Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Job 25

1

Nang magkagayo'y sumagot si Bildad na Suhita, at nagsabi,

2

Kapangyarihan at takot ay sumasa kaniya; siya'y gumagawa ng kapayapaan sa kaniyang mga mataas na dako.

3

May anomang bilang ba sa kaniyang mga hukbo? At doon sa hindi sinisikatan ng kaniyang liwanag?

4

Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Dios? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae.

5

Narito, pati ng buwan ay walang liwanag, at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin:

6

Gaano pa nga kaliit ang tao, na isang uod! At ang anak ng tao, na isang uod!

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905