A A A A A
×

Raamattu 1776

Hesekielin 17

1
Ja Herran sana tapahtui minulle ja sanoi:
2
Sinä ihmisen poika, anna Israelin huoneelle tapaus ja juttele vertaus,
3
Ja sano: näin sanoo Herra, Herra: suuri kotka suurella lennolla ja pitkillä siivillä ja täynnä sulkia, jotka olivat kirjavat, tuli Libanonin päälle, ja otti sedripuun latvan.
4
Ja mursi pois sen pienten vesain latvan, ja vei sen kauppamaahan, ja pani sen kauppamiesten kaupunkiin.
5
Ja otti myös siemeniä siitä maakunnasta ja kylvi ne hyvään peltoon, ja asetti siihen, kussa paljo vettä läsnä oli, ja istutti sen taitavasti.
6
Ja se kasvoi ja tuli avaraksi viinapuuksi, vaan matalaksi varreltansa, sillä oksat taittivat itsensä siihen päin, ja olivat juuret sen alla; ja se tuli jaloksi viinapuuksi, ja kasvoi oksat, ja putkautti itsestänsä vesat.
7
Ja siellä oli toinen suuri kotka, jolla olivat isot siivet ja paljo sulkia, ja katso, tämä viinapuu sovitti juurensa hänen puoleensa, ja ojensi oksansa hänen puoleensa, että sen piti kastetuksi tuleman hänen ojistansa.
8
Ja oli kuitenkin hyvällä maalla paljon veden tykönä istutettu, niin että se kyllä sai kasvaa oksia, hedelmää kantaa ja suureksi viinapuuksi tulla.
9
Niin sano nyt: näin sanoo Herra, Herra: pitäisikö sen menestymän? eikö sen juuret pidä reväistämän ylös, ja sen hedelmät varistettaman, että se kuivettuis? sen pitää kuivettuman kaikissa vesoissansa, ja ei suuren käsivarren, taikka paljon kansan kautta, juurinensa revittämän ylös.
10
Katso, se on istutettu; vaan pitäiskö sen menestymän? ja niin pian kuin siihen tulee itätuuli, niin pitää sen kuivettuman paikkoinensa.
11
Ja Herran sana tapahtui minulle ja sanoi:
12
Sanos tälle kovakorvaiselle huoneelle: ettekö te tiedä, mikä tämä on? ja sano: katso, Babelin kuningas tuli Jerusalemiin, ja otti hänen kuninkaansa ja päämiehensä, ja vei heidät tykönsä Babeliin.
13
Ja otti yhden kuninkaallisesta siemenestä, ja teki liiton hänen kanssansa, ja otti valan häneltä; mutta ne jalot maakunnassa otti hän pois.
14
Että valtakunta piti nöyryytetyksi tuleman, ja ei itsiänsä paisuttaman, että liitto piti pidettämän ja seisovainen oleman.
15
Mutta se luopui hänestä, ja lähetti käskyläisensä Egyptiin, että hänelle piti lähettämän hevosia ja paljon väkeä; pitäiskö se menestymän hänelle? taikka pitäiskö hänen hyvin siitä pääsemän, joka senkaltaista tekee? ja se kuin liiton särkee, pitäiskö sen pääsemän?
16
Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra: sen kuninkaan paikassa, joka hänen kuninkaaksi asetti, jonka valan hän katsoi ylön, ja jonka liiton hän särki, siellä hänen pitää kuoleman Babelissa.
17
Ja Pharaon ei pidä seisovaisen oleman häntä auttaissansa sodassa, sotajoukolla ja paljolla väellä, koska vallit pantaman ylös ja multaseinät rakennettaman pitää, että monta sielua surmattaisiin.
18
