Vanha Testamentti
Uusi Testamentti
Raamattu 1776

Psalmien 29

1

Davidin Psalmi. Tuokaat Herralle, te väkevät, tuokaat Herralle kunnia ja väkevyys.

2

Tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia: kumartakaat Herraa pyhässä kaunistuksessa.

3

Herran ääni käy vetten päällä: kunnian Jumala pauhaa, suurten vetten päällä.

4

Herran ääni käy voimassa: Herran ääni käy suuressa kunniassa.

5

Herran ääni särkee sedripuut, ja Herra särkee sedripuut Libanonissa.

6

Hän hyppäyttää heitä niinkuin vasikan, sekä Libanonin että Sirionin, niinkuin nuoren yksisarvisen.

7

Herran ääni leikkaa niinkuin tulen liekki.

8

Herran ääni häälyttää korven, ja Herra liikuttaa Kadeksen korven.

9

Herran ääni saattaa peurat poikimaan, ja paljastaa metsät: ja hänen templissänsä pitää koko hänen joukkonsa sanoman hänelle kunnian.

10

Herra istuu vedenpaisumisen päällä: Herra pysyy Kuninkaana ijankaikkisesti.

11

Herra antaa kansallensa väkevyyden: Herra siunaa kansaansa rauhalla.

Finnish Bible 1776
Public Domain Version: 1776