A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil NTB 2009

Psaumes 681
Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, Kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!
2
Dağıtsın onları dağılan duman gibi; Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde!
3
Ancak doğrular sevinsin, Bayram etsinler Tanrı’nın önünde, Neşeyle coşsunlar.
4
Tanrı’ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; O’nun adı RAB’dir, bayram edin önünde!
5
Kutsal konutundaki Tanrı, Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.
6
Tanrı kimsesizlere ev verir, Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.
7
Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, Çölde yürüdüğünde, Sela
8
Yer sarsıldı, Göklerden yağmur boşandı Tanrı’nın önünde, Sina Dağı sarsıldı Tanrı’nın, İsrail’in Tanrısı’nın önünde.
9
Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı, Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.
10
Halkın oraya yerleşti, İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.
11
Rab buyruk verdi, Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:
12
“Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları! Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.
13
Ağılların arasında uyurken, Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı Bir güvercine benzersiniz.”
14
Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken, Sanki Salmon Dağı’na kar yağıyordu.
15
Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı! Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!
16
Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz Tanrı’nın yerleşmek için seçtiği dağa? Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.
17
Tanrı’nın savaş arabaları sayısızdır, Rab kutsallık içinde Sina’dan geldi.
18
Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.
19
Her gün yükümüzü taşıyan Rab’be, Bizi kurtaran Tanrı’ya övgüler olsun. Sela
20
Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır, Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB’be özgüdür.
21
Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını, Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.
22
Rab, “Onları Başan’dan, Denizin derinliklerinden geri getireceğim” der,
23
“Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın, Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.”
24
Ey Tanrı, senin zafer alayını, Tanrım’ın, Kralım’ın kutsal yere törenle gelişini gördüler:
25
Başta okuyucular, arkada çalgıcılar, Ortada tef çalan genç kızlar.
26
“Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, Toplantılarınızda Tanrı’ya, RAB’be övgüler sunun!”
27
Önde en küçük oymak Benyamin, Kalabalık halinde Yahuda önderleri, Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!
28
Ey Tanrı, Yeruşalim’deki tapınağından göster gücünü, Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. Krallar sana armağanlar sunacak.
29
Ey Tanrı, Yeruşalim’deki tapınağından göster gücünü, Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. Krallar sana armağanlar sunacak.
30
Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı, Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü, Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri, Dağıt savaştan zevk alan halkları!
31
Mısır’dan elçiler gelecek, Kûşlular ellerini Tanrı’ya doğru kaldırıverecek.
32
Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı’ya ezgiler söyleyin, İlahilerle övün Rab’bi, Sela
33
Göklere, kadim göklere binmiş olanı. İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor!
34
Tanrı’nın gücünü tanıyın; O’nun yüceliği İsrail’in üzerinde, Gücü göklerdedir.
35
Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! İsrail’in Tanrısı’na, Halkına güç, kudret veren Tanrı’ya övgüler olsun!Psaumes 68:1
Psaumes 68:2
Psaumes 68:3
Psaumes 68:4
Psaumes 68:5
Psaumes 68:6
Psaumes 68:7
Psaumes 68:8
Psaumes 68:9
Psaumes 68:10
Psaumes 68:11
Psaumes 68:12
Psaumes 68:13
Psaumes 68:14
Psaumes 68:15
Psaumes 68:16
Psaumes 68:17
Psaumes 68:18
Psaumes 68:19
Psaumes 68:20
Psaumes 68:21
Psaumes 68:22
Psaumes 68:23
Psaumes 68:24
Psaumes 68:25
Psaumes 68:26
Psaumes 68:27
Psaumes 68:28
Psaumes 68:29
Psaumes 68:30
Psaumes 68:31
Psaumes 68:32
Psaumes 68:33
Psaumes 68:34
Psaumes 68:35


Psaumes 1 / Psa 1
Psaumes 2 / Psa 2
Psaumes 3 / Psa 3
Psaumes 4 / Psa 4
Psaumes 5 / Psa 5
Psaumes 6 / Psa 6
Psaumes 7 / Psa 7
Psaumes 8 / Psa 8
Psaumes 9 / Psa 9
Psaumes 10 / Psa 10
Psaumes 11 / Psa 11
Psaumes 12 / Psa 12
Psaumes 13 / Psa 13
Psaumes 14 / Psa 14
Psaumes 15 / Psa 15
Psaumes 16 / Psa 16
Psaumes 17 / Psa 17
Psaumes 18 / Psa 18
Psaumes 19 / Psa 19
Psaumes 20 / Psa 20
Psaumes 21 / Psa 21
Psaumes 22 / Psa 22
Psaumes 23 / Psa 23
Psaumes 24 / Psa 24
Psaumes 25 / Psa 25
Psaumes 26 / Psa 26
Psaumes 27 / Psa 27
Psaumes 28 / Psa 28
Psaumes 29 / Psa 29
Psaumes 30 / Psa 30
Psaumes 31 / Psa 31
Psaumes 32 / Psa 32
Psaumes 33 / Psa 33
Psaumes 34 / Psa 34
Psaumes 35 / Psa 35
Psaumes 36 / Psa 36
Psaumes 37 / Psa 37
Psaumes 38 / Psa 38
Psaumes 39 / Psa 39
Psaumes 40 / Psa 40
Psaumes 41 / Psa 41
Psaumes 42 / Psa 42
Psaumes 43 / Psa 43
Psaumes 44 / Psa 44
Psaumes 45 / Psa 45
Psaumes 46 / Psa 46
Psaumes 47 / Psa 47
Psaumes 48 / Psa 48
Psaumes 49 / Psa 49
Psaumes 50 / Psa 50
Psaumes 51 / Psa 51
Psaumes 52 / Psa 52
Psaumes 53 / Psa 53
Psaumes 54 / Psa 54
Psaumes 55 / Psa 55
Psaumes 56 / Psa 56
Psaumes 57 / Psa 57
Psaumes 58 / Psa 58
Psaumes 59 / Psa 59
Psaumes 60 / Psa 60
Psaumes 61 / Psa 61
Psaumes 62 / Psa 62
Psaumes 63 / Psa 63
Psaumes 64 / Psa 64
Psaumes 65 / Psa 65
Psaumes 66 / Psa 66
Psaumes 67 / Psa 67
Psaumes 68 / Psa 68
Psaumes 69 / Psa 69
Psaumes 70 / Psa 70
Psaumes 71 / Psa 71
Psaumes 72 / Psa 72
Psaumes 73 / Psa 73
Psaumes 74 / Psa 74
Psaumes 75 / Psa 75
Psaumes 76 / Psa 76
Psaumes 77 / Psa 77
Psaumes 78 / Psa 78
Psaumes 79 / Psa 79
Psaumes 80 / Psa 80
Psaumes 81 / Psa 81
Psaumes 82 / Psa 82
Psaumes 83 / Psa 83
Psaumes 84 / Psa 84
Psaumes 85 / Psa 85
Psaumes 86 / Psa 86
Psaumes 87 / Psa 87
Psaumes 88 / Psa 88
Psaumes 89 / Psa 89
Psaumes 90 / Psa 90
Psaumes 91 / Psa 91
Psaumes 92 / Psa 92
Psaumes 93 / Psa 93
Psaumes 94 / Psa 94
Psaumes 95 / Psa 95
Psaumes 96 / Psa 96
Psaumes 97 / Psa 97
Psaumes 98 / Psa 98
Psaumes 99 / Psa 99
Psaumes 100 / Psa 100
Psaumes 101 / Psa 101
Psaumes 102 / Psa 102
Psaumes 103 / Psa 103
Psaumes 104 / Psa 104
Psaumes 105 / Psa 105
Psaumes 106 / Psa 106
Psaumes 107 / Psa 107
Psaumes 108 / Psa 108
Psaumes 109 / Psa 109
Psaumes 110 / Psa 110
Psaumes 111 / Psa 111
Psaumes 112 / Psa 112
Psaumes 113 / Psa 113
Psaumes 114 / Psa 114
Psaumes 115 / Psa 115
Psaumes 116 / Psa 116
Psaumes 117 / Psa 117
Psaumes 118 / Psa 118
Psaumes 119 / Psa 119
Psaumes 120 / Psa 120
Psaumes 121 / Psa 121
Psaumes 122 / Psa 122
Psaumes 123 / Psa 123
Psaumes 124 / Psa 124
Psaumes 125 / Psa 125
Psaumes 126 / Psa 126
Psaumes 127 / Psa 127
Psaumes 128 / Psa 128
Psaumes 129 / Psa 129
Psaumes 130 / Psa 130
Psaumes 131 / Psa 131
Psaumes 132 / Psa 132
Psaumes 133 / Psa 133
Psaumes 134 / Psa 134
Psaumes 135 / Psa 135
Psaumes 136 / Psa 136
Psaumes 137 / Psa 137
Psaumes 138 / Psa 138
Psaumes 139 / Psa 139
Psaumes 140 / Psa 140
Psaumes 141 / Psa 141
Psaumes 142 / Psa 142
Psaumes 143 / Psa 143
Psaumes 144 / Psa 144
Psaumes 145 / Psa 145
Psaumes 146 / Psa 146
Psaumes 147 / Psa 147
Psaumes 148 / Psa 148
Psaumes 149 / Psa 149
Psaumes 150 / Psa 150