Sillä hän on katsonut valan ylön, ja särkenyt liiton; katso, että hän on kätensä ojentanut, ja kaikkia näitä tekee, niin ei hänen pidä pääsemän.
19
Sentähden sanoo Herra, Herra näin: niin totta kuin minä elän, tahdon minä valani, jonka hän on katsonut ylön, ja liittoni, jonka hän särkenyt on, antaa tulla hänen päänsä päälle.
20
Sillä minä tahdon heittää verkkoni hänen päällensä, ja hän pitää minun pyydyksilläni otettaman kiinni; ja minä tahdon antaa hänen vietää Babeliin, ja tahdon siellä olla oikeudella hänen kanssansa, että hän niin itsensä on asettanut minua vastaan.
21
Ja kaikki, jotka pakenevat ja hänen puoltansa pitävät, pitää miekalla lankeeman, ja ne, jotka heistä pääsevät, pitää kaikkiin tuuliin hajoitetuiksi tuleman; ja teidän pitää ymmärtämän, että minä Herra olen tämän puhunut.
22
Näin sanoo Herra, Herra: minä tahdon myös ottaa korkian sedrin latvasta, ja murtaa nuorten vesain latvan, ja minä tahdon istuttaa sen korkialle vuorelle.
23
Minä tahdon sen korkialle Israelin vuorelle istuttaa, että sen pitää oksia saaman, ja hedelmän kantaman, ja suureksi sedripuuksi tuleman: niin että kaikkinaiset linnut pitää taitaman asua hänen allansa, ja hänen oksainsa varjon alla lepäämän.
24
Ja kaikki puut maan päällä pitää tietämän, että minä Herra olen korkian puun alentanut, ja matalan puun ylentänyt, ja viheriäisen puun kuivannut, ja kuivan puun viheriäiseksi tehnyt; minä Herra sen puhun, ja teen sen myös.
Hesekielin 17:1
Hesekielin 17:2
Hesekielin 17:3
Hesekielin 17:4
Hesekielin 17:5
Hesekielin 17:6
Hesekielin 17:7
Hesekielin 17:8
Hesekielin 17:9
Hesekielin 17:10
Hesekielin 17:11
Hesekielin 17:12
Hesekielin 17:13
Hesekielin 17:14
Hesekielin 17:15
Hesekielin 17:16
Hesekielin 17:17
Hesekielin 17:18
Hesekielin 17:19
Hesekielin 17:20
Hesekielin 17:21
Hesekielin 17:22
Hesekielin 17:23
Hesekielin 17:24
Hesekielin 1 / Ezé 1
Hesekielin 2 / Ezé 2
Hesekielin 3 / Ezé 3
Hesekielin 4 / Ezé 4
Hesekielin 5 / Ezé 5
Hesekielin 6 / Ezé 6
Hesekielin 7 / Ezé 7
Hesekielin 8 / Ezé 8
Hesekielin 9 / Ezé 9
Hesekielin 10 / Ezé 10
Hesekielin 11 / Ezé 11
Hesekielin 12 / Ezé 12
Hesekielin 13 / Ezé 13
Hesekielin 14 / Ezé 14
Hesekielin 15 / Ezé 15
Hesekielin 16 / Ezé 16
Hesekielin 17 / Ezé 17
Hesekielin 18 / Ezé 18
Hesekielin 19 / Ezé 19
Hesekielin 20 / Ezé 20
Hesekielin 21 / Ezé 21
Hesekielin 22 / Ezé 22
Hesekielin 23 / Ezé 23
Hesekielin 24 / Ezé 24
Hesekielin 25 / Ezé 25
Hesekielin 26 / Ezé 26
Hesekielin 27 / Ezé 27
Hesekielin 28 / Ezé 28
Hesekielin 29 / Ezé 29
Hesekielin 30 / Ezé 30
Hesekielin 31 / Ezé 31
Hesekielin 32 / Ezé 32
Hesekielin 33 / Ezé 33
Hesekielin 34 / Ezé 34
Hesekielin 35 / Ezé 35
Hesekielin 36 / Ezé 36
Hesekielin 37 / Ezé 37
Hesekielin 38 / Ezé 38
Hesekielin 39 / Ezé 39
Hesekielin 40 / Ezé 40
Hesekielin 41 / Ezé 41
Hesekielin 42 / Ezé 42
Hesekielin 43 / Ezé 43
Hesekielin 44 / Ezé 44
Hesekielin 45 / Ezé 45
Hesekielin 46 / Ezé 46
Hesekielin 47 / Ezé 47
Hesekielin 48 / Ezé 48