A A A A A
×

Raamattu 1776

2 Aikakirja 23

1
Seitsemäntenä vuonna rohkaisi Jojada itsensä ja otti sodanpäämiehet, Asarian Jerohamin pojan, Ismaelin Johananin pojan, Asarian Obedin pojan, Maesejan Adajan pojan ja Elisaphatin Sikrin pojan liittoon kanssansa;
2
Jotka kävivät Juudan ympäri ja kokosivat Leviläisiä kaikista Juudan kaupungeista, ja ylimmäiset Israelin isät, tulemaan Jerusalemiin.
3
Ja kaikki seurakunta teki liiton kuninkaan kanssa Jumalan huoneessa. Ja hän sanoi heille: katso, kuninkaan poika pitää kuningas oleman, niinkuin Herra Davidin lapsista sanonut on.
4
Näin pitää teidän tekemän: kolmas osa teistä, jotka käyvät sisälle sabbatina papeista ja Leviläisistä, pitää oleman oven tykönä vartiana;
5
Ja kolmas osa kuninkaan huoneessa, ja kolmas osa perustuksen portissa; mutta kaikki kansa pitää oleman Herran huoneen pihalla.
6
Ettei yksikään mene Herran huoneesen, vaan papit ja Leviläiset, jotka siellä palvelevat, niiden pitää sisälle menemän; sillä he ovat pyhät; mutta kaikki muu kansa vartioitkaan Herran vartiota.
7
Ja Leviläisten pitää piirittämän kuninkaan jokainen aseensa kanssa kädessänsä. Ja jos joku muu menee huoneesen, hänen pitää kuoleman. Ja teidän pitää oleman kuninkaan tykönä, kuin hän käy sisälle ja ulos.
8
Ja Leviläiset kaiken Juudan kanssa tekivät kaiketi niinkuin pappi Jojada käskenyt oli. Ja jokainen otti väkensä, jotka menivät sabbatille, niiden kanssa jotka menivät pois sabbatilta; sillä pappi Jojada ei antanut niiden eritä toinen toisestansa.
9
Ja Jojada pappi antoi sodanpäämiehille keihäät ja kilvet ja kuningas Davidin aseet, jotka Jumalan olivat.
10
Ja asetti kaiken kansan, itsekunkin aseinensa kädessänsä, oikiasta huoneen loukkaasta niin vasempaan loukkaasen, alttarin ja huoneen tykö, kuningasta ympäri.
11
Ja he toivat kuninkaan pojan edes, panivat kruunun hänen päähänsä, ja todistuksen, ja tekivät hänen kuninkaaksi. Ja Jojada ja hänen poikansa voitelivat hänen, ja sanoivat: menestyköön kuningas!
12
Kuin Atalia kuuli kansan äänen, jotka juoksivat ylistäen kuningasta, niin hän meni kansan tykö Herran huoneesen.
13
Ja hän näki, ja katso, kuningas seisoi patsaansa tykönä läpikäytävässä, ja ylimmäiset ja vaskitorvet kuninkaan ympärillä, ja kaikki maan kansa oli iloinen, ja puhalsivat vaskitorviin, ja veisaajat kaikkinaisten kanteleiden kanssa, taitavat kiittämään. Silloin repäisi Atalia vaatteensa ja sanoi: kapina, kapina!
14
Mutta Jojada pappi meni sodanpäämiesten kanssa ulos, jotka olivat sotajoukon päällä, ja sanoi heille: taluttakaat häntä ulos joukon lävitse: ja joka häntä seuraa, se pitää miekalla tapettaman; sillä pappi oli käskyn antanut, ettei häntä pitänyt Herran huoneessa tapettaman.
15
Ja he panivat kätensä hänen päällensä, ja kuin hän tuli hevosportin läpikäytävään, joka oli kuninkaan huoneen tykönä, tappoivat he hänen siellä.
16
Ja Jojada teki liiton itsensä, kaiken kansan ja kuninkaan vaiheella, että he olisivat Herran kansa.
17
Silloin meni kaikki kansa Baalin huoneesen ja kukistivat sen, ja särkivät hänen alttarinsa ja kuvansa, ja tappoivat Mattanin Baalin papin alttarien edessä.
18
Ja Jojada pani Herran huoneen virat pappein ja Leviläisten käsiin, jotka David oli asettanut Herran huoneesen tekemään Herran polttouhria, niinkuin kirjoitettu on Moseksen laissa, ilolla ja veisulla Davidin asetuksen jälkeen;
19
Ja asetti portinvartiat Herran huoneen portteihin, ettei mitään saastaisuutta sisälle tulisi missään kappaleessa.
20
Ja hän otti sadanpäämiehet, ja voimalliset, ja kansan hallitsiat, ja kaiken maan kansan, ja vei kuninkaan Herran huoneesta alas ja he menivät ylimmäisen portin lävitse kuninkaan huoneesen; ja he antoivat kuninkaan istua valtakunnan istuimelle.
21
Ja kaikki maan kansa oli iloinen, ja kaupunki oli levossa, sittekuin Atalia tapettiin miekalla.
2 Aikakirja 23:1
2 Aikakirja 23:2
2 Aikakirja 23:3
2 Aikakirja 23:4
2 Aikakirja 23:5
2 Aikakirja 23:6
2 Aikakirja 23:7
2 Aikakirja 23:8
2 Aikakirja 23:9
2 Aikakirja 23:10
2 Aikakirja 23:11
2 Aikakirja 23:12
2 Aikakirja 23:13
2 Aikakirja 23:14
2 Aikakirja 23:15
2 Aikakirja 23:16
2 Aikakirja 23:17
2 Aikakirja 23:18
2 Aikakirja 23:19
2 Aikakirja 23:20
2 Aikakirja 23:21
2 Aikakirja 1 / 2Ai 1
2 Aikakirja 2 / 2Ai 2
2 Aikakirja 3 / 2Ai 3
2 Aikakirja 4 / 2Ai 4
2 Aikakirja 5 / 2Ai 5
2 Aikakirja 6 / 2Ai 6
2 Aikakirja 7 / 2Ai 7
2 Aikakirja 8 / 2Ai 8
2 Aikakirja 9 / 2Ai 9
2 Aikakirja 10 / 2Ai 10
2 Aikakirja 11 / 2Ai 11
2 Aikakirja 12 / 2Ai 12
2 Aikakirja 13 / 2Ai 13
2 Aikakirja 14 / 2Ai 14
2 Aikakirja 15 / 2Ai 15
2 Aikakirja 16 / 2Ai 16
2 Aikakirja 17 / 2Ai 17
2 Aikakirja 18 / 2Ai 18
2 Aikakirja 19 / 2Ai 19
2 Aikakirja 20 / 2Ai 20
2 Aikakirja 21 / 2Ai 21
2 Aikakirja 22 / 2Ai 22
2 Aikakirja 23 / 2Ai 23
2 Aikakirja 24 / 2Ai 24
2 Aikakirja 25 / 2Ai 25
2 Aikakirja 26 / 2Ai 26
2 Aikakirja 27 / 2Ai 27
2 Aikakirja 28 / 2Ai 28
2 Aikakirja 29 / 2Ai 29
2 Aikakirja 30 / 2Ai 30
2 Aikakirja 31 / 2Ai 31
2 Aikakirja 32 / 2Ai 32
2 Aikakirja 33 / 2Ai 33
2 Aikakirja 34 / 2Ai 34
2 Aikakirja 35 / 2Ai 35
2 Aikakirja 36 / 2Ai 36