A A A A A
×

Raamattu 1776

1 Mooseksen 17

1
Koska Abram oli yhdeksänkymmenen ja yhdeksän ajastaikainen, näkyi Herra Abramille ja sanoi hänelle: Minä olen Jumala kaikkivaltias: vaella minun edessäni, ja ole vakaa.
2
Ja minä teen liittoni minun ja sinun välilles, ja lisään sinun sangen suuresti.
3
Ja Abram lankesi kasvoillensa: Ja Jumala puhui hänen kanssansa, sanoen:
4
Katso, Minä olen, ja minun liittoni on sinun kanssas, ja sinä tulet paljon kansan isäksi.
5
Sentähden ei sinua pidä enää kutsuttaman Abram; mutta Abrahamin pitää oleman sinun nimes: sillä minä olen tehnyt sinun paljon kansan isäksi.
6
Ja teen sinun sangen suuresti hedelmälliseksi, ja asetan sinun kansoiksi: ja kuninkaat tulevat sinusta.
7
Ja minä teen minun liittoni minun vaiheelleni ja sinun, ja sinun siemenes sinun jälkees, heidän suvuissansa ijankaikkiseksi liitoksi: että minä olen sinun Jumalas, ja sinun siemenes sinun jälkees.
8
Ja annan sinulle ja sinun siemenelles sinun jälkees, sen maan, jossa sinä muukalainen olet; koko Kanaanin maan ijäiseksi omaisuudeksi: ja olen heidän Jumalansa.
9
Ja Jumala sanoi Abrahamille: pidä siis minun liittoni, sinä ja sinun siemenes sinun jälkees, heidän suvuissansa.
10
Ja tämä on liitto, jonka teidän pitämän pitää, minun vaiheellani ja teidän, ja sinun siemenes vaiheella sinun jälkees: kaikki miehenpuoli pitää teidän seassanne ympärileikattaman.
11
Ja teidän pitää ympärileikkaaman teidän esinahkanne lihan: sen pitää oleman liiton merkiksi minun ja teidän vaiheellanne.
12
Kahdeksan päiväinen poikalapsi pitää ympärileikattaman teidän seassanne, kaikki miehenpuoli teidän suvuissanne: kotona syntynyt, eli kaikkinaiselta muukalaiselta rahalla ostettu, joka ei ole sinun siemenestäs.
13
Kaiketi pitää ympärileikattaman sekä kotonas syntynyt, että rahallas ostettu; ja niin minun liittoni on oleva teidän lihassanne ijankaikkiseksi liitoksi.
14
Ja jonka esinahallisen miehenpuolen esinahan liha ei ympärileikata, se sielu pitää hukutettaman kansastansa: hän on minun liittoni rikkonut.
15
Ja Jumala sanoi Abrahamille: Saraita sinun emäntääs ei pidä sinun enää kutsuman Sarai; vaan Saara pitää oleman hänen nimensä:
16
Sillä minä siunaan häntä, ja annan myös hänestä sinulle pojan; sillä minä siunaan hänen , ja hän on tuleva kansoiksi, ja kansain kuninkaat tulevat hänestä.
17
Ja Abraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, ja sanoi sydämessänsä: syntyneekö sadanajastaikaiselle poika? ja Saara yhdeksänkymmenen ajastaikainen synnyttäneekö?
18
Ja Abraham sanoi Jumalalle: josko Ismael sais elää sinun edessäs!
19
Niin sanoi Jumala: Tosin Saara sinun emäntäs synnyttää sinulle pojan ja sinun pitää hänen nimensä kutsuman Isaak: ja minä teen minun liittoni hänen kanssansa ijankaikkiseksi liitoksi, hänen siemenellensä hänen jälkeensä.
