A A A A A
Raamattu 1776

Psalmien 481
Koran lasten Veisu-Psalmi. (H48:2) Suuri on Herra, ja sangen kiitettävä, meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.
2
Zionin vuori on kauniilla paikalla, koko maan ilo, pohjan puolella, suuren kuninkaan kaupunki.
3
Jumala on tunnettu huoneessansa, että hän sen varjelia on.
4
Sillä katso, kuninkaat olivat kokoontuneet, ja ynnä menivät ohitse.
5
He ihmettelivät, kuin he tämän näkivät: he hämmästyivät, ja kiiruhtivat pois,
6
Vavistus on heidät siellä käsittänyt, ahdistus niinkuin synnyttäväisen.
7
Sinä särjet haahdet meressä itätuulella.
8
Niinkuin me kuulimme, niin me sen näemme Herran Zebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala sen vahvistaa ijankaikkisesti, Sela!
9
Jumala! me odotamme sinun hyvyyttäs sinun templissäs.
10
Jumala! niinkuin sinun nimes on, niin myös on sinun kiitokses hamaan maailman ääreen: sinun oikia kätes on täynnä vanhurskautta.
11
Riemuitkaan Zionin vuori, ja Juudan tyttäret iloitkaan sinun oikeuttes tähden.
12
Menkäät Zionin ympäri ja piirittäkäät häntä: lukekaat hänen torninsa.
13
Turvatkaat hänen muurinsa, vahvistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte tulevaisille sukukunnille.
14
Sillä tämä Jumala on meidän Jumalamme aina ja ijankaikkisesti: hän johdattaa meitä kuolemaan asti.