A A A A A
×

Raamattu 1992

4 Mooseksen 34

1
Herra sanoi Moosekselle:
2
"Anna israelilaisille tämä käsky. Te tulette nyt Kanaaninmaahan, siihen maahan, jonka te saatte omaksenne, ja nämä ovat Kanaaninmaan rajat.
3
"Etelässä maanne raja kulkee Sinin autiomaassa pitkin Edomin maan rajaa. Tämä raja alkaa idässä Kuolleenmeren eteläpäästä,
4
kääntyy kohti Skorpionisolaa ja jatkuu sen eteläpuolitse Sinin kautta Kades-Barnean eteläpuolelle. Sieltä raja kulkee Hasar- Addariin ja Asmoniin,
5
kääntyy sitten Egyptin rajapuroa kohti ja jatkuu sitä pitkin mereen.
6
"Läntisenä rajana on Suurimeri rantoineen. Se on teidän rajanne lännen puolella.
7
"Tämä on teidän pohjoisrajanne: vetäkää raja Suurestamerestä Horinvuoreen,
8
Horinvuoresta Lebo- Hamatiin ja sieltä Sedadiin saakka.
9
Sitten raja jatkuu Sifroniin ja edelleen Hasar-Enaniin saakka. Tämä on teidän rajanne pohjoisen puolella.
10
"Idän puolella teidän tulee vetää raja Hasar- Enanista Sefamiin,
11
josta raja laskeutuu Riblaan, Ainin itäpuolelle, ja sieltä edelleen, kunnes se kohtaa Gennesaretinjärven itäisen rantatörmän.
12
Sieltä raja kulkee Jordaniin ja sitä pitkin Kuolleeseenmereen. Tämä on teidän maanne, ja nämä ovat sitä ympäröivät rajat."
13
Mooses ilmoitti israelilaisille tämän käskyn: "Tämä on se maa, joka teidän on jaettava keskenänne arpomalla. Herra on määrännyt sen annettavaksi yhdeksälle ja puolelle heimolle,
14
sillä Ruubenin ja Gadin heimot sukukuntineen sekä puolet Manassen heimosta ovat jo ottaneet itselleen oman osuutensa maasta.
15
Nämä kaksi ja puoli heimoa ovat saaneet osuutensa Jordanin itäpuolelta vastapäätä Jerikoa."
16
Herra sanoi Moosekselle:
17
"Nämä kaksi, pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, ovat ne miehet, joiden tulee jakaa teille omat osuutenne maasta.
18
Tähän tehtävään teidän tulee lisäksi ottaa yksi päämies kustakin heimosta.
19
Nämä ovat ne miehet: Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika,
20
Simeonin heimosta Samuel, Ammihudin poika,
21
Benjaminin heimosta Elidad, Kislonin poika,
22
Danin heimosta päämies Bukki, Joglin poika,
23
Joosefin heimoihin kuuluvasta Manassen heimosta päämies Hanniel, Efodin poika,
24
ja Efraimin heimosta päämies Kemuel, Siftanin poika,
25
Sebulonin heimosta päämies Elisafan, Parnakin poika,
26
Isaskarin heimosta päämies Paltiel, Assanin poika,
27
Asserin heimosta päämies Ahihud, Selomin poika,
28
ja Naftalin heimosta päämies Pedahel, Ammihudin poika."
29
Nämä miehet Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaaninmaan.
4 Mooseksen 34:1
4 Mooseksen 34:2
4 Mooseksen 34:3
4 Mooseksen 34:4
4 Mooseksen 34:5
4 Mooseksen 34:6
4 Mooseksen 34:7
4 Mooseksen 34:8
4 Mooseksen 34:9
4 Mooseksen 34:10
4 Mooseksen 34:11
4 Mooseksen 34:12
4 Mooseksen 34:13
4 Mooseksen 34:14
4 Mooseksen 34:15
4 Mooseksen 34:16
4 Mooseksen 34:17
4 Mooseksen 34:18
4 Mooseksen 34:19
4 Mooseksen 34:20
4 Mooseksen 34:21
4 Mooseksen 34:22
4 Mooseksen 34:23
4 Mooseksen 34:24
4 Mooseksen 34:25
4 Mooseksen 34:26
4 Mooseksen 34:27
4 Mooseksen 34:28
4 Mooseksen 34:29
4 Mooseksen 1 / 4Mo 1
4 Mooseksen 2 / 4Mo 2
4 Mooseksen 3 / 4Mo 3
4 Mooseksen 4 / 4Mo 4
4 Mooseksen 5 / 4Mo 5
4 Mooseksen 6 / 4Mo 6
4 Mooseksen 7 / 4Mo 7
4 Mooseksen 8 / 4Mo 8
4 Mooseksen 9 / 4Mo 9
4 Mooseksen 10 / 4Mo 10
4 Mooseksen 11 / 4Mo 11
4 Mooseksen 12 / 4Mo 12
4 Mooseksen 13 / 4Mo 13
4 Mooseksen 14 / 4Mo 14
4 Mooseksen 15 / 4Mo 15
4 Mooseksen 16 / 4Mo 16
4 Mooseksen 17 / 4Mo 17
4 Mooseksen 18 / 4Mo 18
4 Mooseksen 19 / 4Mo 19
4 Mooseksen 20 / 4Mo 20
4 Mooseksen 21 / 4Mo 21
4 Mooseksen 22 / 4Mo 22
4 Mooseksen 23 / 4Mo 23
4 Mooseksen 24 / 4Mo 24
4 Mooseksen 25 / 4Mo 25
4 Mooseksen 26 / 4Mo 26
4 Mooseksen 27 / 4Mo 27
4 Mooseksen 28 / 4Mo 28
4 Mooseksen 29 / 4Mo 29
4 Mooseksen 30 / 4Mo 30
4 Mooseksen 31 / 4Mo 31
4 Mooseksen 32 / 4Mo 32
4 Mooseksen 33 / 4Mo 33
4 Mooseksen 34 / 4Mo 34
4 Mooseksen 35 / 4Mo 35
4 Mooseksen 36 / 4Mo 36