A A A A A
×

Raamattu 1776

Jeremian 7

1
Tämä on sana tapahtui Herralta Jeremialle, sanoen:
2
Seiso Herran huoneen portissa, saarnaa siellä tämä sana ja sano: kuulkaat Herran sanaa, kaikki Juuda, jotka käytte sisälle näistä porteista rukoilemaan Herraa.
3
Näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: parantakaat elämänne ja menonne, ja minä tahdon antaa teidän asua tässä paikassa.
4
Älkäät luottako valheesen, sanoen: tässä on Herran templi, tässä on Herran templi, tässä on Herran temppeli.
5
Mutta parantakaat todella elämänne ja menonne, ja tehkäät jalo oikeus yhden ja toisen välillä.
6
Muukalaisille, orvoille ja leskille älkäät tehkö väkivaltaa, älkäät myös vuodattako viatointa verta tässä paikassa, ja älkäät muita jumalia seuratko itsellenne vahingoksi;
7
Niin minä tahdon antaa teidän asua tässä paikassa aina ja ijankaikkisesti, tässä maassa, jonka minä annoin teidän isillenne.
8
Mutta te luotatte valheesen, joka ei mitään auta.
9
Ja te olette vielä sittenkin varkaat, murhamiehet, huorintekiät, valapattoiset ja suitsutatte Baalille, ja noudatatte vieraita jumalia, joita ette tunne.
10
Te tulette myös ja seisotte minun edessäni tässä huoneessa, joka minun nimelläni kutsutaan, ja sanotte: ei meidän mitään hätää ole, vaikka me teemme nämät kauhistukset.
11
Pidättekö te siis tämän huoneen, joka minun nimelläni nimitetty on, ryövärien luolana? Katso, kyllä minä sen näen, sanoo Herra.
12
Mutta menkäät nyt minun paikkaani, joka on Silossa, jossa minun nimeni ennen asunut on, ja katsokaat, mitä minä siellä tehnyt olen kansani Israelin pahuuden tähden.
13
Että te nyt kaikkia näitä töitä teette, sanoo Herra, ja minä olen varhain noussut ja puhunut teille, ja ette tahdo kuulla, minä huudan, ja ette tahdo vastata;
14
Niin minä myös tahdon tehdä tämän huoneen kanssa, joka minun nimelläni nimitetty on, johon te luotatte, ja sen paikan kanssa, jonka minä teille ja teidän isillenne annoin, niinkuin minä tein Silon kanssa,
15
Ja heitän teitä pois minun kasvoini edestä, niinkuin minä heitin pois kaikki teidän veljennekin, kaiken Ephraimin siemenen.
16
Ja ei sinun pidä rukoileman tämän kansan edestä, eikä myös yhtäkään valitusta eli rukousta tuoman edes, eli sinuas minun eteeni heidän tähtensä vaivaaman; sillä en minä tahdo sinua kuulla.
17
Etkös näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja kujilla Jerusalemissa?
18
Lapset kantavat puita, ja isät tekevät valkiaa, ja vaimot tekevät taikinaa uhrataksensa leipiä taivaan kuningattarelle, ja antaaksensa juomauhria vieraille jumalille, että he minua vihoittaisivat.
19
Mutta ei he minulle tee sillä mielikarvautta, sanoo Herra, vaan itsellensä, ja heidän pitää häpiään tuleman.
20
Sentähden näin sanoo Herra, Herra: katso, minun vihani ja minun julmuuteni on vuodatettu tähän paikkaan, sekä ihmisiin että karjaan, puihin metsässä ja maan hedelmään, joka pitää palaman, niin ettei yksikään sitä sammuttaa taida.
21
Näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: kootkaat teidän polttouhrinne ja muut uhrinne ja syökäät lihaa.
22
Sillä sinä päivänä, jona minä teidän isänne johdatin Egyptin maalta, en minä sanonut enkä käskyä antanut heille polttouhrista, enkä muusta uhrista;
23
Vaan minä käskin heille ja sanoin: kuulkaat minun sanaani, niin minä tahdon olla teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani; ja vaeltakaat kaikilla niillä teillä, joita minä käsken, että teille kävis hyvin.
