A A A A A
×

Raamattu 1776

Matteuksen 4

1
Silloin vietiin Jesus hengeltä korpeen kiusattaa perkeleeltä.
2
Ja kuin hän oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, sitte hän isosi.
3
Ja kiusaaja tuli hänen tykönsä ja sanoi: jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano, että nämät kivet leiviksi tulevat.
4
Mutta hän vastasi ja sanoi: kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoasti leivästä, mutta jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.
5
Silloin otti perkele hänen kanssansa pyhään kaupunkiin, ja asetti hänen templin harjalle,
6
Ja sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poika, niin laske sinus alaspäin; sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa.
7
Niin Jesus sanoi hänelle: taas on kirjoitettu: ei sinun pidä kiusaaman Herraa sinun Jumalaas.
8
Taas vei hänen perkele sangen korkialle vuorelle, ja osoitti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden kunnian,
9
Ja sanoi hänelle: nämät kaikki minä annan sinulle, jos sinä lankeat maahan ja rukoilet minua.
10
Niin sanoi Jesus hänelle: mene pois, saatana! Sillä kirjoitettu on: Herraa sinun Jumalaas pitää sinun kumartaman, ja häntä ainoaa palveleman.
11
Silloin jätti hänen perkele; ja katso, enkelit tulivat ja palvelivat häntä.
12
Mutta kuin Jesus kuuli, että Johannes oli vankiuteen annettu ylön, poikkesi hän Galileaan,
13
Ja jätti Natsaretin, tuli ja asui Kapernaumissa, joka on merikaupunki, Zebulonin ja Naphtalin äärissä;
14
Että täytettäisiin se mikä sanottu oli Jesaias prophetan kautta, joka sanoo:
15
Zebulonin maa ja Naphtalin maa, läsnä meritietä, sillä puolella Jordanin, pakanain Galilea,
16
Kansa, joka pimiässä istui, näki suuren valkeuden, ja niille, jotka kuoleman maassa ja varjossa istuivat, koitti valkeus.
17
Siitä ajasta rupesi Jesus saarnaamaan ja sanomaan: tehtäät parannus; sillä taivaan valtakunta lähestyi.
18
Mutta kuin Jesus käveli Galilean meren tykönä, näki hän kaksi veljestä, Simonin, joka kutsutaan Pietariksi, ja Andreaksen hänen veljensä, laskevan verkkoa mereen; (Sillä he olivat kalamiehet,)
19
Ja sanoi heille: seuratkaat minua, ja minä teen teidät ihmisten kalamiehiksi.
20
Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.
21
Ja kuin hän sieltä edemmä kävi, näki hän toiset kaksi veljestä, Jakobin Zebedeuksen pojan ja Johanneksen hänen veljensä, venheessä isänsä Zebedeuksen kanssa, parantavan verkkojansa; ja hän kutsui heitä.
22
Niin he kohta jättivät venheen ja isänsä, ja seurasivat häntä.
23
Ja Jesus vaelsi ympäri kaiken Galilean, ja opetti heidän synagogissansa, ja saarnasi valtakunnan evankeliumia, ja paransi kaikkinaiset taudit ja kaiken sairauden kansan seassa.
24
Ja sanoma kuului hänestä kaikkeen Syrian maahan. Ja he toivat hänen tykönsä kaikkinaisia sairaita, moninaisilla taudeilla ja kivuilla vaivatuita ja piruilta riivatuita, ja kuutaudillisia ja halvatuita; ja hän paransi ne.
25
Ja häntä seurasi paljo väkeä Galileasta ja kymmenestä kaupungista, ja Jerusalemista ja Juudeasta, ja maakunnista sillä puolella Jordania.
Matteuksen 4:1
Matteuksen 4:2
Matteuksen 4:3
Matteuksen 4:4
Matteuksen 4:5
Matteuksen 4:6
Matteuksen 4:7
Matteuksen 4:8
Matteuksen 4:9
Matteuksen 4:10
Matteuksen 4:11
Matteuksen 4:12
Matteuksen 4:13
Matteuksen 4:14
Matteuksen 4:15
Matteuksen 4:16
Matteuksen 4:17
Matteuksen 4:18
Matteuksen 4:19
Matteuksen 4:20
Matteuksen 4:21
Matteuksen 4:22
Matteuksen 4:23
Matteuksen 4:24
Matteuksen 4:25
Matteuksen 1 / Matt 1
Matteuksen 2 / Matt 2
Matteuksen 3 / Matt 3
Matteuksen 4 / Matt 4
Matteuksen 5 / Matt 5
Matteuksen 6 / Matt 6
Matteuksen 7 / Matt 7
Matteuksen 8 / Matt 8
Matteuksen 9 / Matt 9
Matteuksen 10 / Matt 10
Matteuksen 11 / Matt 11
Matteuksen 12 / Matt 12
Matteuksen 13 / Matt 13
Matteuksen 14 / Matt 14
Matteuksen 15 / Matt 15
Matteuksen 16 / Matt 16
Matteuksen 17 / Matt 17
Matteuksen 18 / Matt 18
Matteuksen 19 / Matt 19
Matteuksen 20 / Matt 20
Matteuksen 21 / Matt 21
Matteuksen 22 / Matt 22
Matteuksen 23 / Matt 23
Matteuksen 24 / Matt 24
Matteuksen 25 / Matt 25
Matteuksen 26 / Matt 26
Matteuksen 27 / Matt 27
Matteuksen 28 / Matt 28