A A A A A
×

Raamattu 1992

4 Mooseksen 36

1
Joosefista polveutuvan Gileadin, Makirin pojan, Manassen pojanpojan, suvun päämiehet tulivat Mooseksen ja Israelin sukukuntien johtomiesten eteen
2
ja sanoivat: "Sinä olet saanut Herralta käskyn jakaa maa arpomalla perintöosiksi israelilaisille. Herra on myös käskenyt sinua antamaan veljemme Selofhadin osuuden maasta hänen tyttärilleen.
3
Mutta jos he menevät naimisiin johonkin muuhun heimoon kuuluvan israelilaisen miehen kanssa, heidän perintöosansa erotetaan meidän sukumme perintömaasta ja liitetään sen heimon perintöosaan, johon he siirtyvät. Se osa otetaan pois meille langenneesta osuudesta.
4
Sitten kun Israelissa on riemuvuosi, tyttärien perintöosa liitetään pysyvästi sen heimon perintöosaan, johon he ovat siirtyneet, ja silloin heille annettu osuus on lopullisesti repäisty irti meidän sukumme maasta."
5
Herran käskystä Mooses sanoi israelilaisille: "Joosefin jälkeläisten heimo on oikeassa.
6
Näin Herra on säätänyt Selofhadin tyttärien asiasta: He voivat avioitua kenen kanssa haluavat, kunhan menevät naimisiin isänsä sukukuntaan kuuluvan miehen kanssa.
7
Israelilaisten maaomaisuus ei saa siirtyä heimolta toiselle, vaan kaikkien on pidettävä kiinni oman heimonsa perintömaista.
8
Sen tähden tulee jokaisen Israelin heimoihin kuuluvan tyttären, joka perii isänsä maat, mennä naimisiin isänsä sukukuntaan kuuluvan miehen kanssa. Näin isien omistamat maat kulkevat perintönä siten,
9
ettei mikään perintöosa siirry heimolta toiselle, vaan jokainen Israelin heimo saa pitää omat maansa itsellään."
10
Selofhadin tyttäret noudattivat Herran Moosekselle antamaa käskyä.
11
Mahla, Tirsa, Hogla, Milka ja Noa, Selofhadin tyttäret, menivät naimisiin setiensä poikien kanssa.
12
Heidät otettiin vaimoiksi Joosefin pojan Manassen sukuun, ja näin heille tuleva osuus maasta pysyi heidän isänsä suvulla ja heimolla.
13
Nämä olivat ne käskyt ja säädökset, jotka Herra käski Mooseksen ilmoittaa israelilaisille Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa.
4 Mooseksen 36:1
4 Mooseksen 36:2
4 Mooseksen 36:3
4 Mooseksen 36:4
4 Mooseksen 36:5
4 Mooseksen 36:6
4 Mooseksen 36:7
4 Mooseksen 36:8
4 Mooseksen 36:9
4 Mooseksen 36:10
4 Mooseksen 36:11
4 Mooseksen 36:12
4 Mooseksen 36:13
4 Mooseksen 1 / 4Mo 1
4 Mooseksen 2 / 4Mo 2
4 Mooseksen 3 / 4Mo 3
4 Mooseksen 4 / 4Mo 4
4 Mooseksen 5 / 4Mo 5
4 Mooseksen 6 / 4Mo 6
4 Mooseksen 7 / 4Mo 7
4 Mooseksen 8 / 4Mo 8
4 Mooseksen 9 / 4Mo 9
4 Mooseksen 10 / 4Mo 10
4 Mooseksen 11 / 4Mo 11
4 Mooseksen 12 / 4Mo 12
4 Mooseksen 13 / 4Mo 13
4 Mooseksen 14 / 4Mo 14
4 Mooseksen 15 / 4Mo 15
4 Mooseksen 16 / 4Mo 16
4 Mooseksen 17 / 4Mo 17
4 Mooseksen 18 / 4Mo 18
4 Mooseksen 19 / 4Mo 19
4 Mooseksen 20 / 4Mo 20
4 Mooseksen 21 / 4Mo 21
4 Mooseksen 22 / 4Mo 22
4 Mooseksen 23 / 4Mo 23
4 Mooseksen 24 / 4Mo 24
4 Mooseksen 25 / 4Mo 25
4 Mooseksen 26 / 4Mo 26
4 Mooseksen 27 / 4Mo 27
4 Mooseksen 28 / 4Mo 28
4 Mooseksen 29 / 4Mo 29
4 Mooseksen 30 / 4Mo 30
4 Mooseksen 31 / 4Mo 31
4 Mooseksen 32 / 4Mo 32
4 Mooseksen 33 / 4Mo 33
4 Mooseksen 34 / 4Mo 34
4 Mooseksen 35 / 4Mo 35
4 Mooseksen 36 / 4Mo 36