24
Mutta ei he tahtoneet kuulla eikä korviansa kallistaa, vaan vaelsivat omassa neuvossansa ja pahan sydämensä halussa, ja kävivät takaperin ja ei edespäin.
25
Ja siitä päivästä, kun teidän isänne läksivät Egyptin maalta, niin tähän päivään asti, olen minä lähettänyt joka päivä teille kaikki minun palveliani, prophetat, minä nousin varhain ja lähetin.
26
Mutta ei he tahtoneet kuulla eikä korviansa kallistaa; vaan olivat niskurit, ja tekivät pahemmin kuin heidän isänsä.
27
Ja jos sinä kaikki nämät sanot heille, niin ei he sittekään kuule sinua; ja jos sinä huudat, niin ei he sittekään sinua vastaa.
28
Sentähden sano heille: tämä on se kansa, joka ei Herran Jumalansa ääntä kuule, eikä tahdo kuritusta vastaan ottaa; totuus on peräti pois ja on temmattu heidän suustansa.
29
Leikkaa hiukses ja heitä pois tyköäs, ja surkuttele sinuas valittain korkeuksissa; sillä Herra on hyljännyt ja ajanut tämän sukukunnan pois, jolta hän on vihoitettu.
30
Sillä Juudan lapset tekevät pahaa minun silmäini edessä, sanoo Herra; he panevat siihen huoneesen kauhistuksen, joka minun nimelläni nimitetty on, saastuttaaksensa sitä.
31
Ja he rakentavat Tophetin alttarin Hinnomin lasten laaksossa, polttaaksensa poikiansa ja tyttäriänsä tulessa; jota en minä käskenyt enkä ajatellut ole.
32
Sentähden katso, se aika tulee, sanoo Herra, ettei se pidä kutsuttaman Tophetiksi ja Hinnomin lasten laaksoksi, vaan Murhalaaksoksi; ja Tophetissa pitää haudattaman ruumiita, ettei enään ole siaa.
33
Ja tämän kansan ruumiit pitää taivaan lintuin ja maan eläinten ruaksi tuleman, ja ei yksikään pidä heitä siitä ajaman pois.
34
Ja minä otan pois Juudan kaupungeista ja Jerusalemin kaduilta ilon ja riemun äänen, yljän ja morsiamen äänen; sillä maan pitää kylmille tuleman.
Jeremian 7:1
Jeremian 7:2
Jeremian 7:3
Jeremian 7:4
Jeremian 7:5
Jeremian 7:6
Jeremian 7:7
Jeremian 7:8
Jeremian 7:9
Jeremian 7:10
Jeremian 7:11
Jeremian 7:12
Jeremian 7:13
Jeremian 7:14
Jeremian 7:15
Jeremian 7:16
Jeremian 7:17
Jeremian 7:18
Jeremian 7:19
Jeremian 7:20
Jeremian 7:21
Jeremian 7:22
Jeremian 7:23
Jeremian 7:24
Jeremian 7:25
Jeremian 7:26
Jeremian 7:27
Jeremian 7:28
Jeremian 7:29
Jeremian 7:30
Jeremian 7:31
Jeremian 7:32
Jeremian 7:33
Jeremian 7:34
Jeremian 1 / Jer 1
Jeremian 2 / Jer 2
Jeremian 3 / Jer 3
Jeremian 4 / Jer 4
Jeremian 5 / Jer 5
Jeremian 6 / Jer 6
Jeremian 7 / Jer 7
Jeremian 8 / Jer 8
Jeremian 9 / Jer 9
Jeremian 10 / Jer 10
Jeremian 11 / Jer 11
Jeremian 12 / Jer 12
Jeremian 13 / Jer 13
Jeremian 14 / Jer 14
Jeremian 15 / Jer 15
Jeremian 16 / Jer 16
Jeremian 17 / Jer 17
Jeremian 18 / Jer 18
Jeremian 19 / Jer 19
Jeremian 20 / Jer 20
Jeremian 21 / Jer 21
Jeremian 22 / Jer 22
Jeremian 23 / Jer 23
Jeremian 24 / Jer 24
Jeremian 25 / Jer 25
Jeremian 26 / Jer 26
Jeremian 27 / Jer 27
Jeremian 28 / Jer 28
Jeremian 29 / Jer 29
Jeremian 30 / Jer 30
Jeremian 31 / Jer 31
Jeremian 32 / Jer 32
Jeremian 33 / Jer 33
Jeremian 34 / Jer 34
Jeremian 35 / Jer 35
Jeremian 36 / Jer 36
Jeremian 37 / Jer 37
Jeremian 38 / Jer 38
Jeremian 39 / Jer 39
Jeremian 40 / Jer 40
Jeremian 41 / Jer 41
Jeremian 42 / Jer 42
Jeremian 43 / Jer 43
Jeremian 44 / Jer 44
Jeremian 45 / Jer 45
Jeremian 46 / Jer 46
Jeremian 47 / Jer 47
Jeremian 48 / Jer 48
Jeremian 49 / Jer 49
Jeremian 50 / Jer 50
Jeremian 51 / Jer 51
Jeremian 52 / Jer 52