A A A A A
×

Raamattu 1776

Matteuksen 9

1
Ja hän astui haahteen, meni jälleen ylitse ja tuli omaan kaupunkiinsa.
2
Ja katso, he toivat hänen eteensä halvatun, joka makasi vuoteella. Ja kuin Jesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: poikani, ole hyvässä turvassa, syntis annetaan anteeksi sinulle.
3
Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat keskenänsä: tämä pilkkaa (Jumalaa).
4
Ja kuin Jesus näki heidän ajatuksensa, sanoi hän: miksi ajattelette pahaa sydämessänne?
5
Sillä kumpi on keviämpi sanoa: synnit annetaan anteeksi sinulle, taikka sanoa: nouse ja käy?
6
Mutta että teidän pitää tietämän Ihmisen Pojalla olevan vallan maan päällä synnit anteeksi antaa, (niin sanoi hän halvatulle:) nouse ja ota vuotees, ja mene kotias.
7
Ja hän nousi ja meni kotiansa.
8
Ja kuin kansa sen näki, ihmettelivät he ja kunnioittivat Jumalaa, joka oli ihmisille antanut senkaltaisen vallan.
9
Ja kuin Jesus sieltä kävi ohitse, näki hän ihmisen istuvan tullihuoneessa, nimeltä Matteus, ja sanoi hänelle: seuraa minua. Niin hän nousi ja seurasi häntä.
10
Ja tapahtui, kuin hän atrioitsi huoneessa, katso, niin tuli monta Publikania ja syntistä, ja atrioitsivat Jesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.
11
Ja kuin Pharisealaiset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsillensa: miksi teidän Mestarinne syö Publikanien ja syntisten kanssa?
12
Mutta kuin Jesus sen kuuli, sanoi hän heille: ei terve tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
13
Mutta menkäät ja oppikaat, mikä se on: laupiutta minä tahdon, enkä uhria; sillä en minä tullut vanhurskaita kutsumaan, vaan syntisiä parannukseen.
14
Silloin tulivat Johanneksen opetuslapset hänen tykönsä, ja sanoivat: minkätähden me ja Pharisealaiset niin paljo paastoomme, mutta ei sinun opetuslapses paastoo?
15
Niin Jesus sanoi heille: taitaako hääjoukko niinkauvan murehtia, kuin ylkä on heidän kanssansa? mutta päivät tulevat, että ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin heidän pitää paastooman.
16
Mutta ei kenkään paikkaa vanhaa vaatetta uuden veran tilalla; sillä paikka repee pois vaatteesta, ja läpi tulee pahemmaksi.
17
Ei myös pane kenkään nuorta viinaa vanhoihin leileihin; muutoin leilit pakahtuvat, ja viina vuotaa pois, ja leilit turmellaan; vaan nuorta viinaa lasketaan uusiin leileihin, ja niin he molemmat tähdellä ovat.
18
Kuin hän nämät heille puhunut oli, katso, niin päämies tuli ja kumarsi häntä, sanoen: nyt on minun tyttäreni kuolemallansa; mutta tule ja pane kätes hänen päällensä, niin hän virkoaa.
19
Niin Jesus nousi ja seurasi häntä, ja hänen opetuslapsensa.
20
Ja katso, vaimo, joka oli kaksitoistakymmentä ajastaikaa punaista tautia sairastanut, kävi takana, ja tarttui hänen vaatteensa liepeeseen;
21
Sillä hän oli itsellensä sanonut; jos minä ainoastaan rupeen hänen vaatteesensa, niin minä tulen terveeksi.
22
Niin Jesus käänsi itsensä, näki hänen ja sanoi: ole hyvässä turvassa, tyttäreni! sinun uskos on sinun terveeksi tehnyt. Ja vaimo tuli sillä hetkellä terveeksi.
