A A A A A
×

Raamattu 1776

2 Aikakirja 35

1
Ja Josia piti Jerusalemissa pääsiäistä Herralle ja he teurastivat pääsiäisen neljäntenä päivänä toistakymmentä, ensimmäisellä kuulla.
2
Ja hän asetti papit vartioihinsa ja vahvisti heitä virkaansa Herran huoneessa.
3
Ja hän sanoi Leviläisille, jotka koko Israelia opettivat ja Herran pyhitetyt olivat: pankaat pyhä arkki huoneesen, jonka Salomo Davidin poika Israelin kuningas on rakentaa antanut, ja ei teidän pidä sitä kantaman teidän olallanne. Niin palvelkaat nyt Herraa teidän Jumalaanne ja hänen kansaansa Israelia.
4
Ja valmistakaat teitänne isäinne huoneen järjestyksen jälkeen, niinkuin se on kirjoitettu Davidilta Israelin kuninkaalta, ja niinkuin se on kirjoitettu hänen pojaltansa Salomolta.
5
Ja seisokaat pyhässä, isäin huoneen järjestyksen jälkeen, teidän veljeinne seassa, jotka ovat kansasta syntyneet, ja Leviläisten isäin huoneen järjestyksen jälkeen.
6
Teurastakaat pääsiäinen ja pyhittäkäät teitänne, valmistakaat myös veljenne, tekemään Herran sanan jälkeen Moseksen kautta.
7
Ja Josia antoi ylennysuhriksi yhteisen kansan edestä karitsoita ja vohlia, (kaikki pääsiäiseksi niille, jotka läsnä olivat,) kolmekymmentä tuhatta, niin myös kolmetuhatta härkää. Ja nämät olivat kuninkaan hyvyydestä.
8
Ja hänen päämiehensä antoivat myös mielellänsä kansan edestä ylennykseksi papeille ja Leviläisille, (jotka olivat: Hilkia, Sakaria ja Jehiel päämiehet Jumalan huoneessa, papeille antoivat he) pääsiäisuhriksi, kaksituhatta ja kuusisataa (karitsaa ja vohlaa), niin myös kolmesataa härkää.
9
Mutta Kanania ja Semaja, ja Netaneel hänen veljensä, ja Hasabia, Jejel ja Josabad Leviläisten ylimmäiset antoivat ylennyksen Leviläisille pääsiäisuhriksi, viisituhatta (karitsaa ja vohlaa), niin myös viisisataa härkää.
10
Ja niin palvelus asetettiin; ja papit seisoivat siassansa ja Leviläiset järjestyksessänsä, kuninkaan käskyn jälkeen.
11
Ja he teurastivat pääsiäisen, ja papit priiskottivat niiden veren, ja Leviläiset ottivat pois nahan.
12
Ja he eroittivat polttouhrin, antaaksensa isäin huonetten järjestyksen jälkeen yhteiselle joukolle, uhrattaa Herralle, niinkuin kirjoitettu on Moseksen kirjassa; niin tekivät he myös härkäin kanssa.
13
Ja he paistivat pääsiäislampaan tulella, lain jälkeen, mutta pyhitetyn keittivät he padoissa, kattiloissa ja pannuissa, ja tekivät sen kiiruusti tariten kaikelle kansalle.
14
Sitte valmistivat he itsellensä ja papeille; sillä papeilla Aaronin pojilla oli tekemistä polttouhrin ja lihavuuden kanssa, hamaan yöhön asti; sentähden Leviläisten piti itsellensä ja papeille Aaronin pojille jotain valmistaman.
15
Ja viesaajat Asaphin lapset seisoivat siassansa Davidin käskyn jälkeen, ja Asaphin ja Hemanin ja Jedutunin kuninkaan näkiän, ja ovenvartiat jokaisen oven tykönä, eikä lähteneet virastansa, sillä Leviläiset heidän veljensä valmistivat heidän eteensä.
16
Niin oli kaikki Herran palvelus toimitettu sinä päivänä, pidettää pääsiäistä ja uhrata polttouhria Herran alttarilla, kuningas Josian käskyn jälkeen.
17
Niin pitivät Israelin lapset, jotka siinä läsnä olivat, pääsiäistä siihen aikaan, ja happamattoman leivän juhlaa, seitsemän päivää.
