A A A A A
×

Raamattu 1776

2 Aikakirja 4

1
Ja hän teki myös vaskisen alttarin, kaksikymmentä kyynärää pitkän ja kaksikymmentä kyynärää leviän, ja kymmenen kyynärää korkian.
2
Ja hän teki valetun meren, kymmenen kyynärää leviän toisesta reunasta niin toiseen, ympyriäiseksi, viisi kyynärää korkian; ja juonne kävi ympäri, kolmekymmentä kyynärää pitkä.
3
Ja härkäin kuvat olivat sen alla, kiertäen sitä yltympäri; kymmenen kyynärää, piiritti ne meren ympärinsä, kaksi riviä valettuja härkiä oli siinä samaa valantoa kuin sekin.
4
Ja se seisoi kahdentoistakymmenen härjän päällä, että kolme kääntyivät heistä pohjoiseen päin, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itään päin, ja meri oli ylhäällä heidän päällänsä, ja kaikki heidän takaiset puolensa olivat sisälle päin.
5
Ja se oli kämmenen leveyttä paksu, ja hänen reunansa niinkuin maljan reuna ja kuin kukoistava kukkainen, ja se veti kolmetuhatta batia.
6
Ja hän teki kymmenen kattilaa, ja pani niistä viisi oikialle puolelle ja viisi vasemmalle, että niissä pestäisiin kaikkia niitä, kuin polttouhriksi tarvittiin, ja niihin heitettäisiin; mutta meren, pappein pestä itsensä.
7
Ja hän teki myös kymmenen kultaista kynttilänjalkaa, niinkuin ne oleman piti, ja pani templiin, viisi oikialle puolelle ja viisi vasemmalle.
8
Ja hän teki kymmenen pöytää ja pani templiin, viisi oikialle ja viisi vasemmalle puolelle; ja hän teki sata kultaista maljaa.
9
Hän teki myös pappein esihuoneen ja suuren esihuoneen, ja esihuoneen ovet, ja silasi ovet vaskella,
10
Ja pani meren oikialle sivulle, itään ja etelään päin.
11
Ja Huram teki patoja, lapioita ja maljoja. Ja niin Huram lopetti sen työn, jonka hän teki kuningas Salomolle Jumalan huoneesen:
12
Kaksi patsasta, ja kaksi ympyriäistä kruunua kahden patsaan päällä, ja kaksi verkkoa peittämään kahta ympyriäistä kruunua, jotka patsasten päässä olivat.
13
Ja neljäsataa granatin omenaa oli niiden kahden verkon päällä, kaksi riviä granatin omenia kunkin verkon päällä, peittämään kahta ympyriäistä kruunua, jotka olivat patsasten päässä.
14
Ja hän teki istuimia, teki myös kattiloita istuinten päälle,
15
Ja meren ja kaksitoistakymmentä härkää sen alle;
16
Siihen myös patoja, lapioita ja hankoja; ja kaikki heidän astiansa teki Huramabi kuningas Salomolle Herran huoneeseen puhtaasta vaskesta.
17
Jordanin kedolla antoi kuningas ne valaa savisessa töyrässä, Sukkotin ja Saredatan vaiheella.
18
Ja Salomo teki kaikki nämät astiat suuressa paljoudessa; sillä ei vasken painoa kysytty.
19
Ja Salomo teki kaikki astiat Jumalan huoneesen, niin myös kultaisen alttarin ja pöydät, näkyleipiä pidettää,
20
Kynttiläjalat lamppuinensa puhtaasta kullasta, palamaan kuorin edessä soveliaasti,
21
Ja kukkaiset ja lamput, ja kynttilän niistimet olivat kullasta: ne olivat kokonansa kullasta;
22
Ja veitset, maljat, lusikat ja sammuttimet olivat puhtaasta kullasta, ja läpikäytävä, ja hänen ovensa sisimäiseltä puolelta sitä kaikkein pyhintä, ja ovet templin huoneesen olivat kullasta.
2 Aikakirja 4:1
2 Aikakirja 4:2
2 Aikakirja 4:3
2 Aikakirja 4:4
2 Aikakirja 4:5
2 Aikakirja 4:6
2 Aikakirja 4:7
2 Aikakirja 4:8
2 Aikakirja 4:9
2 Aikakirja 4:10
2 Aikakirja 4:11
2 Aikakirja 4:12
2 Aikakirja 4:13
2 Aikakirja 4:14
2 Aikakirja 4:15
2 Aikakirja 4:16
2 Aikakirja 4:17
2 Aikakirja 4:18
2 Aikakirja 4:19
2 Aikakirja 4:20
2 Aikakirja 4:21
2 Aikakirja 4:22
2 Aikakirja 1 / 2Ai 1
2 Aikakirja 2 / 2Ai 2
2 Aikakirja 3 / 2Ai 3
2 Aikakirja 4 / 2Ai 4
2 Aikakirja 5 / 2Ai 5
2 Aikakirja 6 / 2Ai 6
2 Aikakirja 7 / 2Ai 7
2 Aikakirja 8 / 2Ai 8
2 Aikakirja 9 / 2Ai 9
2 Aikakirja 10 / 2Ai 10
2 Aikakirja 11 / 2Ai 11
2 Aikakirja 12 / 2Ai 12
2 Aikakirja 13 / 2Ai 13
2 Aikakirja 14 / 2Ai 14
2 Aikakirja 15 / 2Ai 15
2 Aikakirja 16 / 2Ai 16
2 Aikakirja 17 / 2Ai 17
2 Aikakirja 18 / 2Ai 18
2 Aikakirja 19 / 2Ai 19
2 Aikakirja 20 / 2Ai 20
2 Aikakirja 21 / 2Ai 21
2 Aikakirja 22 / 2Ai 22
2 Aikakirja 23 / 2Ai 23
2 Aikakirja 24 / 2Ai 24
2 Aikakirja 25 / 2Ai 25
2 Aikakirja 26 / 2Ai 26
2 Aikakirja 27 / 2Ai 27
2 Aikakirja 28 / 2Ai 28
2 Aikakirja 29 / 2Ai 29
2 Aikakirja 30 / 2Ai 30
2 Aikakirja 31 / 2Ai 31
2 Aikakirja 32 / 2Ai 32
2 Aikakirja 33 / 2Ai 33
2 Aikakirja 34 / 2Ai 34
2 Aikakirja 35 / 2Ai 35
2 Aikakirja 36 / 2Ai 36