A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Ésaïe 121
En gij zult te dien dage zeggen: Ik loof U, HERE, omdat Gij toornig op mij zijt geweest; uw toorn heeft zich afgewend en Gij vertroost mij.
2
Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest.
3
Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
4
En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.
5
Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de ganse aarde.
6
Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige Israëls.Ésaïe 12:1
Ésaïe 12:2
Ésaïe 12:3
Ésaïe 12:4
Ésaïe 12:5
Ésaïe 12:6


Ésaïe 1 / Ésa 1
Ésaïe 2 / Ésa 2
Ésaïe 3 / Ésa 3
Ésaïe 4 / Ésa 4
Ésaïe 5 / Ésa 5
Ésaïe 6 / Ésa 6
Ésaïe 7 / Ésa 7
Ésaïe 8 / Ésa 8
Ésaïe 9 / Ésa 9
Ésaïe 10 / Ésa 10
Ésaïe 11 / Ésa 11
Ésaïe 12 / Ésa 12
Ésaïe 13 / Ésa 13
Ésaïe 14 / Ésa 14
Ésaïe 15 / Ésa 15
Ésaïe 16 / Ésa 16
Ésaïe 17 / Ésa 17
Ésaïe 18 / Ésa 18
Ésaïe 19 / Ésa 19
Ésaïe 20 / Ésa 20
Ésaïe 21 / Ésa 21
Ésaïe 22 / Ésa 22
Ésaïe 23 / Ésa 23
Ésaïe 24 / Ésa 24
Ésaïe 25 / Ésa 25
Ésaïe 26 / Ésa 26
Ésaïe 27 / Ésa 27
Ésaïe 28 / Ésa 28
Ésaïe 29 / Ésa 29
Ésaïe 30 / Ésa 30
Ésaïe 31 / Ésa 31
Ésaïe 32 / Ésa 32
Ésaïe 33 / Ésa 33
Ésaïe 34 / Ésa 34
Ésaïe 35 / Ésa 35
Ésaïe 36 / Ésa 36
Ésaïe 37 / Ésa 37
Ésaïe 38 / Ésa 38
Ésaïe 39 / Ésa 39
Ésaïe 40 / Ésa 40
Ésaïe 41 / Ésa 41
Ésaïe 42 / Ésa 42
Ésaïe 43 / Ésa 43
Ésaïe 44 / Ésa 44
Ésaïe 45 / Ésa 45
Ésaïe 46 / Ésa 46
Ésaïe 47 / Ésa 47
Ésaïe 48 / Ésa 48
Ésaïe 49 / Ésa 49
Ésaïe 50 / Ésa 50
Ésaïe 51 / Ésa 51
Ésaïe 52 / Ésa 52
Ésaïe 53 / Ésa 53
Ésaïe 54 / Ésa 54
Ésaïe 55 / Ésa 55
Ésaïe 56 / Ésa 56
Ésaïe 57 / Ésa 57
Ésaïe 58 / Ésa 58
Ésaïe 59 / Ésa 59
Ésaïe 60 / Ésa 60
Ésaïe 61 / Ésa 61
Ésaïe 62 / Ésa 62
Ésaïe 63 / Ésa 63
Ésaïe 64 / Ésa 64
Ésaïe 65 / Ésa 65
Ésaïe 66 / Ésa 66