A A A A A
×

Raamattu 1776

2 Mooseksen 6

1
Niin sanoi myös Herra Mosekselle: nyt pitää sinun näkemän, mitä minä Pharaolle teen; sillä hänen pitää heitä päästämän väkevän käden kautta, ja hänen myös pitää väkevän käden kautta heitä ajaman ulos maaltansa.
2
Ja Jumala puhui Mosekselle, ja sanoi hänelle: Minä (olen) Herra,
3
Ja olen näkynyt Abrahamille, Isaakille ja Jakobille kaikkivaltiasna Jumalana. Mutta minun nimessäni HERRA, en ole minä tuttu heiltä.
4
Ja minä tein myös minun liittoni heidän kanssansa, antaakseni heille Kanaanin maan, heidän vaelluksensa maan, jossa he ovat muukalaiset olleet.
5
Ja minä olen myös kuullut Israelin lasten huokauksen, joita Egyptiläiset orjuudella vaivaavat, ja olen minun liittoni muistanut.
6
Sentähden sano Israelin lapsille: minä olen Herra, ja minä johdatan teitä Egyptin kuorman alta, ja pelastan teitä orjuudestanne, ja vapahdan teitä ojetulla käsivarrella ja suurella oikeudella.
7
Ja otan teitä minun kansakseni, ja olen teidän Jumalanne, että te tietäisitte, että minä olen teidän Jumalanne, joka teitä johdatan ulos Egyptin orjuudesta.
8
Ja vien teitä sille maalle, jonka ylitse minä nostin minun käteni antaakseni sen Abrahamille, Isaakille ja Jakobille; sen minä tahdon antaa teille omaksi: minä Herra.
9
Näin puhui Moses Israelin lapsille; vaan ei he kuulleet Mosesta henkensä ahdistuksen ja raskaan orjuutensa tähden.
10
Silloin puhui Herra Mosekselle, sanoen:
11
Mene ja puhu Pharaolle Egyptin kuninkaalle, että hän päästäis Israelin lapset hänen maaltansa.
12
Mutta Moses puhui Herran edessä, sanoen: katso Israelin lapset ei kuulleet minua, kuinkasta Pharao kuulis minua, ja minulla on myös ympärileikkaamattomat huulet?
13
Niin puhui Herra Mosekselle ja Aaronille, ja käski heitä Israelin lasten ja Pharaon Egyptin kuninkaan tykö, johdattamaan Israelin lapsia ulos Egyptin maalta.
14
Nämät olivat heidän isäinsä huonetten päät. Rubenin Israelin esikoisen lapset: Hanok ja Pallu, Hetsron ja Karmi: nämät ovat Rubenin sukukunnat.
15
Ja Simeonin lapset: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zoar ja Saul, sen Kanaanean vaimon poika: nämät ovat Simeonin sukukunnat.
16
Ja nämät ovat Levin lasten nimet heidän sukukunnissansa: Gerson, Kahat ja Merari: Mutta Levin elämän vuodet olivat sata ja seitsemänneljättäkymmentä ajastaikaa.
17
Gersonin lapset: Libni ja Simei heidän sukukunnissansa.
18
Kahatin lapset: Amram, Jesear, Hebro ja Usiel. Mutta Kahatin elämän vuodet olivat sata ja kolmeneljättäkymmentä ajastaikaa.
19
Ja Merarin pojat: Maheli ja Musi: nämät ovat Levin sukukunnat heidän polvisuvussansa.
20
