A A A A A
Raamattu 1776

Psalmien 201
Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. (H20:2) Herra kuulkoon sinua hädässäs, Jakobin Jumalan nimi sinua varjelkoon!
2
Hän lähettäköön sinulle apua pyhästä ja Zionista sinua vahvistakoon!
3
Hän muistakoon kaikki ruokauhris, ja sinun polttouhris olkoon lihavat, Sela!
4
Hän antakoon sinulle, mitä sinun sydämes anoo, ja päättäköön kaikki aivoitukses!
5
Me kerskaamme sinun avustas, ja meidän Jumalamme nimessä me ylennämme lippumme: Herra täyttäköön kaikki sinun rukoukses!
6
Nyt minä tunnen Herran voideltuansa auttavan, ja häntä kuulevan pyhästä taivaastansa: hänen oikia kätensä auttaa voimallisesti.
7
Nämät uskaltavat rattaisiin ja oreihin; mutta me muistamme Herran Jumalamme nimeä.
8
He ovat kukistetut ja langenneet; mutta me nousemme ja pystyällä seisomme.
9
Auta Herra! Kuningas meitä kuulkaan, kuin me huudamme.