A A A A A
×

Raamattu 1776

Jeremian 8

1
Siihen aikaan, sanoo Herra, pitää Juudan kuningasten luut, ja hänen päämiestensä luut, pappein luut, ja prophetain luut, ja Jerusalemissa asuvaisten luut, heitettämän ulos heidän haudoistansa
2
Ja ne pitää hajoitettaman auringon, kuun ja kaiken taivaan sotajoukon alle, joita he rakastaneet, palvelleet, seuranneet, etsineet ja rukoilleet ovat; ei he pidä enään koottaman eikä haudattaman, vaan pitää oleman lokana maassa.
3
Ja kaikki jääneet tästä pahasta kansasta, missä ikänä paikassa he ovat, johon minä heitä ajanut olen, pitää paremmin tahtoman olla kuolleina kuin elävinä, sanoo Herra Zebaot.
4
Ja sinun pitää heille sanoman: näin sanoo Herra: kussa on joku, jos hän lankee, joka ei jälleen mielellänsä nouse? kussa on joku, joka käy eksyksissä, eikö hän mielellänsä jälleen oikialle tielle tule?
5
Miksi siis tämä Jerusalemin kansa tahtoo käydä eksyksissä palajamatta? ja riippuvat niin kovin valheessa, ettei he millään tavalla anna kääntää itseänsä pois?
6
Minä havaitsen ja kuulen, ettei he oikein opeta; ei ole yhtään, joka katuu pahuuttansa ja sanoo: mitä minä tein? He juoksevat kaikki juoksuansa niinkuin ankara hevonen sodassa.
7
Haikara taivaan alla tietää aikansa, mettinen, kurki ja pääskynen huomaitsevat aikansa, kuin heidän pitää tuleman jälleen; vaan minun kansani ei tiedä Herran oikeutta.
8
Kuinka te siis taidatte sanoa: me olemme viisaat, ja meillä on Herran laki? Katso, se on totisesti kuitenkin valhe, mitä kirjanoppineet kirjoittavat.
9
Sentähden pitää senkaltaiset opettajat häväistämän, peljätettämän ja otettaman kiinni: katso, he ovat hyljänneet Herran sanan, mitä viisautta pitäis heillä oleman?
10
Sentähden annan minä heidän emäntänsä muukalaisille ja heidän peltonsa niille, jotka heitä karkoittavat; sillä he ovat kaikki ahneudelta voitetut, pienimmästä niin suurimpaan, papit ja prophetat opettavat kaikki valhetta.
11
Ja rohkaisevat minun kansani tytärtä onnettomuudessansa, sitä turhana pitämään, ja sanovat: rauha, rauha, ja rauhaa ei olekaan.
12
Sentähden pitää heidän häpiään tuleman, että he kauhistuksen tekevät; ja vaikka he tahtovat ilman häväistystä olla, eikä taida hävetä, kuitenkin pitää heidän lankeeman toinen toisensa päälle, ja kuin minä heitä kuritan, silloin pitää heidän lankeeman, sanoo Herra.
13
Minä tahdon heitä niin poimia, sanoo Herra, ettei yhtäkään viinimarjaa pidä viinapuussa oleman, eikä yhtäkään fiikunapuussa, lehdet pitää variseman; ja se, minkä minä heille antanut olen, pitää heiltä otettaman pois.
14
Miksi me niin alallamme istumme? Kootkaat teitänne, käykäämme vahvoihin kaupunkeihin ja odottakaamme niissä apua: sillä Herra meidän Jumalamme on meidän käskenyt odottaa, ja juottanut meitä katkeralla siemenellä, että me niin teimme Herraa vastaan syntiä.
15
Odota rauhaa ja terveyden aikaa, ehkei mitään hyvää ole käsissä, ja että te parannettaisiin, ehkei muuta ole kuin hämmästys.
16
Jo nyt kuuluu hamasta Danista hevosten hirnuminen, ja heidän orhiinsa korskuvat, niin että kaikki maa järisee. He tulevat ja syövät maan, ja kaikki mitä siinä on, kaupungin ja sen asuvaiset.
17
Sillä katso, minä lähetän kärmeet ja basiliskit teidän sekaanne, joita ei auta lumoomaan; vaan niiden pitää teitä pistämän, sanoo Herra.
18
Minun virvoitukseni on murheella sekoitettu, ja minun sydämeni on nääntynyt.
19
Katso, minun kansani tyttären pitää vieraalta maalta huutaman: eikö Herra tahdo enään olla Zionissa? eli eikö hänellä enään ole kuningasta? Miksi he vihoittivat minun kuvillansa ja turhalla vieraan jumalan palveluksella?
20
Elonaika on mennyt edes, suvi on loppunut, ja ei meille ei ole apua tullut.
21
Minä suren suuresti, että minun kansani tytär, niin turmeltu on; minä surkuttelen ja olen hämmästyksissä.
22
Eikö Gileadissa ole voidetta, eli eikö siellä ole parantajaa? miksi ei minun kansani tytär ole terveeksi tehty?
Jeremian 8:1
Jeremian 8:2
Jeremian 8:3
Jeremian 8:4
Jeremian 8:5
Jeremian 8:6
Jeremian 8:7
Jeremian 8:8
Jeremian 8:9
Jeremian 8:10
Jeremian 8:11
Jeremian 8:12
Jeremian 8:13
Jeremian 8:14
Jeremian 8:15
Jeremian 8:16
Jeremian 8:17
Jeremian 8:18
Jeremian 8:19
Jeremian 8:20
Jeremian 8:21
Jeremian 8:22
Jeremian 1 / Yer 1
Jeremian 2 / Yer 2
Jeremian 3 / Yer 3
Jeremian 4 / Yer 4
Jeremian 5 / Yer 5
Jeremian 6 / Yer 6
Jeremian 7 / Yer 7
Jeremian 8 / Yer 8
Jeremian 9 / Yer 9
Jeremian 10 / Yer 10
Jeremian 11 / Yer 11
Jeremian 12 / Yer 12
Jeremian 13 / Yer 13
Jeremian 14 / Yer 14
Jeremian 15 / Yer 15
Jeremian 16 / Yer 16
Jeremian 17 / Yer 17
Jeremian 18 / Yer 18
Jeremian 19 / Yer 19
Jeremian 20 / Yer 20
Jeremian 21 / Yer 21
Jeremian 22 / Yer 22
Jeremian 23 / Yer 23
Jeremian 24 / Yer 24
Jeremian 25 / Yer 25
Jeremian 26 / Yer 26
Jeremian 27 / Yer 27
Jeremian 28 / Yer 28
Jeremian 29 / Yer 29
Jeremian 30 / Yer 30
Jeremian 31 / Yer 31
Jeremian 32 / Yer 32
Jeremian 33 / Yer 33
Jeremian 34 / Yer 34
Jeremian 35 / Yer 35
Jeremian 36 / Yer 36
Jeremian 37 / Yer 37
Jeremian 38 / Yer 38
Jeremian 39 / Yer 39
Jeremian 40 / Yer 40
Jeremian 41 / Yer 41
Jeremian 42 / Yer 42
Jeremian 43 / Yer 43
Jeremian 44 / Yer 44
Jeremian 45 / Yer 45
Jeremian 46 / Yer 46
Jeremian 47 / Yer 47
Jeremian 48 / Yer 48
Jeremian 49 / Yer 49
Jeremian 50 / Yer 50
Jeremian 51 / Yer 51
Jeremian 52 / Yer 52