Vanha Testamentti
Uusi Testamentti
Raamattu 1776

Psalmien 48

1

Koran lasten Veisu-Psalmi. (H48:2) Suuri on Herra, ja sangen kiitettävä, meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.

2

Zionin vuori on kauniilla paikalla, koko maan ilo, pohjan puolella, suuren kuninkaan kaupunki.

3

Jumala on tunnettu huoneessansa, että hän sen varjelia on.

4

Sillä katso, kuninkaat olivat kokoontuneet, ja ynnä menivät ohitse.

5

He ihmettelivät, kuin he tämän näkivät: he hämmästyivät, ja kiiruhtivat pois,

6

Vavistus on heidät siellä käsittänyt, ahdistus niinkuin synnyttäväisen.

7

Sinä särjet haahdet meressä itätuulella.

8

Niinkuin me kuulimme, niin me sen näemme Herran Zebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala sen vahvistaa ijankaikkisesti, Sela!

9

Jumala! me odotamme sinun hyvyyttäs sinun templissäs.

10

Jumala! niinkuin sinun nimes on, niin myös on sinun kiitokses hamaan maailman ääreen: sinun oikia kätes on täynnä vanhurskautta.

11

Riemuitkaan Zionin vuori, ja Juudan tyttäret iloitkaan sinun oikeuttes tähden.

12

Menkäät Zionin ympäri ja piirittäkäät häntä: lukekaat hänen torninsa.

13

Turvatkaat hänen muurinsa, vahvistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte tulevaisille sukukunnille.

14

Sillä tämä Jumala on meidän Jumalamme aina ja ijankaikkisesti: hän johdattaa meitä kuolemaan asti.

Finnish Bible 1776
Public Domain Version: 1776