A A A A A
×

Raamattu 1776

Hesekielin 30

1
Ja Herran sana tapahtui minulle ja sanoi:
2
Sinä, ihmisen poika, ennusta ja sano: näin sanoo Herra, Herra: valittakaat ja sanokaat: voi sitä päivää!
3
Sillä päivä on sangen läsnä, ja Herran päivä on lähestynyt, pilvinen päivä: aika on käsissä, että pakanat tuleman pitää.
4
Ja miekka tulee Egyptin päälle, Etiopian pitää hämmästymän, kuin lyödyt Egyptissä lankeevat, ja sen kansa viedään pois, ja sen perustus revitään ylös.
5
Etiopia, ja Lydia, ja Lydia, kaikki kansoinensa, ja Kub, ja jotka liiton maakunnasta ovat, kaatuvat miekalla.
6
Näin sanoo Herra, Herra: Egyptin holhoja lankee, ja sen väkevyyden ylpeys on hukkuva: Sevenan tornista pitää heidän miekalla lankeeman, sanoo Herra, Herra.
7
Ja heidän autiot rajansa pitää kylmille tuleman, hävitettyin maakuntain keskellä, ja heidän kaupunkinsa hävitettämän muiden autioiden kaupunkien seassa.
8
Että heidän pitää ymmärtämän, että minä olen Herra, kuin minä teen tulen Egyptiin, ja kaikki, jotka heitä auttavat, hukkuvat.
9
Silloin sanansaattajat lähtevät ulos minun tyköäni haaksilla, peljättämään Etiopiaa, joka nyt niin surutoin on; ja hämmästyksen pitää oleman heidän seassansa, niinkuin se tapahtui Egyptille, kuin hänen aikansa tuli; sillä katso, se tulee.
10
Näin sanoo Herra, Herra: minä vähennän sen paljouden Egyptistä Nebukadnetsarin, Babelin kuninkaan kautta.
11
Sillä hän ja hänen kansansa, ne pakanain tyrannit, ovat siihen kutsutut hävittämään maata, ja vetämään miekkansa Egyptiä vastaan, että maakunta piti lyödyillä täytettämän.
12
Ja minä tahdon kuivata virrat, ja myydä maan tylyin ihmisten käsiin, ja hävitän maakunnan ja mitä siinä on, muukalaisten kautta. Minä Herra olen sen puhunut.
13
Näin sanoo Herra, Herra: minä hävitän kuvat, ja lopetan epäjumalat Nophista; ja Egyptillä ei pidä ruhtinaita oleman, ja minä lähetän hämmästyksen Egyptin maahan.
14
Ja teen Patroksen autioksi, ja sytytän tulen Zoaniin, ja annan oikeuden käydä Noon päälle.
15
Ja kaadan minun julmuuteni Sinin päälle, joka Egyptin vahvuus on, ja hävitän Noon paljouden.
16
Ja sytytän tulen Egyptissä, ja Sinissä pitää oleman hädän ja tuskan, ja Noo pitää kukistettaman maahan: ja Nophilla pitää jokapäiväiset viholliset oleman.
17
Nuoret miehet Avenissa ja Pibastissa pitää miekalla lankeeman; ja vaimot vankina vietämän pois.
18
Tahpanheksella pitää oleman pimiä päivä, kuin minä siellä Egyptin ijestä lyön, niin että hänen väkevyytensä ylpeys pitää siinä loppuman; hänen pitää pilvellä peitetyksi tuleman, ja hänen tyttärensä viedään pois vankina.
19
Ja minä annan oikeuden käydä Egyptin ylitse; ja heidän pitää ymmärtämän, että minä olen Herra.
20