18
Ei yhtään senkaltaista pääsiäistä ollut Israelissa pidetty, niinkuin tämä, hamasta Samuel prophetan ajasta. Ja ei yksikään kuningas Israelissa ollut senkaltaista pääsiäistä pitänyt, kuin Josia piti, ja papit, Leviläiset ja koko Juuda, ne jotka läsnä olivat Israelista ja asuivat Jerusalemissa.
19
Josian valtakunnan kahdeksantena vuonna toistakymmentä pidettiin tämä pääsiäinen.
20
Kaikkein näiden jälkeen, kuin Josia oli valmistanut huoneen, meni Neko Egyptin kuningas sotimaan Karkemesta vastaan Phratin tykönä, ja Josia meni häntä vastaan.
21
Mutta hän lähetti sanan hänen tykönsä ja käski hänelle sanoa: mitä minun on sinun kanssas tekemistä, Juudan kuningas? En minä tule sinua vastaan tänäpänä, mutta sitä huonetta, joka sotii minua vastaan. Ja Jumala on sanonut, että minun pitää rientämän: lakkaa tekemästä Jumalaa vastaan, joka minun kanssani on, ettei hän sinua hukuttaisi.
22
Mutta ei Josia kääntänyt kasvojansa hänestä, vaan asetti itsensä sotimaan häntä vastaan, ja ei totellut Nekon sanoja Jumalan suusta, vaan tuli sotimaan Megiddon kedolle.
23
Ja ampujat ampuivat kuningas Josiaa. Ja kuningas sanoi palvelioillensa: viekäät minut tästä pois, sillä minä olen sangen pahoin haavoitettu.
24
Ja hänen palveliansa ottivat hänen vaunusta ja panivat hänen toiseen vaunuunsa, ja veivät hänen Jerusalemiin. Ja hän kuoli ja haudattiin isäinsä hautoihin. Ja koko Juuda ja Jerusalem itkivät Josiaa.
25
Ja Jeremia itki Josiaa, ja kaikki laulajat, miehet ja vaimot, murehtivat häntä itkuvirsillä hamaan tähän päivään asti. Ja he tekivät siitä tavan Israelissa; katso, se on kirjoitettu valitusvirsissä.
26
Mitä enempää Josiasta sanomista on ja hänen laupiudestansa kirjoituksen jälkeen Herran laissa,
27
Ja hänen teoistansa, ensimäisistä ja viimeisistä: katso, se on kirjoitettu Israelin ja Juudan kuningasten kirjassa.
2 Aikakirja 35:1
2 Aikakirja 35:2
2 Aikakirja 35:3
2 Aikakirja 35:4
2 Aikakirja 35:5
2 Aikakirja 35:6
2 Aikakirja 35:7
2 Aikakirja 35:8
2 Aikakirja 35:9
2 Aikakirja 35:10
2 Aikakirja 35:11
2 Aikakirja 35:12
2 Aikakirja 35:13
2 Aikakirja 35:14
2 Aikakirja 35:15
2 Aikakirja 35:16
2 Aikakirja 35:17
2 Aikakirja 35:18
2 Aikakirja 35:19
2 Aikakirja 35:20
2 Aikakirja 35:21
2 Aikakirja 35:22
2 Aikakirja 35:23
2 Aikakirja 35:24
2 Aikakirja 35:25
2 Aikakirja 35:26
2 Aikakirja 35:27
2 Aikakirja 1 / 2Ai 1
2 Aikakirja 2 / 2Ai 2
2 Aikakirja 3 / 2Ai 3
2 Aikakirja 4 / 2Ai 4
2 Aikakirja 5 / 2Ai 5
2 Aikakirja 6 / 2Ai 6
2 Aikakirja 7 / 2Ai 7
2 Aikakirja 8 / 2Ai 8
2 Aikakirja 9 / 2Ai 9
2 Aikakirja 10 / 2Ai 10
2 Aikakirja 11 / 2Ai 11
2 Aikakirja 12 / 2Ai 12
2 Aikakirja 13 / 2Ai 13
2 Aikakirja 14 / 2Ai 14
2 Aikakirja 15 / 2Ai 15
2 Aikakirja 16 / 2Ai 16
2 Aikakirja 17 / 2Ai 17
2 Aikakirja 18 / 2Ai 18
2 Aikakirja 19 / 2Ai 19
2 Aikakirja 20 / 2Ai 20
2 Aikakirja 21 / 2Ai 21
2 Aikakirja 22 / 2Ai 22
2 Aikakirja 23 / 2Ai 23
2 Aikakirja 24 / 2Ai 24
2 Aikakirja 25 / 2Ai 25
2 Aikakirja 26 / 2Ai 26
2 Aikakirja 27 / 2Ai 27
2 Aikakirja 28 / 2Ai 28
2 Aikakirja 29 / 2Ai 29
2 Aikakirja 30 / 2Ai 30
2 Aikakirja 31 / 2Ai 31
2 Aikakirja 32 / 2Ai 32
2 Aikakirja 33 / 2Ai 33
2 Aikakirja 34 / 2Ai 34
2 Aikakirja 35 / 2Ai 35
2 Aikakirja 36 / 2Ai 36