20
Ismaelista olen minä myös sinun rukoukses kuullut, katso, minä olen siunannut häntä, ja teen hänen hedelmälliseksi, ja lisään hänen sangen suuresti: kaksitoistakymmentä ruhtinasta pitää hänen siittämän, ja minä teen hänen suureksi kansaksi.
21
Mutta minun liittoni teen minä Isaakin kanssa; jonka Saara on sinulle synnyttävä, tähän aikaan tulevana vuonna.
22
Ja kuin puhe oli päätetty hänen kanssansa, meni Jumala ylös Abrahamin tyköä.
23
Ja Abraham otti poikansa Ismaelin, ja kaikki kotona syntyneet, ja kaikki ostetut: kaiken miehenpuolen Abrahamin huoneessa: ja ympärileikkasi heidän esinahkansa lihan, kohta sinä päivänä kuin Jumala oli puhunut hänen kanssansa.
24
Ja Abraham oli yhdeksän ja yhdeksänkymmenen ajastaikainen, koska hänen esinahkansa liha ympärileikattiin.
25
Mutta Ismael hänen poikansa oli kolmentoistakymmenen ajastaikainen, koska hänen esinahkansa liha ympärileikattiin.
26
Yhtenä päivänä ympärileikattiin Abraham, ja Ismael hänen poikansa.
27
Ja kaikki miehenpuoli hänen huoneessansa, kotona syntyneet ja muukalaisilta ostetut, ympärileikattiin hänen kanssansa.
1 Mooseksen 17:1
1 Mooseksen 17:2
1 Mooseksen 17:3
1 Mooseksen 17:4
1 Mooseksen 17:5
1 Mooseksen 17:6
1 Mooseksen 17:7
1 Mooseksen 17:8
1 Mooseksen 17:9
1 Mooseksen 17:10
1 Mooseksen 17:11
1 Mooseksen 17:12
1 Mooseksen 17:13
1 Mooseksen 17:14
1 Mooseksen 17:15
1 Mooseksen 17:16
1 Mooseksen 17:17
1 Mooseksen 17:18
1 Mooseksen 17:19
1 Mooseksen 17:20
1 Mooseksen 17:21
1 Mooseksen 17:22
1 Mooseksen 17:23
1 Mooseksen 17:24
1 Mooseksen 17:25
1 Mooseksen 17:26
1 Mooseksen 17:27
1 Mooseksen 1 / 1Mo 1
1 Mooseksen 2 / 1Mo 2
1 Mooseksen 3 / 1Mo 3
1 Mooseksen 4 / 1Mo 4
1 Mooseksen 5 / 1Mo 5
1 Mooseksen 6 / 1Mo 6
1 Mooseksen 7 / 1Mo 7
1 Mooseksen 8 / 1Mo 8
1 Mooseksen 9 / 1Mo 9
1 Mooseksen 10 / 1Mo 10
1 Mooseksen 11 / 1Mo 11
1 Mooseksen 12 / 1Mo 12
1 Mooseksen 13 / 1Mo 13
1 Mooseksen 14 / 1Mo 14
1 Mooseksen 15 / 1Mo 15
1 Mooseksen 16 / 1Mo 16
1 Mooseksen 17 / 1Mo 17
1 Mooseksen 18 / 1Mo 18
1 Mooseksen 19 / 1Mo 19
1 Mooseksen 20 / 1Mo 20
1 Mooseksen 21 / 1Mo 21
1 Mooseksen 22 / 1Mo 22
1 Mooseksen 23 / 1Mo 23
1 Mooseksen 24 / 1Mo 24
1 Mooseksen 25 / 1Mo 25
1 Mooseksen 26 / 1Mo 26
1 Mooseksen 27 / 1Mo 27
1 Mooseksen 28 / 1Mo 28
1 Mooseksen 29 / 1Mo 29
1 Mooseksen 30 / 1Mo 30
1 Mooseksen 31 / 1Mo 31
1 Mooseksen 32 / 1Mo 32
1 Mooseksen 33 / 1Mo 33
1 Mooseksen 34 / 1Mo 34
1 Mooseksen 35 / 1Mo 35
1 Mooseksen 36 / 1Mo 36
1 Mooseksen 37 / 1Mo 37
1 Mooseksen 38 / 1Mo 38
1 Mooseksen 39 / 1Mo 39
1 Mooseksen 40 / 1Mo 40
1 Mooseksen 41 / 1Mo 41
1 Mooseksen 42 / 1Mo 42
1 Mooseksen 43 / 1Mo 43
1 Mooseksen 44 / 1Mo 44
1 Mooseksen 45 / 1Mo 45
1 Mooseksen 46 / 1Mo 46
1 Mooseksen 47 / 1Mo 47
1 Mooseksen 48 / 1Mo 48
1 Mooseksen 49 / 1Mo 49
1 Mooseksen 50 / 1Mo 50