A A A A A
Facebook Instagram Twitter
English Bible

Psalms 1311
Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata; ni nagsasanay man ako sa mga dakilang bagay, o sa mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin.
2
Tunay na aking itiniwasay at itinahimik ang aking kaluluwa; parang batang inihiwalay sa suso sa kaniyang ina, ang kaluluwa ko ay parang inihiwalay na bata sa suso.
3
Oh Israel, umasa ka sa Panginoon mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man.