Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 134

1

Narito, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na lingkod ng Panginoon. Ninyong nagsisitayo sa kinagabihan sa bahay ng Panginoon.

2

Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuario, at purihin ninyo ang Panginoon.

3

Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sion; sa makatuwid baga'y niyaong gumawa ng langit at lupa.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905