrá, és azt használd füstölőszernek a Találkozás Sátorában, a Szövetségláda előtt, ahol találkozom veletek. Ezt a füstölőszert tekintsétek igen szentnek, és úgy bánjatok vele!
37
Közönséges célra nem szabad használnotok. Tilos ugyanilyen összetételű keveréket készítenetek más célra. Ez a füstölőszer szent, és kizárólag az én szolgálatomban használható!
38
Aki mégis készítene magának ilyet, azt ki kell irtani népem közül.”Ecsodus 30:1
Ecsodus 30:2
Ecsodus 30:3
Ecsodus 30:4
Ecsodus 30:5
Ecsodus 30:6
Ecsodus 30:7
Ecsodus 30:8
Ecsodus 30:9
Ecsodus 30:10
Ecsodus 30:11
Ecsodus 30:12
Ecsodus 30:13
Ecsodus 30:14
Ecsodus 30:15
Ecsodus 30:16
Ecsodus 30:17
Ecsodus 30:18
Ecsodus 30:19
Ecsodus 30:20
Ecsodus 30:21
Ecsodus 30:22
Ecsodus 30:23
Ecsodus 30:24
Ecsodus 30:25
Ecsodus 30:26
Ecsodus 30:27
Ecsodus 30:28
Ecsodus 30:29
Ecsodus 30:30
Ecsodus 30:31
Ecsodus 30:32
Ecsodus 30:33
Ecsodus 30:34
Ecsodus 30:35
Ecsodus 30:36
Ecsodus 30:37
Ecsodus 30:38


Ecsodus 1 / Ecs 1
Ecsodus 2 / Ecs 2
Ecsodus 3 / Ecs 3
Ecsodus 4 / Ecs 4
Ecsodus 5 / Ecs 5
Ecsodus 6 / Ecs 6
Ecsodus 7 / Ecs 7
Ecsodus 8 / Ecs 8
Ecsodus 9 / Ecs 9
Ecsodus 10 / Ecs 10
Ecsodus 11 / Ecs 11
Ecsodus 12 / Ecs 12
Ecsodus 13 / Ecs 13
Ecsodus 14 / Ecs 14
Ecsodus 15 / Ecs 15
Ecsodus 16 / Ecs 16
Ecsodus 17 / Ecs 17
Ecsodus 18 / Ecs 18
Ecsodus 19 / Ecs 19
Ecsodus 20 / Ecs 20
Ecsodus 21 / Ecs 21
Ecsodus 22 / Ecs 22
Ecsodus 23 / Ecs 23
Ecsodus 24 / Ecs 24
Ecsodus 25 / Ecs 25
Ecsodus 26 / Ecs 26
Ecsodus 27 / Ecs 27
Ecsodus 28 / Ecs 28
Ecsodus 29 / Ecs 29
Ecsodus 30 / Ecs 30
Ecsodus 31 / Ecs 31
Ecsodus 32 / Ecs 32
Ecsodus 33 / Ecs 33
Ecsodus 34 / Ecs 34
Ecsodus 35 / Ecs 35
Ecsodus 36 / Ecs 36
Ecsodus 37 / Ecs 37
Ecsodus 38 / Ecs 38
Ecsodus 39 / Ecs 39
Ecsodus 40 / Ecs 40