A A A A A
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Psalmen 821

  Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering der goden, Hij houdt gericht te midden der goden.

2

  Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen? sela

3

  Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige,

4

  bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen hand.

5

  Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond; alle grondvesten der aarde wankelen.

6

  Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, ja, allen zonen des Allerhoogsten;

7

  nochtans zult gij sterven als mensen, als een der vorsten zult gij vallen.

8

  Sta op, o God, richt de aarde, want Gij bezit alle volken.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951