A A A A A
×

Raamattu 1992

1 Mooseksen 14

1
Siihen aikaan Sinearin kuningas Amrafel, Ellasarin kuningas Arjok, Elamin kuningas Kedorlaomer ja Gojimin kuningas Tideal
2
lähtivät sotaretkelle Sodoman kuningasta Beraa, Gomorran kuningasta Birsaa, Adman kuningasta Sinabia, Seboimin kuningasta Semeberiä ja Belan eli Soarin kuningasta vastaan.
3
Nämä viisi olivat kaikki yhdessä koonneet joukkonsa Siddiminlaaksoon, missä Kuollutmeri sijaitsee.
4
He olivat kaksitoista vuotta olleet Kedorlaomerin alaisina mutta nousivat kolmantenatoista vuotena kapinaan.
5
Neljäntenätoista vuotena tulivat Kedorlaomer ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat ja voittivat refalaiset Asterot-Karnaimissa, susilaiset Hamissa, emiläiset Kirjataimin tasangolla
6
ja horilaiset vuorilla, jotka ulottuvat Seiristä El-Paraniin, autiomaan laidoille saakka.
7
Sitten he kääntyivät takaisin ja tulivat En-Mispatiin eli Kadesiin ja kukistivat koko amalekilaisten maan ja myös amorilaiset, jotka asuivat Haseson-Tamarissa.
8
Silloin Sodoman, Gomorran, Adman ja Seboimin ku- ninkaat sekä Belan eli Soarin kuningas lähtivät liikkeelle ja järjestivät Siddiminlaaksossa joukkonsa taisteluun
9
Elamin kuningasta Kedorlaomeria, Gojimin kuningasta Tidealia, Sinearin kuningasta Amrafelia ja Ellasarin kuningasta Arjokia vastaan, viisi kuningasta neljää vastaan.
10
Mutta Siddiminlaakso oli täynnä maaöljykuoppia, ja kun Sodoman ja Gomorran kuninkaat ja heidän miehensä yrittivät kääntyä pakoon, he vajosivat niihin, ja henkiin jääneet pakenivat vuorille.
11
Heidän vihollisensa veivät Sodomasta ja Gomorrasta kaiken karjan ja muun omaisuuden sekä kaiken syötävän ja lähtivät sitten pois.
12
Lähtiessään he veivät myös Abramin veljenpojan Lootin ja koko tämän omaisuuden. Loot näet asui siihen aikaan Sodomassa.
13
Muuan pakoon päässyt tuli kertomaan tästä heprealaiselle Abramille, joka tuolloin asui amorilaisen Mamren tammistossa. Mamre oli Eskolin ja Anerin veli, ja he olivat liitossa Abramin kanssa.
14
Kun Abram kuuli, että hänen veljenpoikansa oli joutunut vangiksi, hän aseisti taistelukelpoiset miehensä, jotka olivat syntyneet hänen teltoissaan, kolmesataakahdeksantoista miestä kaikkiaan, lähti kuninkaiden perään ja tavoitti heidät Danissa.
15
Siellä hän jakoi väkensä ryhmiin ja hyökkäsi yöllä vihollisten kimppuun, voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hobaan, joka on Damaskoksesta pohjoiseen.
16
Hän otti takaisin kaiken saaliin samoin kuin sukulaisensa Lootin, tämän omaisuuden sekä naiset ja muun väen.
17
Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään Kedorlaome- rin ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat, Sodo- man kuningas tuli häntä vastaan Savenlaaksoon, jota sanotaan myös Kuninkaanlaaksoksi.
18
Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi,
19
ja hän siunasi Abramia sanoen: -- Siunatkoon Abramia Korkein Jumala, taivaan ja maan luoja.
20
Kiitetty olkoon Korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliista.
21
Sodoman kuningas sanoi Abramille: "Anna minulle ihmiset. Karjan ja tavaran voit pitää itse."
22
Silloin Abram sanoi Sodoman kuninkaalle: "Minä nostan käteni Herran, Korkeimman Jumalan, puoleen, joka on luonut taivaan ja maan, ja vannon:
23
minä en ota mitään sinun omaasi, en edes langanpätkää tai sandaalinhihnaa. Silloin et voi sanoa: 'Minä olen tehnyt Abramista rikkaan.'
24
Minä en tahdo mitään sen lisäksi, mitä palvelijani ovat syöneet ja mikä kuuluu niille miehille, jotka seurasivat minua. Myös Aner, Eskol ja Mamre saakoot oman osuutensa."
1 Mooseksen 14:1
1 Mooseksen 14:2
1 Mooseksen 14:3
1 Mooseksen 14:4
1 Mooseksen 14:5
1 Mooseksen 14:6
1 Mooseksen 14:7
1 Mooseksen 14:8
1 Mooseksen 14:9
1 Mooseksen 14:10
1 Mooseksen 14:11
1 Mooseksen 14:12
1 Mooseksen 14:13
1 Mooseksen 14:14
1 Mooseksen 14:15
1 Mooseksen 14:16
1 Mooseksen 14:17
1 Mooseksen 14:18
1 Mooseksen 14:19
1 Mooseksen 14:20
1 Mooseksen 14:21
1 Mooseksen 14:22
1 Mooseksen 14:23
1 Mooseksen 14:24
1 Mooseksen 1 / 1Mo 1
1 Mooseksen 2 / 1Mo 2
1 Mooseksen 3 / 1Mo 3
1 Mooseksen 4 / 1Mo 4
1 Mooseksen 5 / 1Mo 5
1 Mooseksen 6 / 1Mo 6
1 Mooseksen 7 / 1Mo 7
1 Mooseksen 8 / 1Mo 8
1 Mooseksen 9 / 1Mo 9
1 Mooseksen 10 / 1Mo 10
1 Mooseksen 11 / 1Mo 11
1 Mooseksen 12 / 1Mo 12
1 Mooseksen 13 / 1Mo 13
1 Mooseksen 14 / 1Mo 14
1 Mooseksen 15 / 1Mo 15
1 Mooseksen 16 / 1Mo 16
1 Mooseksen 17 / 1Mo 17
1 Mooseksen 18 / 1Mo 18
1 Mooseksen 19 / 1Mo 19
1 Mooseksen 20 / 1Mo 20
1 Mooseksen 21 / 1Mo 21
1 Mooseksen 22 / 1Mo 22
1 Mooseksen 23 / 1Mo 23
1 Mooseksen 24 / 1Mo 24
1 Mooseksen 25 / 1Mo 25
1 Mooseksen 26 / 1Mo 26
1 Mooseksen 27 / 1Mo 27
1 Mooseksen 28 / 1Mo 28
1 Mooseksen 29 / 1Mo 29
1 Mooseksen 30 / 1Mo 30
1 Mooseksen 31 / 1Mo 31
1 Mooseksen 32 / 1Mo 32
1 Mooseksen 33 / 1Mo 33
1 Mooseksen 34 / 1Mo 34
1 Mooseksen 35 / 1Mo 35
1 Mooseksen 36 / 1Mo 36
1 Mooseksen 37 / 1Mo 37
1 Mooseksen 38 / 1Mo 38
1 Mooseksen 39 / 1Mo 39
1 Mooseksen 40 / 1Mo 40
1 Mooseksen 41 / 1Mo 41
1 Mooseksen 42 / 1Mo 42
1 Mooseksen 43 / 1Mo 43
1 Mooseksen 44 / 1Mo 44
1 Mooseksen 45 / 1Mo 45
1 Mooseksen 46 / 1Mo 46
1 Mooseksen 47 / 1Mo 47
1 Mooseksen 48 / 1Mo 48
1 Mooseksen 49 / 1Mo 49
1 Mooseksen 50 / 1Mo 50