A A A A A
×

Raamattu 1776

Jeremian 35

1
Tämä on se sana, joka Herralta tapahtui Jeremialle, Jojakimin Josian pojan, Juudan kuninkaan, aikana, sanoen:
2
Mene Rekabilaisten huoneeseen, ja puhu heidän kanssansa, ja vie heitä Herran huoneeseen, yhteen kammioon, ja anna heille viinaa.
3
Niin minä otin Jasanin Jeremian pojan, Habatsinin pojan, sekä hänen veljensä ja kaikki hänen poikansa, ja koko Rekabilaisten huoneen,
4
Ja vein heidät Herran huoneeseen, Hananin lasten, Jigdalian pojan, Jumalan miehen kammioon, joka päämiesten kammion tykönä on, ylempänä Maasejan Sallumin pojan, ovenvartian ammiota.
5
Ja minä panin Rekabilaisten huoneen lasten eteen kannut ja maljat täyteen viinaa, ja sanoin heille: juokaat viinaa.
6
Mutta he vastasivat: me emme juo viinaa; sillä meidän isämme Jonadab, Rekabin poika on käskenyt meitä ja sanonut: te ja teidän lapsenne ei pidä ikänä viinaa juoman,
7
Ja ei huonetta rakentaman, ei jyviä kylvämän,ei viinapuuta istuttaman eikä pitämän; vaan pitää asuman majoissa kaikkena teidän elinaikananne, että te kauvan eläisitte maassa, jossa te muukalaiset olette.
8
Ja me olemme kuuliaiset meidän isämme Jonadabin Rekabin pojan äänelle kaikissa, mitä hän on meille käskenyt, niin ettemme viinaa juo kaikkena meidän elinaikanmme, me ja meidän emäntämme, poikamme ja tyttäremme.
9
Ja emme rakenna huonetta asuaksemme; ja ei meillä ole viinamäkiä eikä peltoja, eli jyviä;
10
Vaan asumme majoissa, ja olemme kuuliaiset, ja teemme kaikki niinkuin meidän isämme Jonadab on meille käskenyt.
11
Mutta kun Nebukadnetsar, Babelin kuningas, meni tänne maahan ylös, sanoimme me: tulkaat, käykäämme Jerusalemiin Kaldealaisten ja Syrialaisten sotajoukon edestä; ja niin me olemme sittee olleet tässä Jerusalemissa.
12
Silloin tapahtui Herran sana Jeremialle, sanoen:
13
Näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: mene ja sano Juudan miehille ja Jerusalemin asuvaisille: ettekö te tahdo itseänne parantaa, niin että te tottelette minun sanaani? sanoo Herra.
14
Jonadabin Rekabin pojan sanat, jotka hän oli käskenyt lapsillensa, ettei heidän pitänyt viinaa juoman, ettei he tähän päivään asti juo viinaa, että he isänsä käskyille kuuliaiset olisivat. Mutta minä olen antanut aikaisin teille sanoa, kuitenkin ette kuule minua.
15
Niin olen minä myös lähettänyt varhain ja usein tykönne kaikki minun palveliani prophetat, ja antanut sanoa: kääntäkää teistä jokainen itsensä pahasta menostansa, ja parantakaat teidän elämänne, ja älkäät seuratko muita jumalia, palvelleksanne heitä; niin te saatte olla maassa, jonka minä teille ja teidän isillenne antanut olen; mutta ette tahtoneet kallistaa korvianne siihen, , ettekä kuulleet minua.
16
Jonadabin Rekabin pojan lapset ovat pitäneet isänsä käskyn, jonka hän heille oli käskenyt;, mutta tämä kansa ei kuule minua.
17
Sentähden näin sanoo Herra Jumala Zebaot, Israelin Jumala: katso, minä annan tulla Juudan ja kaikein Jerusalemin asuvaisten päälle kaiken sen onnettomuuden, jonka minä heitä vastaan olen puhunut, että minä olen heille puhunut, ja ei he tahdo kuulla: minä olen huutanut, mutta ei he tahdo minua vastata.
18
Ja Rekabilaisten huoneelle sanoi Jeremia: näin sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala: että te teidän isänne Jonadabin käskylle olitte kuuliaiset, ja piditte kaikki hänen käskynsä, ja teitte kaikki, mitä hän teille oli käskenyt;
19
Sentähden sanoo Herra Zebaot, Israelin Jumala näin: ei Jonadabilta Rekabin pojalta pidä ikinä puuttuman mies, joka alati minun edessäni seisoo.
Jeremian 35:1
Jeremian 35:2
Jeremian 35:3
Jeremian 35:4
Jeremian 35:5
Jeremian 35:6
Jeremian 35:7
Jeremian 35:8
Jeremian 35:9
Jeremian 35:10
Jeremian 35:11
Jeremian 35:12
Jeremian 35:13
Jeremian 35:14
Jeremian 35:15
Jeremian 35:16
Jeremian 35:17
Jeremian 35:18
Jeremian 35:19
Jeremian 1 / Jer 1
Jeremian 2 / Jer 2
Jeremian 3 / Jer 3
Jeremian 4 / Jer 4
Jeremian 5 / Jer 5
Jeremian 6 / Jer 6
Jeremian 7 / Jer 7
Jeremian 8 / Jer 8
Jeremian 9 / Jer 9
Jeremian 10 / Jer 10
Jeremian 11 / Jer 11
Jeremian 12 / Jer 12
Jeremian 13 / Jer 13
Jeremian 14 / Jer 14
Jeremian 15 / Jer 15
Jeremian 16 / Jer 16
Jeremian 17 / Jer 17
Jeremian 18 / Jer 18
Jeremian 19 / Jer 19
Jeremian 20 / Jer 20
Jeremian 21 / Jer 21
Jeremian 22 / Jer 22
Jeremian 23 / Jer 23
Jeremian 24 / Jer 24
Jeremian 25 / Jer 25
Jeremian 26 / Jer 26
Jeremian 27 / Jer 27
Jeremian 28 / Jer 28
Jeremian 29 / Jer 29
Jeremian 30 / Jer 30
Jeremian 31 / Jer 31
Jeremian 32 / Jer 32
Jeremian 33 / Jer 33
Jeremian 34 / Jer 34
Jeremian 35 / Jer 35
Jeremian 36 / Jer 36
Jeremian 37 / Jer 37
Jeremian 38 / Jer 38
Jeremian 39 / Jer 39
Jeremian 40 / Jer 40
Jeremian 41 / Jer 41
Jeremian 42 / Jer 42
Jeremian 43 / Jer 43
Jeremian 44 / Jer 44
Jeremian 45 / Jer 45
Jeremian 46 / Jer 46
Jeremian 47 / Jer 47
Jeremian 48 / Jer 48
Jeremian 49 / Jer 49
Jeremian 50 / Jer 50
Jeremian 51 / Jer 51
Jeremian 52 / Jer 52