Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 121

1

Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok; saan baga manggagaling ang aking saklolo?

2

Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at lupa.

3

Hindi niya titiising ang paa mo'y makilos: siyang nagiingat sa iyo, ay hindi iidlip.

4

Narito, siyang nagiingat ng Israel hindi iidlip ni matutulog man.

5

Ang Panginoon ay tagapagingat sa iyo: ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan.

6

Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi.

7

Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan; kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa.

8

Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905