23
Ja kuin Jesus tuli päämiehen huoneeseen, ja näki pillein soittajat ja kansan hymisevän,
24
Sanoi hän heille: menkäät pois; sillä ei piika ole kuollut, vaan hän makaa. Ja he nauroivat häntä.
25
Mutta kuin kansa oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä, ja piika nousi.
26
Ja sen sanoma kuului kaikkeen siihen maahan.
27
Ja kuin Jesus sieltä läksi, seurasi häntä kaksi sokiaa, huutain ja sanoen: Davidin poika, armahda meitä.
28
Ja kuin hän tuli huoneeseen, tulivat sokiat hänen tykönsä, ja Jesus sanoi heille: uskotteko minun sen voivan teille tehdä? He sanoivat hänelle: Herra, me uskomme.
29
Niin hän rupesi heidän silmiinsä, sanoen: tapahtukoon teille uskonne jälkeen.
30
Ja heidän silmänsä aukenivat. Niin Jesus haastoi heitä, sanoen: katsokaat, ettei kenkään saa tätä tietää.
31
Vaan kuin he menivät pois, niin he julistivat hänen sanomansa kaikessa siinä maassa.
32
Kuin nämät olivat menneet ulos, katso, niin he toivat mykän ja pirulta riivatun ihmisen hänen eteensä.
33
Ja kuin perkele oli ajettu ulos, niin mykkä puhui. Ja kansa ihmetteli ja sanoi: ei senkaltaista ole ikänä Israelissa nähty.
34
Mutta Pharisealaiset sanoivat: hän ajaa ulos perkeleet perkeleitten pääruhtinasten kautta.
35
Ja Jesus kävi kaikkia kaupungeita ja kyliä ympäri, ja opetti heidän synagogissansa, ja saarnasi valtakunnan evankeliumia, ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkea sairautta kansassa.
36
Ja kuin hän näki kansat, armahti hän heidän päällensä, että he olivat niin nääntyneet ja hajoitetut kuin lampaat, joilla ei ole paimenta.
37
Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: eloa on tosin paljo, mutta työväkeä on vähä.
38
Rukoilkaat sentähden elon Herraa, että hän työväkeä lähettäis eloonsa.
Matteuksen 9:1
Matteuksen 9:2
Matteuksen 9:3
Matteuksen 9:4
Matteuksen 9:5
Matteuksen 9:6
Matteuksen 9:7
Matteuksen 9:8
Matteuksen 9:9
Matteuksen 9:10
Matteuksen 9:11
Matteuksen 9:12
Matteuksen 9:13
Matteuksen 9:14
Matteuksen 9:15
Matteuksen 9:16
Matteuksen 9:17
Matteuksen 9:18
Matteuksen 9:19
Matteuksen 9:20
Matteuksen 9:21
Matteuksen 9:22
Matteuksen 9:23
Matteuksen 9:24
Matteuksen 9:25
Matteuksen 9:26
Matteuksen 9:27
Matteuksen 9:28
Matteuksen 9:29
Matteuksen 9:30
Matteuksen 9:31
Matteuksen 9:32
Matteuksen 9:33
Matteuksen 9:34
Matteuksen 9:35
Matteuksen 9:36
Matteuksen 9:37
Matteuksen 9:38
Matteuksen 1 / Matt 1
Matteuksen 2 / Matt 2
Matteuksen 3 / Matt 3
Matteuksen 4 / Matt 4
Matteuksen 5 / Matt 5
Matteuksen 6 / Matt 6
Matteuksen 7 / Matt 7
Matteuksen 8 / Matt 8
Matteuksen 9 / Matt 9
Matteuksen 10 / Matt 10
Matteuksen 11 / Matt 11
Matteuksen 12 / Matt 12
Matteuksen 13 / Matt 13
Matteuksen 14 / Matt 14
Matteuksen 15 / Matt 15
Matteuksen 16 / Matt 16
Matteuksen 17 / Matt 17
Matteuksen 18 / Matt 18
Matteuksen 19 / Matt 19
Matteuksen 20 / Matt 20
Matteuksen 21 / Matt 21
Matteuksen 22 / Matt 22
Matteuksen 23 / Matt 23
Matteuksen 24 / Matt 24
Matteuksen 25 / Matt 25
Matteuksen 26 / Matt 26
Matteuksen 27 / Matt 27
Matteuksen 28 / Matt 28