Vanha Testamentti
Uusi Testamentti
Raamattu 1776

Psalmien 148

1

Halleluja! Kiittäkäät Herraa taivaissa, kiittäkäät häntä korkeudessa.

2

Kiittäkäät häntä kaikki hänen enkelinsä: kiittäkäät häntä kaikki hänen sotaväkensä.

3

Kiittäkäät häntä aurinko ja kuu: kiittäkäät häntä kaikki kirkkaat tähdet.

4

Kiittäkäät häntä, te taivasten taivaat, ja vedet, jotka taivasten päällä ovat.

5

Heidän pitää Herran nimeä kiittämän; sillä hän käski, ja ne luoduksi tulivat.

6

Hän pitää ylös ne aina ja ijankaikkisesti: hän asettaa heitä, ettei heidän toisin käymän pitäisi.

7

Kiittäkäät Herraa maan päällä, te valaskalat ja kaikki syvyydet;

8

Tuli ja rakeet, lumi ja sumu, tuulispää, jotka hänen sanansa toimittavat,

9

Vuoret ja kaikki kukkulat, hedelmälliset puut ja kaikki sedripuut;

10

Pedot ja kaikki eläimet, madot ja siivelliset linnut;

11

Maan kuninkaat ja kaikki kansat, päämiehet ja kaikki tuomarit maan päällä;

12

Nuorukaiset ja neitseet, vanhat nuorten kanssa:

13

Kiittäkään Herran nimeä; sillä hänen ainoan nimensä on korotettu, ja hänen suuri kunniansa ylitse maan ja taivaan.

14

Ja hän korottaa sarven kansallensa: kaikki hänen pyhänsä kiittäkäät, Israelin lapset, kansa joka häntä lähin on, Halleluja!

Finnish Bible 1776
Public Domain Version: 1776