A A A A A
×

Raamattu 1776

Hesekielin 21

1
Ja Herran sana tapahtui minulle ja sanoi:
2
Sinä, ihmisen poika, aseta kasvos Jerusalemia vastaan, ja ennusta Israelin maata vastaan.
3
Ja sano Israelin maalle: näin sanoo Herra: katso, minä tahdon sinun kimppuus, minä tahdon vetää miekkani tupesta ulos, ja tahdon sinussa hävittää sekä hurskaat että väärät.
4
Että minä sinussa sekä hurskaat että väärät hävitän, niin minun miekkani tupesta lähtee kaiken lihan päälle etelästä niin pohjoiseen asti.
5
Ja kaikki liha pitää ymmärtämän, että minä Herra olen vetänyt minun miekkani tupesta ulos; ja ei pidä enään siihen pistettämän.
6
Ja sinä, ihmisen poika, huokaa siihenasti että lantees pakottavat ja kipiäksi tulevat: ja sinun pitää huokaaman, niin että he näkevät sen:
7
Ja kuin he sinulle sanovat: mitäs huokailet? pitää sinun sanoman: sen huudon tähden, joka tulee, jota kaikki sydämet hämmästyvät, ja kaikki kädet putoovat alas, kaikki rohkeus tulee pois, ja kaikki polvet niinkuin vedet vuotavat: katso, se tulee ja tapahtuu, sanoo Herra, Herra.
8
Ja Herran sana tapahtui minulle ja sanoi:
9
Sinä, ihmisen poika, ennusta ja sano: näin sanoo Herra: sano: miekka, miekka on teroitettu ja myös hiottu.
10
Se on teroitettu teurastamaan, se on hiottu välkkymään. Kuinka me taidamme iloita? minun poikani vitsa katsoo kaikki puut ylön.
11
Mutta hän on miekan hiottaa antanut, että se käteen otettaman pitää: miekka on teroitettu ja se on hiottu, tappajan käteen annettaa.
12
Huuda ja ulvo sinä, ihmisen poika, sillä se tapahtuu minun kansalleni ja kaikille Israelin haltioille; pelko miekan tähden pitää minun kansani tykönä oleman; sentähden lyö reisiäs.
13
Sillä hän on heitä koetellut; vaan mitä se auttaa, jollei ylenkatsova vitsa tule, sanoo Herra, Herra.
14
Ja sinä ihmisen poika, ennusta ja lyö käsiäs yhteen; sillä miekka pitää kaksinkertaisesti, vielä kolminkertaisestikin tuleman, murhamiekka, suuren tapon miekka, niin että se myös käy lävitse heidän sisimäisiin kammioihinsa.
15
Minä annan sen miekan helistä, että sydämet pitää hämmästymän, ja monta pitää kaatuman kaikissa heidän porteissansa: voi kuin se välkkyy, ja on hiottu tappamaan!
16
Yhdistä sinus, lyö oikialle ja vasemmalle puolelle, mitä edessäs on.
17
Sillä minä tahdon myös käsilläni yhteen lyödä siitä, ja antaa minun vihani mennä: minä Herra olen sen puhunut.
18
Ja Herran sana tapahtui minulle ja sanoi:
19
Ja sinä, ihmisen poika, tee kaksi tietä, joita myöten Babelin kuninkaan miekka tuleman pitää, mutta ne molemmat pitää tuleman yhdeltä maalta; ja pane viitta tien haaraan kaupunkia päin,
20
Ja tee tie miekan tulla Ammonin lasten Rabbatiin ja Juudan vahvaan kaupunkiin, Jerusalemiin.
21
Sillä Babelin kuningas laittaa itsensä ensimmäiseksi kahden tien haaraan, tietämään tietäjältä, ampumaan nuolella arvosta, epäjumalilta kysymään, maksaan katsomaan.
22
Niin pitää arpa lankeeman hänen oikialle puolellensa Jerusalemia päin, ja hän antaa sinne viedä sota-aseita, ja läven (muuriin) avata, murhaamaan, suurella äänellä huutamaan, panemaan sota-aseita porttien eteen, tekemään saartoa ja rakentamaan multaseiniä.
23
Vaan se näkyy heille heidän silmäinsä edessä turhaksi aavistukseksi, vaikka he valan heidän edessänsä vannoisivat: mutta hän muistaa heidän pahaa tekoansa, että he kiinni otettaisiin.
