A A A A A
Raamattu 1776

Psalmien 871
Psalmi, Koran lasten veisu. Hän on vahvasti perustettu pyhäin vuorten päälle.
2
Herra rakastaa Zionin portteja enempi kuin kaikkia Jakobin asuinsioja.
3
Korkiat ja kunnialliset asiat sinussa saarnataan, sinä Jumalan kaupunki, Sela!
4
Minä annan saarnata Rahabin ja Babelin edessä, että he minun tuntevat: katso, Philistealaiset, Tyrolaiset ja Etiopialaiset syntyvät siellä.
5
Zionille pitää sanottaman, että kaikkinaiset kansat siellä syntyvät, ja että Korkein sitä rakentaa.
6
Herra antaa saarnata kirjoituksessa kaikkinaisilla kielillä, että myös muutamat heistä siellä syntyvät, Sela!
7
Ja veisaajat niinkuin tanssissa, kaikki minun lähteeni sinussa.