A A A A A
×

Raamattu 1776

Matteuksen 1

1
Jesuksen Kristuksen syntymäkirja, Davidin pojan, Abrahamin pojan.
2
Abraham siitti Isaakin. Mutta Isaak siitti Jakobin. Jakob siitti Juudan, ja hänen veljensä,
3
Juuda siitti Phareksen ja Saramin Tamarista. Phares siitti Hetsronin. Hetsron siitti Aramin.
4
Aram siitti Aminadabin. Aminadab siitti Nahassonin. Nahasson siitti Salmonin.
5
Salmon siitti Boaksen Rahabista. Boas siitti Obedin Ruutista. Obed siitti Jessen.
6
Jesse siitti kuningas Davidin. Kuningas David siitti Salomonin Urian emännästä.
7
Salomon siitti Rehabeamin. Rehabeam siitti Abian. Abia siitti Assan.
8
Assa siitti Josaphatin. Josaphat siitti Joramin. Joram siitti Ussian.
9
Ussia siitti Jotamin. Jotam siitti Akaksen. Akas siitti Etsekian.
10
Etsekia siitti Manassen. Manasse siitti Amonin. Amon siitti Josian.
11
Josia siitti (Jojakimin. Jojakim siitti) Jekonian ja hänen veljensä, Babelin vankiudessa.
12
Mutta Babelin vankiuden jälkeen siitti Jekonia Sealtielin. Sealtiel siitti Zorobabelin.
13
Zorobabel siitti Abiudin. Abiud siitti Eliakimin. Eliakim siitti Asorin.
14
Asor siitti Sadokin. Sadok siitti Akimin. Akim siitti Eliudin.
15
Eliud siitti Eleatsarin. Eleatsar siitti Matanin. Matan siitti Jakobin.
16
Jakob siitti Josephin, Marian miehen, josta (Mariasta) on syntynyt Jesus, joka kutsutaan Kristus.
17
Niin ovat kaikki polvet Abrahamista Davidiin asti neljätoistakymmentä polvea; Davidista Babelin vankiuteen myös neljätoistakymmentä polvea, ja Babelin vankiudesta Kristukseen asti neljätoistakymmentä polvea.
18
Jesuksen Kristuksen syntymys oli näin: koska Maria hänen äitinsä oli Josephiin kihlattu, ennen kuin he yhteen tulivat, löyttiin hän raskaaksi Pyhästä Hengestä.
19
Mutta että Joseph hänen miehensä oli hurskas ja ei tahtonut häntä huutoon saattaa, ajatteli hän salaisesti hyljätä hänen.
20
Kuin hän näitä ajatteli, katso, niin Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa ja sanoi: Joseph, Davidin poika! älä pelkää ottaakses Mariaa puolisoas tykös; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21
Ja hänen pitää synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Jesus; sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.
22
Mutta tämä on kaikki tapahtunut, että täytettäisiin, mitä Herralta on sanottu prophetan kautta, joka sanoo:
23
Katso, neitseen pitää raskaaksi tuleman ja synnyttämän Pojan, ja hänen nimensä pitää kutsuttaman Emmanuel; se on niin paljo sanottu: Jumala meidän kanssamme.
24
Kuin Joseph unesta heräsi, niin hän teki kuin Herran enkeli hänen käski, ja otti puolisonsa tykönsä,
25
Ja ei tuntenut häntä, siihenasti kuin hän poikansa esikoisensa synnytti, ja kutsui hänen nimensä Jesus.
Matteuksen 1:1
Matteuksen 1:2
Matteuksen 1:3
Matteuksen 1:4
Matteuksen 1:5
Matteuksen 1:6
Matteuksen 1:7
Matteuksen 1:8
Matteuksen 1:9
Matteuksen 1:10
Matteuksen 1:11
Matteuksen 1:12
Matteuksen 1:13
Matteuksen 1:14
Matteuksen 1:15
Matteuksen 1:16
Matteuksen 1:17
Matteuksen 1:18
Matteuksen 1:19
Matteuksen 1:20
Matteuksen 1:21
Matteuksen 1:22
Matteuksen 1:23
Matteuksen 1:24
Matteuksen 1:25
Matteuksen 1 / Matt 1
Matteuksen 2 / Matt 2
Matteuksen 3 / Matt 3
Matteuksen 4 / Matt 4
Matteuksen 5 / Matt 5
Matteuksen 6 / Matt 6
Matteuksen 7 / Matt 7
Matteuksen 8 / Matt 8
Matteuksen 9 / Matt 9
Matteuksen 10 / Matt 10
Matteuksen 11 / Matt 11
Matteuksen 12 / Matt 12
Matteuksen 13 / Matt 13
Matteuksen 14 / Matt 14
Matteuksen 15 / Matt 15
Matteuksen 16 / Matt 16
Matteuksen 17 / Matt 17
Matteuksen 18 / Matt 18
Matteuksen 19 / Matt 19
Matteuksen 20 / Matt 20
Matteuksen 21 / Matt 21
Matteuksen 22 / Matt 22
Matteuksen 23 / Matt 23
Matteuksen 24 / Matt 24
Matteuksen 25 / Matt 25
Matteuksen 26 / Matt 26
Matteuksen 27 / Matt 27
Matteuksen 28 / Matt 28