A A A A A
×

Raamattu 1776

2 Mooseksen 30

1
Sinun pitää myös tekemän suitsutusalttarin suitsutettaa: sittimipuusta sinun sen tekemän pitää.
2
Kyynärä pitää oleman hänen pituutensa ja kyynärä leveytensä: nelikulmaisen pitää sen oleman, ja kaksi kyynärää hänen korkeutensa; siitä myös pitää oleman hänen sarvensa.
3
Ja sinun pitää silaaman sen puhtaalla kullalla, hänen lakensa ja seinänsä ympärinsä, ja sen sarvet. Ja sinun pitää tekemän kultaisen vanteen sen ympärinsä.
4
Ja kaksi kultaista rengasta pitää sinun tekemän, molemmille tahoille kahteen hänen kulmaansa vanteen alle, että korennot niihin pistettäisiin, joilla se kannettaisiin.
5
Sinun pitää myös tekemän korennot sittimipuusta, ja silaaman ne kullalla.
6
Ja asettaman se esiripun eteen, joka on todistusarkin edessä; armo-istuimen edessä, joka on todistuksen päällä, siellä minä tulen sinun tykös.
7
Ja Aaronin pitää sen päällä polttaman hyvänhajullista suitsutusta: joka aamu koska hän valmistaa kynttilät, pitää hänen sen suitsuttaman.
8
Niin myös koska Aaron sytyttää kynttilät kahden ehtoon välillä, pitää hänen sen suitsuttaman: sen suitsutuksen pitää oleman alinomaisen Herran edessä, teidän sukukunnissanne.
9
Ei teidän pidä yhtään muukalaista suitsutusta tekemän sen päällä, eli polttouhria, eli ruokauhria, eikä myös juomauhria uhraaman sen päällä.
10
Ja Aaron pitää sen sarvein päällä sovittaman kerran vuodessa: rikosuhrin verestä pitää hänen sen päällä kerran vuodessa sovittaman teidän sukukunnissanne: se on kaikkein pyhin Herralle.
11
Ja Herra puhui Mosekselle, sanoen:
12
Koska Israelin lapset luettelet, niin heidän pitää itsekunkin sielunsa edestä antaman sovinnon Herralle, koska he luetellaan: ettei heidän päällensä joku rangaistus tulisi, koska he luetellaan.
13
Ja pitää jokaisen, joka luvussa on, antaman puolen sikliä, pyhän siklin jälkeen: sikli maksaa kaksikymmentä geraa: puoli sikliä pitää oleman Herran ylennysuhri.
14
Joka kahdenkymmenen vuotisen luvussa löydetään ja sen ylitse: sen pitää antaman Herralle ylennysuhrin.
15
Varallisen ei pidä siihen lisäämän, ja köyhän ei pidä vähentämän puolesta siklistä, koska he antavat Herralle ylennysuhrin teidän sieluinne sovinnoksi.
16
Ja sinun pitää sovintorahan ottaman Israelin lapsilta, ja antaman sen seurakunnan majan palvelukseksi: ja sen pitää Israelin lapsille muistoksi oleman Herran edessä, että teidän sielunne sovitettaisiin.
17
Niin Herra taas puhui Mosekselle, sanoen:
18
Sinun pitää myös tekemän vaskisen pesoastian, vaskijalan kanssa, pesemistä varten: ja sen pitää sinun asettaman seurakunnan majan ja alttarin vaiheelle, ja paneman siihen vettä.
19
Että Aaron ja hänen poikansa pesisivät siitä kätensä ja jalkansa.
20
Koska he menevät seurakunnan majaan, pitää heidän itsensä pesemän vedellä, ettei he kuolisi, taikka koska he lähestyvät alttarin tykö palvelemaan Herraa savu-uhrilla.
21
Ja heidän pitää pesemän kätensä ja jalkansa, ettei he kuolisi ja se pitää heille oleman ijankaikkiseksi säädyksi, hänelle ja hänen siemenellensä heidän sukukunnissansa.
22
Ja Herra puhui Mosekselle, sanoen:
23
Ota sinulles parhaista kaluista: kaikkein kalliimmasta mirhamista viisisataa sikliä, ja puoli sen vertaa kanelia, kaksisataa ja viisikymmentä, ja myös kalmusta kaksisataa ja viisikymmentä.
24
Mutta kasiaa viisisataa pyhän siklin jälkeen, ja öljyä öljypuusta yksi hin,
