A A A A A
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Psalmen 201

  Voor de koorleider. Een psalm van David.

2

  De HERE antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar;

3

  Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion.

4

  Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. sela

5

  Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.

6

  Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de HERE vervulle al uw begeerten.

7

  Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.

8

  Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God.

9

  Zij zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand.

10

  O HERE, schenk de koning de overwinning, Hij antwoorde ons ten dage dat wij roepen.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951