Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 131

1

Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata; ni nagsasanay man ako sa mga dakilang bagay, o sa mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin.

2

Tunay na aking itiniwasay at itinahimik ang aking kaluluwa; parang batang inihiwalay sa suso sa kaniyang ina, ang kaluluwa ko ay parang inihiwalay na bata sa suso.

3

Oh Israel, umasa ka sa Panginoon mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905