A A A A A
Raamattu 1776

Psalmien 291
Davidin Psalmi. Tuokaat Herralle, te väkevät, tuokaat Herralle kunnia ja väkevyys.
2
Tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia: kumartakaat Herraa pyhässä kaunistuksessa.
3
Herran ääni käy vetten päällä: kunnian Jumala pauhaa, suurten vetten päällä.
4
Herran ääni käy voimassa: Herran ääni käy suuressa kunniassa.
5
Herran ääni särkee sedripuut, ja Herra särkee sedripuut Libanonissa.
6
Hän hyppäyttää heitä niinkuin vasikan, sekä Libanonin että Sirionin, niinkuin nuoren yksisarvisen.
7
Herran ääni leikkaa niinkuin tulen liekki.
8
Herran ääni häälyttää korven, ja Herra liikuttaa Kadeksen korven.
9
Herran ääni saattaa peurat poikimaan, ja paljastaa metsät: ja hänen templissänsä pitää koko hänen joukkonsa sanoman hänelle kunnian.
10
Herra istuu vedenpaisumisen päällä: Herra pysyy Kuninkaana ijankaikkisesti.
11
Herra antaa kansallensa väkevyyden: Herra siunaa kansaansa rauhalla.