24
Sentähden sanoo Herra, Herra näin: että teidän pahat työnne ovat muistetut, ja teidän kovakorvaisuutenne ilmi on, että teidän syntinne nähdään kaikissa teidän töissänne; ja että teitä muistetaan, pitää te käsillä kiinni otettaman.
25
Ja sinä paha ja jumalatoin Israelin päämies, jonka päivä lähestyy, koska pahat työt loppuneet ovat.
26
Näin sanoo Herra, Herra: pane kuninkaan lakki pois, ja ota kruunu pois; sillä ei niitä pidä siellä enään oleman; alennettu pitää ylennettämän, ja korkia alennettaman.
27
Minä tahdon sen (kruunun) tyhjäksi, tyhjäksi, tyhjäksi tehdä; ei sen myös pidä oleman siihenasti kuin se tulee, jonka sen saaman pitää, hänelle minä sen annan.
28
Ja sinä, ihmisen poika, ennusta ja sano: näin sanoo Herra, Herra, Ammonin lapsista ja heidän häväistyksestänsä; sano siis: miekka, miekka on vedetty tappamaan, se on hiottu surmaamaan ja että se on niin välkkyy;
29
Ettäs petollisia näkyjä sinulles sanoa annat, ja valhetta ennustaa; että sinä myös hyljättäisiin jumalattomain tapettujen sekaan, joiden päivä tuli, koska pahat työt loppuneet olivat.
30
Ja vaikka se tuppeensa jälleen pistettäisiin, niin minä kuitenkin tuomitsen sinun siinä paikassa, kussas luotu olet, ja siinä maassa, kussas syntynyt olet;
31
Ja tahdon vuodattaa minun vihani sinun päälles, minä tahdon minun hirmuisuuteni tulen sinun päälles puhaltaa, ja tahdon antaa sinun kiukkuisten miesten käsiin, jotka hukuttamaan tottuneet ovat, jotka polttaa ja hukuttaa taitavat.
32
Sinun pitää tulen ruaksi tuleman, ja sinun veres maalla vuodatettaman, ja ei sinua pidä enään muistettaman; sillä minä Herra olen sen puhunut.
Hesekielin 21:1
Hesekielin 21:2
Hesekielin 21:3
Hesekielin 21:4
Hesekielin 21:5
Hesekielin 21:6
Hesekielin 21:7
Hesekielin 21:8
Hesekielin 21:9
Hesekielin 21:10
Hesekielin 21:11
Hesekielin 21:12
Hesekielin 21:13
Hesekielin 21:14
Hesekielin 21:15
Hesekielin 21:16
Hesekielin 21:17
Hesekielin 21:18
Hesekielin 21:19
Hesekielin 21:20
Hesekielin 21:21
Hesekielin 21:22
Hesekielin 21:23
Hesekielin 21:24
Hesekielin 21:25
Hesekielin 21:26
Hesekielin 21:27
Hesekielin 21:28
Hesekielin 21:29
Hesekielin 21:30
Hesekielin 21:31
Hesekielin 21:32
Hesekielin 1 / Hes 1
Hesekielin 2 / Hes 2
Hesekielin 3 / Hes 3
Hesekielin 4 / Hes 4
Hesekielin 5 / Hes 5
Hesekielin 6 / Hes 6
Hesekielin 7 / Hes 7
Hesekielin 8 / Hes 8
Hesekielin 9 / Hes 9
Hesekielin 10 / Hes 10
Hesekielin 11 / Hes 11
Hesekielin 12 / Hes 12
Hesekielin 13 / Hes 13
Hesekielin 14 / Hes 14
Hesekielin 15 / Hes 15
Hesekielin 16 / Hes 16
Hesekielin 17 / Hes 17
Hesekielin 18 / Hes 18
Hesekielin 19 / Hes 19
Hesekielin 20 / Hes 20
Hesekielin 21 / Hes 21
Hesekielin 22 / Hes 22
Hesekielin 23 / Hes 23
Hesekielin 24 / Hes 24
Hesekielin 25 / Hes 25
Hesekielin 26 / Hes 26
Hesekielin 27 / Hes 27
Hesekielin 28 / Hes 28
Hesekielin 29 / Hes 29
Hesekielin 30 / Hes 30
Hesekielin 31 / Hes 31
Hesekielin 32 / Hes 32
Hesekielin 33 / Hes 33
Hesekielin 34 / Hes 34
Hesekielin 35 / Hes 35
Hesekielin 36 / Hes 36
Hesekielin 37 / Hes 37
Hesekielin 38 / Hes 38
Hesekielin 39 / Hes 39
Hesekielin 40 / Hes 40
Hesekielin 41 / Hes 41
Hesekielin 42 / Hes 42
Hesekielin 43 / Hes 43
Hesekielin 44 / Hes 44
Hesekielin 45 / Hes 45
Hesekielin 46 / Hes 46
Hesekielin 47 / Hes 47
Hesekielin 48 / Hes 48