A A A A A
×

Raamattu 1776

5 Mooseksen 2

1
Silloin me palasimme ja matkustimme korpeen Punaisen meren tietä, niinkuin Herra minulle sanonut oli, ja vaelsimme Seirin vuorta ympäri kauvan aikaa.
2
Ja Herra puhui minulle, sanoen:
3
Jo te olette kyllä vaeltaneet tätä vuorta ympäri, palatkaat pohjoiseen päin.
4
Ja käski kansalle, sanoen: teidän pitää vaeltaman teidän veljenne Esaun lasten rajain ylitse, jotka Seirissä asuvat, ja he pelkäävät teitä; mutta karttakaat teitänne sangen visusti.
5
Älkäät alkako sotaa heitä vastaan; sillä en minä anna teille jalankaan leveyttä heidän maastansa; sillä Esaun lapsille olen minä antanut Seirin vuoren perimiseksi.
6
Rahalla pitää teidän heiltä ruuan ostaman, jonka te syötte, niin myös veden pitää teidän heiltä rahalla ostaman, jota te juotte:
7
Sillä Herra sinun Jumalas on siunannut sinun, kaikissa sinun kättes töissä, hän tietää sinun matkustukses tässä suuressa korvessa. Jo neljäkymmentä ajastaikaa on Herra sinun Jumalas ollut sinun kanssas, niin ettei sinulta mitäkään ole puuttunut.
8
Kuin me veljemme Esaun lasten tyköä vaeltaneet olimme, jotka Seirin vuorella asuivat, sitä kedon tietä Elatista ja Etseongeberistä, niin palasimme me, ja menimme Moabin korven tietä.
9
Ja Herra sanoi minulle: älä vahingoitse Moabilaisia, älä myös sekoita itsiäs sotaan heidän kanssansa; silä en minä anna sinulle mitäkään hänen maastansa perimiseksi; sillä Lotin lapsille olen minä antanut Arin perimiseksi.
10
Emiläiset ovat muinen sillä paikalla asuneet, jotka olivat suuri, väkevä ja pitkä kansa, niinkuin Enakilaiset;
11
He luultiin myös Refalaisiksi, niinkuin Enakilaiset, ja Moabilaiset kutsuivat heitä Emiläisiksi.
12
Asuivat myös muinen Horilaiset Seirissä, ja Esaun lapset ajoivat pois ja hukuttivat ne edestänsä, ja asuivat heidän siassansa: niinkuin Israel teki perintömaassansa, jonka Herra heille antoi.
13
Niin nouskaat nyt, ja matkustakaat Saredin ojan ylitse. Ja me vaelsimme Saredin ojan ylitse.
14
Vaan aika, kuin me matkustimme KadesBarneasta, siihen asti kuin me tulimme Saredin ojan ylitse, oli kahdeksan vuotta neljättäkymmentä, siihenasti kuin kaikki sotamiehet leirissä olivat hukkuneet, niinkuin Herra heille vannonut oli.
15
Sillä Herran käsi oli heitä vastaan, hukuttamaan heitä leirissä, siihenasti kuin hän peräti lopetti heidät.
16
Kuin kaikki sotamiehet olivat loppuneet ja kuolleet kansan seasta,
17
Puhui Herra minulle, ja sanoi:
18
Tänäpänä pitää sinun matkustaman Moabin rajain yli, lähellä Aria.
19
Ja kuin lähestyt Ammonin lapsia, älä heitä vahingoitse, älä myös sekoita itsiäs sotaan heidän kanssansa; sillä en minä anna sinulle Ammonin lasten maata perimiseksi; vaan Lotin lapsille olen minä sen antanut perimiseksi.
20
Se on myös luettu Refalaisten maaksi; sillä Refalaiset ovat muinen siinä asuneet. Ja Ammonilaiset kutsuvat heidät Samsumilaisiksi.
21
Sillä he olivat suuri, väkevä ja pitkä kansa, niinkuin Enakilaiset. Ja Herra hävitti heitä heidän edestänsä, niin että he ajoivat heidät ulos, ja asuivat heidän siassansa.
22
Niinkuin hän oli tehnyt Esaun lapsille Seirin vuorella asuvaisille, hävittäissänsä Horilaiset heidän edestänsä, niin että he ovat heidät ajaneet ulos, ja asuneet heidän siassansa tähän päivään asti.
23
Availaiset asuivat maakylissä Gatsaan asti; mutta Kaphtorilaiset läksivät Kaphtorista ja hävittivät ne, ja asuivat heidän siassansa.
24
Nouskaat ja lähtekäät, ja matkustakaat Arnonin ojan ylitse: katso, minä annoin sinun käsiis Sihonin Amorilaisten kuninkaan Hesbonissa, mainensa, rupee siis omistamaan, ja sotimaan häntä vastaan.
