A A A A A
×

Raamattu 1776

2 Aikakirja 19

1
Mutta Josaphat Juudan kuningas palasi kotia rauhassa Jerusalemiin.
2
Ja Jehu Hananin poika näkiä meni häntä vastaan ja sanoi kuningas Josaphatille: pitääkö sinun auttaman jumalatointa ja rakastaman niitä, jotka Herraa vihaavat? ja sentähden on Herran viha sinun päälläs;
3
Niin on kuitenkin jotain hyvää löydetty sinun tykönäs, ettäs olet hävittänyt metsistöt maalta ja olet aikonut sydämestäs Jumalaa etsiä.
4
Niin Josaphat jäi Jerusalemiin. Ja hän meni jälleen ulos kansan seassa Bersabasta hamaan Ephraimin vuorelle, ja palautti heidät jälleen Herran heidän isäinsä Jumalan tykö.
5
Ja hän asetti tuomarit maalle, kaikkiin Juudan vahvoihin kaupunkeihin, muutaman kuhunkin kaupunkiin.
6
Ja hän sanoi tuomareille: katsokaat, mitä teette; sillä ette pidä tuomiota ihmisten, vaan Herran edessä. Ja hän on teidän kanssanne tuomiossa.
7
Sentähden antakaat Herran pelvon olla teidän tykönänne, ja karttakaat teitänne ja tehkäät se; sillä Herran meidän Jumalamme tykönä ei ole yhtään vääryyttä, ei myös hän katso muotoa, eikä ota lahjoja.
8
Ja Josaphat asetti myös Jerusalemiin Leviläisiä ja pappeja, ja Israelin isäin ylimmäisiä Herran tuomion ja asiain päälle; ja he palasivat Jerusalemiin.
9
Ja hän käski heitä, sanoen: tehkäät näin Herran pelvossa uskollisesti ja vaalla sydämellä:
10
Kaikissa riita-asioissa, jotka tulevat teidän eteenne veljiltänne, jotka kaupungeissansa asuvat, veren ja veren välillä, lain ja käskyn välillä, säätyin ja oikeutten välillä, pitää teidän neuvoman heitä, ettei he syntiä tekisi Herraa vastaan ja saattaisi vihaa teidän ja veljeinne päälle; tehkäät siis kaikki näin, niin ette syntiä tee.
11
Katso, Amaria pappi on kaikkein ylimmäinen teidän ylitsenne kaikissa Herran asioissa. Niin on Sebadia Ismaelin poika hallitsia Juudan huoneessa kaikissa kuninkaan asioissa, niin ovat myös teillä virkamiehet Leviläiset: olkaat hyvässä turvassa ja tehkäät tämä, ja Herra on hyväin kanssa.
2 Aikakirja 19:1
2 Aikakirja 19:2
2 Aikakirja 19:3
2 Aikakirja 19:4
2 Aikakirja 19:5
2 Aikakirja 19:6
2 Aikakirja 19:7
2 Aikakirja 19:8
2 Aikakirja 19:9
2 Aikakirja 19:10
2 Aikakirja 19:11
2 Aikakirja 1 / 2Ai 1
2 Aikakirja 2 / 2Ai 2
2 Aikakirja 3 / 2Ai 3
2 Aikakirja 4 / 2Ai 4
2 Aikakirja 5 / 2Ai 5
2 Aikakirja 6 / 2Ai 6
2 Aikakirja 7 / 2Ai 7
2 Aikakirja 8 / 2Ai 8
2 Aikakirja 9 / 2Ai 9
2 Aikakirja 10 / 2Ai 10
2 Aikakirja 11 / 2Ai 11
2 Aikakirja 12 / 2Ai 12
2 Aikakirja 13 / 2Ai 13
2 Aikakirja 14 / 2Ai 14
2 Aikakirja 15 / 2Ai 15
2 Aikakirja 16 / 2Ai 16
2 Aikakirja 17 / 2Ai 17
2 Aikakirja 18 / 2Ai 18
2 Aikakirja 19 / 2Ai 19
2 Aikakirja 20 / 2Ai 20
2 Aikakirja 21 / 2Ai 21
2 Aikakirja 22 / 2Ai 22
2 Aikakirja 23 / 2Ai 23
2 Aikakirja 24 / 2Ai 24
2 Aikakirja 25 / 2Ai 25
2 Aikakirja 26 / 2Ai 26
2 Aikakirja 27 / 2Ai 27
2 Aikakirja 28 / 2Ai 28
2 Aikakirja 29 / 2Ai 29
2 Aikakirja 30 / 2Ai 30
2 Aikakirja 31 / 2Ai 31
2 Aikakirja 32 / 2Ai 32
2 Aikakirja 33 / 2Ai 33
2 Aikakirja 34 / 2Ai 34
2 Aikakirja 35 / 2Ai 35
2 Aikakirja 36 / 2Ai 36