A A A A A
×

Raamattu 1776

Matteuksen 20

1
Sillä taivaan valtakunta on perheenisännän vertainen, joka varhain huomeneltain läksi ulos palkkaamaan työväkeä viinamäkeensä.
2
Ja kuin hän oli sopinut työmiesten kanssa päiväpenningistä, lähetti hän heidät viinamäkeensä.
3
Ja hän meni ulos liki kolmannella hetkellä, ja näki muita seisovan turulla joutilaina,
4
Ja sanoi heille: menkäät tekin viinamäkeen, ja mitä kohtuullinen on, minä annan teille. Niin he menivät.
5
Taas hän meni ulos liki kuudennella ja yhdeksännellä hetkellä, ja teki myös niin.
6
Mutta yhdellätoistakymmenennellä hetkellä läksi hän ulos, ja löysi muita joutilaina seisomasta, ja sanoi heille: miksi te tässä kaiken päivän joutilaina seisotte?
7
He sanoivat hänelle: sillä ei ole kenkään meitä palkannut. Hän sanoi heille: menkäät tekin minun viinamäkeeni, ja mitä kohtuus on, pitää teidän saaman.
8
Mutta kuin ehtoo tuli, sanoi viinamäen isäntä perheensä haltialle: kutsu työväki, ja maksa heidän palkkansa, ruveten viimeisistä ensimäisiin asti.
9
Ja kuin ne tulivat, jotka liki yhdellätoistakymmenennellä hetkellä tulleet olivat, saivat he kukin penninkinsä.
10
Mutta kuin ensimäiset tulivat, luulivat he enemmän saavansa; ja he myös saivat kukin penninkinsä.
11
Ja kuin he saivat, napisivat he perheenisäntää vastaan,
12
Sanoen: nämät viimeiset ovat yhden hetken työtä tehneet, ja sinä teit heidät meidän verraksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.
13
Niin hän vastasi ja sanoi yhdelle heistä: ystäväni, en tee minä sinulle vääryyttä; etkös sopinut minun kanssani määrätystä penningistä?
14
Ota se, mikä sinun tulee, ja mene matkaas; mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa niinkuin sinullekin.
15
Vai enkö minä saa tehdä minun kalustani mitä minä tahdon? taikka katsotkos sentähden karsaasti, että minä hyvä olen?
16
Niin viimeiset tulevat ensimäisiksi ja ensimäiset viimeisiksi. Sillä monta ovat kutsutut, mutta harvat valitut.
17
Ja Jesus meni ylös Jerusalemiin, ja otti kaksitoistakymmentä opetuslastansa erinänsä tiellä tykönsä, ja sanoi heille:
18
Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika ylönannetaan pappein päämiehille ja kirjanoppineille; ja he tuomitsevat hänen kuolemaan,
19
Ja antavat ylön hänen pakanoille pilkattaa, ja ruoskittaa, ja ristiinnaulittaa: ja kolmantena päivänä on hän nouseva ylös.
20
Silloin tuli hänen tykönsä Zebedeuksen poikain äiti poikinensa, kumarsi ja anoi jotakin häneltä.
21
Vaan hän sanoi hänelle: mitäs tahdot? Sanoi hän hänelle: sano, että nämät kaksi minun poikaani istuisivat, yksi sinun oikialla kädelläs ja toinen vasemmallas, sinun valtakunnassas.
22
Niin Jesus vastaten sanoi: ette tiedä, mitä te anotte. Voitteko juoda sen kalkin, jonka minun pitää juoman, ja kastettaa sillä kasteella, jolla minä kastetaan? He sanoivat hänelle: me voimme.
23
Ja hän sanoi heille: minun kalkkini tosin te juotte ja sillä kasteella, jolla minä kastetaan, te kastetaan; mutta istua minun oikialla kädelläni, taikka vasemmalla, ei ole minun antamisellani, vaan joille se on valmistettu minun Isältäni.
24
Ja kuin ne kymmenen sen kuulivat, närkästyivät he niistä kahdesta veljeksestä.
25
Mutta Jesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: te tiedätte, että kansain päämiehet vallitsevat heitä, ja ylimmäisillä on valta heidän ylitsensä.
26
Vaan ei niin pidä oleman teidän keskenänne; mutta joka tahtoo teidän seassanne suurin olla, se olkoon teidän palvelianne;
27
Ja joka tahtoo teidän seassanne ensimäinen olla, se olkoon teidän palvelianne.
28
Niinkuin ei Ihmisen Poika tullut, että häntä piti palveltaman, mutta että hän palvelis, ja antais henkensä lunastukseksi monen edestä.
29
Ja heidän lähteissänsä Jerikosta, seurasi häntä paljo kansaa.
30
Ja katso, kaksi sokiaa istuivat tien ohessa. Kuin he kuulivat, että Jesus kävi ohitse, huusivat he, sanoen: Herra, Davidin Poika, armahda meitä!
31
Niin kansa torui heitä vaikenemaan. Mutta he huusivat enemmin, sanoen: Herra, Davidin Poika, armahda meitä!
32
Ja Jesus seisahti, ja kutsui heidät tykönsä, ja sanoi: mitä te tahdotte, että minun pitää teille tekemän?
33
Sanoivat he hänelle: Herra, että meidän silmämme aukenisivat.
34
Niin Jesus armahti heitä ja tarttui heidän silmiinsä, ja he saivat kohta näkönsä ja seurasivat häntä.
Matteuksen 20:1
Matteuksen 20:2
Matteuksen 20:3
Matteuksen 20:4
Matteuksen 20:5
Matteuksen 20:6
Matteuksen 20:7
Matteuksen 20:8
Matteuksen 20:9
Matteuksen 20:10
Matteuksen 20:11
Matteuksen 20:12
Matteuksen 20:13
Matteuksen 20:14
Matteuksen 20:15
Matteuksen 20:16
Matteuksen 20:17
Matteuksen 20:18
Matteuksen 20:19
Matteuksen 20:20
Matteuksen 20:21
Matteuksen 20:22
Matteuksen 20:23
Matteuksen 20:24
Matteuksen 20:25
Matteuksen 20:26
Matteuksen 20:27
Matteuksen 20:28
Matteuksen 20:29
Matteuksen 20:30
Matteuksen 20:31
Matteuksen 20:32
Matteuksen 20:33
Matteuksen 20:34
Matteuksen 1 / Matt 1
Matteuksen 2 / Matt 2
Matteuksen 3 / Matt 3
Matteuksen 4 / Matt 4
Matteuksen 5 / Matt 5
Matteuksen 6 / Matt 6
Matteuksen 7 / Matt 7
Matteuksen 8 / Matt 8
Matteuksen 9 / Matt 9
Matteuksen 10 / Matt 10
Matteuksen 11 / Matt 11
Matteuksen 12 / Matt 12
Matteuksen 13 / Matt 13
Matteuksen 14 / Matt 14
Matteuksen 15 / Matt 15
Matteuksen 16 / Matt 16
Matteuksen 17 / Matt 17
Matteuksen 18 / Matt 18
Matteuksen 19 / Matt 19
Matteuksen 20 / Matt 20
Matteuksen 21 / Matt 21
Matteuksen 22 / Matt 22
Matteuksen 23 / Matt 23
Matteuksen 24 / Matt 24
Matteuksen 25 / Matt 25
Matteuksen 26 / Matt 26
Matteuksen 27 / Matt 27
Matteuksen 28 / Matt 28