25
Ja sinun pitää siitä tekemän pyhän voidellusöljyn, parhaan voiteen apotekarin tavalla: sen pitää pyhän voiteen-öljyn oleman.
26
Sillä sinun pitää voiteleman seurakunnan majan, niin myös todistusarkin.
27
Ja pöydän ja kaikki hänen astiansa, ja kynttiläjalan ja sen astiat, niin myös suitsutusalttarin,
28
Polttouhrin alttarin ja kaikki sen astiat, niin myös pesoastian jalkoinensa.
29
Ja sinun pitää ne pyhittämän, ja ne pitää kaikkein pyhimmät oleman: mitä ikänänsä niihin tarttuu, se pitää pyhitetty oleman.
30
Aaronin ja hänen poikansa pitää sinun myös voiteleman ja pyhittämän heitä minulle papiksi.
31
Sinun pitää myös puhuman Israelin lapsille, sanoen: tämä öljy pitää oleman minulle pyhä voidellus teidän sukukunnissanne.
32
Ihmisen ruumiin päälle ei pidä se voidellus vuodatettaman, ja ei teidän pidä myös senkaltaista tekemän; sillä se on pyhä, sentähden pitää myös se teiltä pyhitettämän.
33
Se joka tekee senkaltaista voidetta, eli joka panee sitä muukalaisen päälle, se pitää hävitettämän kansoistansa.
34
Ja Herra sanoi Mosekselle: ota sinulle hyvänhajullisia kaluja, staktea ja galbania (a); näistä hajavista kaluista, puhtaan pyhän savun (b) kanssa, pitää yhden verran oleman. (a) Bdellium. (b) Ollibanum purum.
35
Sinun pitää siitä tekemän suitsutuksen, apotekarin tavalla: suolatun, puhtaan ja pyhän.
36
Ja sinun pitää sen pieneksi survoman, ja paneman siitä todistuksen eteen seurakunnan majaan, kussa minä olen sinua läsnä: sen pitää teille oleman kaikkein pyhimmän.
37
Ja senkaltaista suitsutusta ei teidän pidä itsellenne tekemän; mutta tämä pitää oleman sinulle pyhä, Herran edessä.
38
Joka senkaltaista tekee suitsuttaaksensa, se pitää hävitettämän kansoistansa.
2 Mooseksen 30:1
2 Mooseksen 30:2
2 Mooseksen 30:3
2 Mooseksen 30:4
2 Mooseksen 30:5
2 Mooseksen 30:6
2 Mooseksen 30:7
2 Mooseksen 30:8
2 Mooseksen 30:9
2 Mooseksen 30:10
2 Mooseksen 30:11
2 Mooseksen 30:12
2 Mooseksen 30:13
2 Mooseksen 30:14
2 Mooseksen 30:15
2 Mooseksen 30:16
2 Mooseksen 30:17
2 Mooseksen 30:18
2 Mooseksen 30:19
2 Mooseksen 30:20
2 Mooseksen 30:21
2 Mooseksen 30:22
2 Mooseksen 30:23
2 Mooseksen 30:24
2 Mooseksen 30:25
2 Mooseksen 30:26
2 Mooseksen 30:27
2 Mooseksen 30:28
2 Mooseksen 30:29
2 Mooseksen 30:30
2 Mooseksen 30:31
2 Mooseksen 30:32
2 Mooseksen 30:33
2 Mooseksen 30:34
2 Mooseksen 30:35
2 Mooseksen 30:36
2 Mooseksen 30:37
2 Mooseksen 30:38
2 Mooseksen 1 / 2Mo 1
2 Mooseksen 2 / 2Mo 2
2 Mooseksen 3 / 2Mo 3
2 Mooseksen 4 / 2Mo 4
2 Mooseksen 5 / 2Mo 5
2 Mooseksen 6 / 2Mo 6
2 Mooseksen 7 / 2Mo 7
2 Mooseksen 8 / 2Mo 8
2 Mooseksen 9 / 2Mo 9
2 Mooseksen 10 / 2Mo 10
2 Mooseksen 11 / 2Mo 11
2 Mooseksen 12 / 2Mo 12
2 Mooseksen 13 / 2Mo 13
2 Mooseksen 14 / 2Mo 14
2 Mooseksen 15 / 2Mo 15
2 Mooseksen 16 / 2Mo 16
2 Mooseksen 17 / 2Mo 17
2 Mooseksen 18 / 2Mo 18
2 Mooseksen 19 / 2Mo 19
2 Mooseksen 20 / 2Mo 20
2 Mooseksen 21 / 2Mo 21
2 Mooseksen 22 / 2Mo 22
2 Mooseksen 23 / 2Mo 23
2 Mooseksen 24 / 2Mo 24
2 Mooseksen 25 / 2Mo 25
2 Mooseksen 26 / 2Mo 26
2 Mooseksen 27 / 2Mo 27
2 Mooseksen 28 / 2Mo 28
2 Mooseksen 29 / 2Mo 29
2 Mooseksen 30 / 2Mo 30
2 Mooseksen 31 / 2Mo 31
2 Mooseksen 32 / 2Mo 32
2 Mooseksen 33 / 2Mo 33
2 Mooseksen 34 / 2Mo 34
2 Mooseksen 35 / 2Mo 35
2 Mooseksen 36 / 2Mo 36
2 Mooseksen 37 / 2Mo 37
2 Mooseksen 38 / 2Mo 38
2 Mooseksen 39 / 2Mo 39
2 Mooseksen 40 / 2Mo 40