Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 117

1

Oh purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga bansa: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bayan.

2

Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin; at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man. Purihin ninyo ang Panginoon.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905