Ja tapahtui ensimäisenä vuotena toistakymmentä, seitsemäntenä päivänä ensimäisessä kuussa, että Herran sana tapahtui minlle, sanoen:
21
Sinä ihmisen poika, minä taitan rikki Pharaon, Egyptin kuninkaan käsivarren; ja katso, ei sitä pidä sidottaman, että hän paranis, eli siteillä käärittämän, että hän vahvistuis, ja miekkaan ruveta taitais.
22
Sentähden näin sanoo Herra, Herra: katso, minä tahdon Pharaon, Egyptin kuninkaan kimppuun, ja taitan hänen käsivartensa rikki, sekä sen vahvan että särjetyn, ja pudotan miekan hänen kädestänsä.
23
Ja hajoitan Egyptiläiset pakanain sekaan, ja ajan heitä maakuntiin.
24
Mutta Babelin kuninkaan käsivarren minä vahvistan, ja annan hänelle minun miekkani käteensä, ja muserran Pharaon käsivarret rikki, että hänen pitää huokaaman hänen edessänsä, niinkuin se, joka kuolemahaavan saanut on.
25
Ja minä vahvistan Babelin kuninkaan käsivarret; ja Pharaon käsivarret pitää muserrettaman rikki, että heidän pitää tietämän, että minä olen Herra, kuin minä annan Babelin kuninkaalle minun miekkani käteen, että hänen sen Egyptiä vastaan vetämän pitää.
26
Ja minä hajoitan Egyptiläiset pakanain sekaan, ja ajan heitä maakuntiin, että heidän ymmärtämän pitää, että minä olen Herra.
Hesekielin 30:1
Hesekielin 30:2
Hesekielin 30:3
Hesekielin 30:4
Hesekielin 30:5
Hesekielin 30:6
Hesekielin 30:7
Hesekielin 30:8
Hesekielin 30:9
Hesekielin 30:10
Hesekielin 30:11
Hesekielin 30:12
Hesekielin 30:13
Hesekielin 30:14
Hesekielin 30:15
Hesekielin 30:16
Hesekielin 30:17
Hesekielin 30:18
Hesekielin 30:19
Hesekielin 30:20
Hesekielin 30:21
Hesekielin 30:22
Hesekielin 30:23
Hesekielin 30:24
Hesekielin 30:25
Hesekielin 30:26
Hesekielin 1 / Hes 1
Hesekielin 2 / Hes 2
Hesekielin 3 / Hes 3
Hesekielin 4 / Hes 4
Hesekielin 5 / Hes 5
Hesekielin 6 / Hes 6
Hesekielin 7 / Hes 7
Hesekielin 8 / Hes 8
Hesekielin 9 / Hes 9
Hesekielin 10 / Hes 10
Hesekielin 11 / Hes 11
Hesekielin 12 / Hes 12
Hesekielin 13 / Hes 13
Hesekielin 14 / Hes 14
Hesekielin 15 / Hes 15
Hesekielin 16 / Hes 16
Hesekielin 17 / Hes 17
Hesekielin 18 / Hes 18
Hesekielin 19 / Hes 19
Hesekielin 20 / Hes 20
Hesekielin 21 / Hes 21
Hesekielin 22 / Hes 22
Hesekielin 23 / Hes 23
Hesekielin 24 / Hes 24
Hesekielin 25 / Hes 25
Hesekielin 26 / Hes 26
Hesekielin 27 / Hes 27
Hesekielin 28 / Hes 28
Hesekielin 29 / Hes 29
Hesekielin 30 / Hes 30
Hesekielin 31 / Hes 31
Hesekielin 32 / Hes 32
Hesekielin 33 / Hes 33
Hesekielin 34 / Hes 34
Hesekielin 35 / Hes 35
Hesekielin 36 / Hes 36
Hesekielin 37 / Hes 37
Hesekielin 38 / Hes 38
Hesekielin 39 / Hes 39
Hesekielin 40 / Hes 40
Hesekielin 41 / Hes 41
Hesekielin 42 / Hes 42
Hesekielin 43 / Hes 43
Hesekielin 44 / Hes 44
Hesekielin 45 / Hes 45
Hesekielin 46 / Hes 46
Hesekielin 47 / Hes 47
Hesekielin 48 / Hes 48