A A A A A
Raamattu 1776

Psalmien 1481
Halleluja! Kiittäkäät Herraa taivaissa, kiittäkäät häntä korkeudessa.
2
Kiittäkäät häntä kaikki hänen enkelinsä: kiittäkäät häntä kaikki hänen sotaväkensä.
3
Kiittäkäät häntä aurinko ja kuu: kiittäkäät häntä kaikki kirkkaat tähdet.
4
Kiittäkäät häntä, te taivasten taivaat, ja vedet, jotka taivasten päällä ovat.
5
Heidän pitää Herran nimeä kiittämän; sillä hän käski, ja ne luoduksi tulivat.
6
Hän pitää ylös ne aina ja ijankaikkisesti: hän asettaa heitä, ettei heidän toisin käymän pitäisi.
7
Kiittäkäät Herraa maan päällä, te valaskalat ja kaikki syvyydet;
8
Tuli ja rakeet, lumi ja sumu, tuulispää, jotka hänen sanansa toimittavat,
9
Vuoret ja kaikki kukkulat, hedelmälliset puut ja kaikki sedripuut;
10
Pedot ja kaikki eläimet, madot ja siivelliset linnut;
11
Maan kuninkaat ja kaikki kansat, päämiehet ja kaikki tuomarit maan päällä;
12
Nuorukaiset ja neitseet, vanhat nuorten kanssa:
13
Kiittäkään Herran nimeä; sillä hänen ainoan nimensä on korotettu, ja hänen suuri kunniansa ylitse maan ja taivaan.
14
Ja hän korottaa sarven kansallensa: kaikki hänen pyhänsä kiittäkäät, Israelin lapset, kansa joka häntä lähin on, Halleluja!