Ja Amram otti isänsä sisaren Jokebetin emännäksensä, joka synnytti hänelle Aaronin ja Moseksen. Ja Amramin elämän vuodet olivat sata ja seitsemänneljättäkymmentä ajastaikaa.
21
Ja Jetsearin lapset: Kora, Nepheg ja Sikri.
22
Ja Usielin lapset: Misael, Eltsaphan ja Sitri.
23
Aaron otti itsellensä emännän Elitseban, Aminadabin tyttären, Nahassonin sisaren, joka hänelle synnytti Nadabin, Abihun, Eleatsarin ja Itamarin.
24
Ja Koran lapset: Assir, Elkana ja Abiasaph: nämät ovat Koralaisten sukukunnat.
25
Mutta Eleatsar Aaronin poika otti itsellensä Putielin tyttäristä emännän, joka synnytti hänelle Pinehaan. Nämät ovat Leviläisten isäin päät heidän sukukunnissansa.
26
Nämät ovat Aaron ja Moses, joille Herra sanoi: johdattakaat ulos Israelin lapset Egyptin maalta joukkoinensa.
27
Nämät ovat ne, jotka puhuivat Pharaon Egyptin kuninkaan kanssa, että heidän piti johdattaman ulos Israelin lapset Egyptistä: nämät ovat Moses ja Aaron.
28
Ja sinä päivänä puhui Herra Moseksen kanssa Egyptin maalla,
29
Ja sanoi hänelle: Minä olen Herra: puhu Pharaolle Egyptin kuninkaalle kaikki, mitä minä sinulle puhun.
30
Niin vastasi Moses Herralle: katso, minä olen ympärileikkaamatoin huulilta, kuinkasta Pharao minua kuulee?
2 Mooseksen 6:1
2 Mooseksen 6:2
2 Mooseksen 6:3
2 Mooseksen 6:4
2 Mooseksen 6:5
2 Mooseksen 6:6
2 Mooseksen 6:7
2 Mooseksen 6:8
2 Mooseksen 6:9
2 Mooseksen 6:10
2 Mooseksen 6:11
2 Mooseksen 6:12
2 Mooseksen 6:13
2 Mooseksen 6:14
2 Mooseksen 6:15
2 Mooseksen 6:16
2 Mooseksen 6:17
2 Mooseksen 6:18
2 Mooseksen 6:19
2 Mooseksen 6:20
2 Mooseksen 6:21
2 Mooseksen 6:22
2 Mooseksen 6:23
2 Mooseksen 6:24
2 Mooseksen 6:25
2 Mooseksen 6:26
2 Mooseksen 6:27
2 Mooseksen 6:28
2 Mooseksen 6:29
2 Mooseksen 6:30
2 Mooseksen 1 / 2Mo 1
2 Mooseksen 2 / 2Mo 2
2 Mooseksen 3 / 2Mo 3
2 Mooseksen 4 / 2Mo 4
2 Mooseksen 5 / 2Mo 5
2 Mooseksen 6 / 2Mo 6
2 Mooseksen 7 / 2Mo 7
2 Mooseksen 8 / 2Mo 8
2 Mooseksen 9 / 2Mo 9
2 Mooseksen 10 / 2Mo 10
2 Mooseksen 11 / 2Mo 11
2 Mooseksen 12 / 2Mo 12
2 Mooseksen 13 / 2Mo 13
2 Mooseksen 14 / 2Mo 14
2 Mooseksen 15 / 2Mo 15
2 Mooseksen 16 / 2Mo 16
2 Mooseksen 17 / 2Mo 17
2 Mooseksen 18 / 2Mo 18
2 Mooseksen 19 / 2Mo 19
2 Mooseksen 20 / 2Mo 20
2 Mooseksen 21 / 2Mo 21
2 Mooseksen 22 / 2Mo 22
2 Mooseksen 23 / 2Mo 23
2 Mooseksen 24 / 2Mo 24
2 Mooseksen 25 / 2Mo 25
2 Mooseksen 26 / 2Mo 26
2 Mooseksen 27 / 2Mo 27
2 Mooseksen 28 / 2Mo 28
2 Mooseksen 29 / 2Mo 29
2 Mooseksen 30 / 2Mo 30
2 Mooseksen 31 / 2Mo 31
2 Mooseksen 32 / 2Mo 32
2 Mooseksen 33 / 2Mo 33
2 Mooseksen 34 / 2Mo 34
2 Mooseksen 35 / 2Mo 35
2 Mooseksen 36 / 2Mo 36
2 Mooseksen 37 / 2Mo 37
2 Mooseksen 38 / 2Mo 38
2 Mooseksen 39 / 2Mo 39
2 Mooseksen 40 / 2Mo 40