25
Tänäpänä minä alan tuottamaan kaiken kansan päälle koko taivaan alla pelvon ja vapisemisen sinun edessäs, niin että he, sanoman sinusta kuultuansa, pitää värisemän, ja surulliset oleman sinun edessäs.
26
Niin minä lähetin sanansaattajat Kedemotin korvesta Sihonille Hesbonin kuninkaalle rauhallisilla sanoilla, sanoen:
27
Minä tahdon vaeltaa sinun maakuntais lävitse, ja niinkuin tie antaa, niin minä vaellan: en minä oikialle puolelle enkä vasemmalle poikkee.
28
Ruokaa pitää sinun rahan edestä antaman minulle syödä, ja vettä rahan edestä juoda: minä käyn vaivoin joudukkaasti sen lävitse,
29
Niinkuin Esaun lapset, jotka Seirissä asuvat, minulle tehneet ovat, ja Moabilaiset, jotka Arissa asuvat, siihenasti että minä tulen Jordanin ylitse, siihen maahan, jonka Herra meidän Jumalamme antaa meille.
30
Vaan ei Sihon Hesbonin kuningas tahtonut meidän antaa vaeltaa sen lävitse; sillä Herra sinun Jumalas kovetti hänen mielensä ja paadutti hänen sydämensä, että Herra tahtoi antaa hänen sinun käsiis, niinkuin tänäpäivänä on.
31
Ja Herra sanoi minulle: katso, minä olen ruvennut antamaan Sihonin kuninkaan ja hänen maansa sinun etees: rupee omistamaan ja perintönäs pitämään hänen maatansa.
32
Ja Sihon läksi sotimaan meitä vastaan, hän ja kaikki hänen väkensä Jaksassa.
33
Mutta Herra meidän Jumalamme antoi hänen meidän eteemme, ja me löimme hänen ja hänen lapsensa ja kaikki hänen väkensä.
34
Ja me otimme silloin kaikki hänen kaupunkinsa, ja hukutimme kaikki kaupungit, miehet ja vaimot ja lapset, niin ettemme yhtäkään jättäneet,
35
Paitsi eläimiä jotka me meillemme otimme, ja kaupunkein saaliin, jotka me voitimme,
36
Hamasta Aroerista Arnonin ojan reunalla, ja siitä kaupungista ojan vieressä, niin Gileadiin asti. Ei yhtäkään kaupunkia ollut, joka taisi olla meitä väkevämpi: Herra meidän Jumalamme antoi kaikki meidän allemme.
37
Vaan Ammonin lasten maahan et sinä tullut, etkä mihinkään, joka oli Jabbokin ojan tykönä, eikä niihin kaupunkeihin vuorella, taikka johonkuhun muuhun, josta Herra meidän Jumalamme meitä kieltänyt on.
5 Mooseksen 2:1
5 Mooseksen 2:2
5 Mooseksen 2:3
5 Mooseksen 2:4
5 Mooseksen 2:5
5 Mooseksen 2:6
5 Mooseksen 2:7
5 Mooseksen 2:8
5 Mooseksen 2:9
5 Mooseksen 2:10
5 Mooseksen 2:11
5 Mooseksen 2:12
5 Mooseksen 2:13
5 Mooseksen 2:14
5 Mooseksen 2:15
5 Mooseksen 2:16
5 Mooseksen 2:17
5 Mooseksen 2:18
5 Mooseksen 2:19
5 Mooseksen 2:20
5 Mooseksen 2:21
5 Mooseksen 2:22
5 Mooseksen 2:23
5 Mooseksen 2:24
5 Mooseksen 2:25
5 Mooseksen 2:26
5 Mooseksen 2:27
5 Mooseksen 2:28
5 Mooseksen 2:29
5 Mooseksen 2:30
5 Mooseksen 2:31
5 Mooseksen 2:32
5 Mooseksen 2:33
5 Mooseksen 2:34
5 Mooseksen 2:35
5 Mooseksen 2:36
5 Mooseksen 2:37
5 Mooseksen 1 / 5Mo 1
5 Mooseksen 2 / 5Mo 2
5 Mooseksen 3 / 5Mo 3
5 Mooseksen 4 / 5Mo 4
5 Mooseksen 5 / 5Mo 5
5 Mooseksen 6 / 5Mo 6
5 Mooseksen 7 / 5Mo 7
5 Mooseksen 8 / 5Mo 8
5 Mooseksen 9 / 5Mo 9
5 Mooseksen 10 / 5Mo 10
5 Mooseksen 11 / 5Mo 11
5 Mooseksen 12 / 5Mo 12
5 Mooseksen 13 / 5Mo 13
5 Mooseksen 14 / 5Mo 14
5 Mooseksen 15 / 5Mo 15
5 Mooseksen 16 / 5Mo 16
5 Mooseksen 17 / 5Mo 17
5 Mooseksen 18 / 5Mo 18
5 Mooseksen 19 / 5Mo 19
5 Mooseksen 20 / 5Mo 20
5 Mooseksen 21 / 5Mo 21
5 Mooseksen 22 / 5Mo 22
5 Mooseksen 23 / 5Mo 23
5 Mooseksen 24 / 5Mo 24
5 Mooseksen 25 / 5Mo 25
5 Mooseksen 26 / 5Mo 26
5 Mooseksen 27 / 5Mo 27
5 Mooseksen 28 / 5Mo 28
5 Mooseksen 29 / 5Mo 29
5 Mooseksen 30 / 5Mo 30
5 Mooseksen 31 / 5Mo 31
5 Mooseksen 32 / 5Mo 32
5 Mooseksen 33 / 5Mo 33
5 Mooseksen 34 / 5Mo 34